İZÜ, Bir Vakıf Üniversitesi


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İlim Yayma Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi bir vakıf üniversitesi olarak kurulmuştur.
İlim Yayma Vakfı 31.03.1973 tarihinde kurulmuş olup, Bakanlar Kurulunun 31.12.1974 tarih ve 7/9268 sayılı kararnamesiyle kamu yararına çalışan vakıflardan addedilmiştir.
 
Vakıf, yurt içinde ve yurt dışında ilmin yayılmasını teşvik etmek gayesiyle kurulmuştur. İlim Yayma Vakfı kurulduğu günden bugüne eğitimin her kademesindeki kabiliyetli öğrencilere nakdi ve ayni yardımlar yapmaktadır.
 
Aynı zamanda okul, yurt, kütüphane, kurs binaları inşa etmek ve idare etmekte, aynı gaye doğrultusunda faaliyet gösteren her türlü özel ve tüzel kişilerle, resmi kurum ve kuruluşlara maddi ve ayni yardımlarda bulunmaktadır.
 
Vakıf hakkında daha detaylı bilgiye web sitesinden ulaşabilirsiniz: www.iyv.org.tr
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"