Kurumlararası Yatay Geçiş (Genel Ağırlıklı Not Ortalamasına göre)


Üniversitemiz lisans programlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında kurumlararası yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin en geç 30 Ağustos 2016 tarihine kadar Başvuru ve Yerleştirme Sistemi'ne üyelik kaydı yaptırarak Online Başvuru Formunu doldurmaları gerekmektedir. Başvurmak isteyen öğrencilerde aranacak nitelikler, kontenjanlar, başvuru ve değerlendirme takvimi ile kayıt için gerekli belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

İZÜ'YE YATAY GEÇİŞE TAM (%100) VEYA KISMİ (%75, %50 veya %25) BURS İMKANI

Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programa ilgili burs oranıyla yerleştirilir. ÖSYS puanı tam veya kısmi burslu programlara yetmeyen öğrencinin öğrenim ücreti üzerinden de %25 oranında indirim yapılır.

 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları
 
YOPADI PTR ÖGK 2. Sınıf 3. Sınıf
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
Eğitim Fakültesi            
İngilizce Öğretmenliği DİL-1 40 16 8 16 8
Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 40 16 8 16 8
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 40 24 12 16 8
Türkçe Öğretmenliği TS-2 40 16 8 16 8
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi            
Bilgisayar Mühendisliği MF-4 40 16 8 16 8
Gıda Mühendisliği MF-4 40 16 8 16 8
Endüstri Mühendisliği MF-4   16 8 - -
Mimarlık MF-4 60 24 12 24 12
İç Mimarlık TM-1   24 12 - -
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi            
İşletme (İngilizce) TM-1 40 16 8 16 8
İktisat (İngilizce) TM-1   16 8 - -
Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1   16 8 - -
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi            
Psikoloji TM-3 40 24 12 16 8
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 40 16 8 16 8
Sağlık Bilimleri Fakültesi            
Hemşirelik MF-3 40 16 8 16 8
Sosyal Hizmet TM-3 40 24 12 16 8
Beslenme ve Diyetetik MF-3   16 8 - -
İslami İlimler Fakültesi            
İslami İlimler YGS-4 40 16 8 16 8
Hukuk Fakültesi
Hukuk Fakültesi TM 100 32 16 24 12

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Sonuç İlan Tarihi Kesin Kayıt Tarihi
Başlangıç  Bitiş Başlangıç  Bitiş  Başlangıç  Bitiş 
1.07.2016 30.08.2016 01.08.2016 2.09.2016 2.09.2016 / Saat:17.30 5.09.2016 7.09.2016

Başvuru Şartları

1. Kurumlararası Yatay Geçişler, yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

2. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına ve lisans programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına kurumlararası yatay geçiş yapılamaz. Kurumlararası yatay geçişler lisans programlarının yalnızca ikinci ve üçüncü sınıflarına yapılabilir.

3. Öğrencinin kurumlararası yatay geçiş başvurularusu yapabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 60/100 (2.29/4.00) olması gerekir.

4. Öğrencinin açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretime geçiş yapılabilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 80/100 (3.15/4.00) olması gerekir.

5. Yurt dışından yurt içine yapılacak yatay geçişlerde;

1) a. Öğrencinin ilgili yıldaki ÖSYS Kılavuzlarında yer alan (Hukuk, Mühendislik, Mimarlık, Öğretmenlik vb.) programlar için belirlenen başarı şartını sağlaması gerekir.

b. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

c. Öğrencinin Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer sınav puanlarına sahip olanların da (a) ve (b) maddelerindeki şartları sağlaması gerekir.

2) 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren QS ile Times dünya sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelerde öğrenime başlayan öğrencilerden hazırlık sınıfı hariç en az ikinci sınıfı başarıyla tamamlayan öğrenciler 3 üncü sınıfa (öğretim süresi 5 yıl olanlarda 3 ve 4, öğretim süresi 6 yıl olanlarda 3, 4, 5 inci sınıflara) yatay geçiş başvurusu yapabilir, önlisans programlarında ise üçüncü yarıyıla (ikinci sınıfa) yatay geçiş başvurusu yapılabilir.

3)TC uyruklu olup ortaöğretimini yurt dışında tamamlayarak yükseköğretime başlayan öğrenciler ile yabancı uyruklu öğrencilerden yukarıdaki şartlar aranmaz.

 

 

 

Gerekli Belgeler

1. Başvuru Formu. (Üniversitemizin Başvuru ve Yerleştirme Sistemi'ne üyelik kaydı yaptırarak Online Başvuru Formunu doldurmanız gerekmektedir.)

2. LYS Sonuçları'nın (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)

3. ÖSYS Yerleştirme Sonucu'nun internet çıktısı, (Belge üzerinde "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" bulunmalıdır)

4. Öğrenci Belgesi,

5. Not döküm belgesinin (Transkript) aslı,

6. Ders içerikleri ve sekiz yarıyıllık öğretim planı; Başvuran öğrencilerin ayrılacağı kurumdan varsa aldığı transkriptteki derslerin içeriklerini ve programda okutulan dersleri gösterir resmi belge,

7. Yurtdışından yatay geçiş yapacak öğrencilerin, yukarıda yer alan belgelere ilaveten halen öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim programına;

a) ÖSYM Sonuç Belgesi dilekçe ekinde bulunmalıdır.

b) Kendi imkanlarıyla yerleşmiş iseler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunun "YÖK Tarafından Tanınırlığı"na dair belge dilekçe ekinde bulunmalıdır.

c) Yurtdışından yapılan başvurularda (KKTC'de bulunan Üniversiteler hariç), adayın pasaportunda resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfa ile adayın söz konusu kurumda öğrenim gördüğü yıllara ilişkin sayfaların onaylı fotokopileri dilekçe ekinde bulunmalıdır.

Başvuruların Değerlendirilmesi

1. Başvurular ilgili Dekanlıklar tarafından belirlenen komisyon tarafından değerlendirilerek, Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

2. Başvuruların değerlendirilmesi, adayların ağırlıklı genel not ortalaması ve eğer varsa geçmek istediği programın ortak derslerindeki başarısı dikkate alınarak yapılır. 

3. Başvurusu kabul edilen adayların başarı sıralaması; kontenjan dahilinde her adayın geldiği kurumdaki genel not ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak yapılır.

4. Başvurularının belirtilen kontenjanı aşması halinde başarı yüzdesine göre sıralama yapılır. En başarılı öğrenciden başlayarak geçişi kabul edilecek öğrenciler, kontenjan kadar asil ve kontenjan kadar yedek olmak üzere belirlenerek ilan edilir.

5. Başvurunun kontenjandan fazla olması ve ağırlıklı genel not ortalamasının eşitliği durumunda, Merkezi Yerleştirme puanlarına bakılarak puanı yüksek olan aday sıralamaya alınır.

6. Eşitliğin bozulmaması durumunda sıralamaya hangi adayın alınacağına ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir.

KAYIT İŞLEMLERİ

Üniversitemiz lisans programlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yatay geçiş yolu ile kabul edilecek adayların kesin kayıt işlemleri 05 – 07 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt tarihleri içerisinde öğrenim ücretini ödemeyen veya taksitlendirmeyen adaylar ile kayıt için istenen belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmeyen adaylar, Üniversitemizin öğrencisi olma hakkından vazgeçmiş sayılacak ve herhangi bir hak iddia edemeyeceklerdir. 

Üniversite, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans programlarına yatay geçiş yolu ile kayıt yaptıran öğrencilerin "Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı" ile "Yabancı Dil Yeterlik Sınavı" 21 Eylül 2016 tarihinde yapılacaktır. Bu nedenle, öğretim dili %100 İngilizce, %30 İngilizce veya %30 Arapça olan lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin 21 Eylül 2016 Çarşamba günü Saat:09:00'da Üniversitenin Halkalı Merkez Kampüsünde bulunmaları gerekmektedir.

KAYIT İŞLEMİNİN AŞAMALARI:

BİRİNCİ AŞAMA; Ön Kayıt Formu’na T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile giriş yaparak Üniversitemize ödemeniz gereken öğrenim ücreti tutarınızı öğreniniz.

İKİNCİ AŞAMA; Ön Kayıt Formu’nda yer alan "Kredi Kartı ile Ödeme Yap" alanından “Bonus, Maksimum veya World” özellikli kredi kartlarını kullanarak veya anlaşmalı olduğumuz “Albaraka Türk", "Kuveyt Türk” ve "Halk Bank” katılım bankalarının size en yakın şubelerine giderek öğrenim ücretinizi peşin veya en fazla 10 taksite kadar taksitlendirerek ödeyiniz. Anlaşmalı katılım bankaları tarafından hesaba dayalı işlem yapılacak olup, bu işlem nedeniyle herhangi bir ücret veya fark alınmayacaktır. Öğrenim ücretinin tamamının peşin veya kredi kartı ile tek çekimde ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır.

Peşin ödemeler, Üniversitemiz "Kuveyt Türk Katılım Bankası/Sefaköy Şubesi TR08 0020 5000 0083 3555 8000 04 ve Albaraka Türk Katılım Bankası / Sefaköy Şubesi TR78 0020 3000 0123 5513 0000 04 IBAN numaralı" hesabına yapılabilir. EFT veya havale ile yapılacak ödemelerde, öğrencinin T.C. kimlik numarası ile ad ve soyad bilgileri dekont açıklaması olarak yazılmalıdır.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA; Ön Kayıt Formu’nu doldurduktan sonra, kesin kayıt işleminizi sonuçlandırmak için kayıt için istenen belgelerle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat ediniz. Bu aşamadan sonra öğrencilerimizin Ön Kayıt Formu’a girmiş oldukları cep telefon numaralarına Öğrenci Otomasyon Sistemi kullanıcı adı ile şifresi gönderilecektir.

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"