Kaynaklara İtibar Etmek


 

Bilimsel bilgi, pek çok araştırmacının zaman içinde gerçekleştirdiği eserlerin bir araya gelmiş halini temsil etmektedir. Yazma sürecinin en önemli parçalarından biri, üzerinizde etkisi oan araştırmacılara atıfta bulunarak katkınızı bir bağlama oturtma konusunda okuyuculara yardımcı olmaktadır. Bu bölümde, çalışmanıza katkıda bulunan kişilerden bahsetme ve onlara teşekkür etme biçimlerine ilişkin temel kuralları işleyeceğiz. İlk olarak ne miktarda alıntı yapmanın uygun olduğuyla başlayıp, intihal ve öz-intihal konularını gözden geçireceğiz. Daha sonra, metinde yer alan ayrıntıyı biçimlendirmeye ve daha önceden yayımlanmış materyalleri uyarlama ya da kullanım izni alma sürecine ilişkin kurallar vereceğiz. Son olarak, metindeki kaynaklara atıfta bulunmayı gösterip, kaynakça listesindeki anahtar unsurların tanımını sunacağız. 

 

 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"