İZÜ Başarıya Burs Sözü


İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi olarak gerçek bir vakıf üniversitesi olmanın gerektirdiği sorumlulukla, tüm lisans programlarımızda ücretli kontenjanları kaldırdık. 2016-2017 Akademik yılında üniversitemiz lisans programlarına kayıt yaptıracak tüm öğrencilerimiz burslu okuyacak. Kontenjanlarımızın tamamı %100, %75, %50, ve %25 oranında burslardan oluşmaktadır. Ayrıca detayları aşağıda verilen İlk 5 Tercih Bursu, YGS-LYS Derece Bursu gibi bazı diğer burs ve indirimler de verilecektir. 

İlk 5 Tercih Bursu:

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme sınav sonucuna göre; Üniversitemiz lisans programlarının %25 veya %50 Burslu programlarını ilk beş (5) tercihi arasında yapan ve bu tercihlerinden birine yerleştirilen öğrencilerden %25 burslu olanların burs oranı %30’a, %50 burslu olanların burs oranı ise %55’e yükseltilir. Bu burstan, Üniversitemizin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler yararlanamaz.

YGS-LYS Derece Bursu:

2016-ÖSYS’de dereceye girerek Üniversitemiz tam burslu lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay boyunca ve aylık olarak verilen nakit burstur.

Matematik-Fen (MF) ve Türkçe-Matematik (TM) puan türlerinde; ilk 1000’e girenlere 3000TL, 1001-2500 arasına 2500TL, 2501-5000 arasına 2000TL, 5001-7500 arasına 1500TL, 7501-10000 arasına 1000-TL nakit burs verilir.

Dil puan türlerinde; ilk 10’a girenlere 3000TL, 11-100’e girenlere 2500TL, 101-200’e girenlere 2000TL, 201-300’e girenlere 1500TL, 301-500’e girenlere 1000TL, nakit burs verilir.

Türkçe-Sosyal (TS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinde; ilk 100’e girenlere 3000TL, 101-500’e girenlere 2500TL, 501-1000’e girenlere 2000TL, 1001-2500’e girenlere 1500TL, 2501-5000’e girenlere 1000TL nakit burs verilir.

YGS-LYS Derece Bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir, lisans öğretimi için dört yıldır. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler YGS-LYS Derece Burslarından yararlanamazlar.

Konukevi Bursu: 

2016-ÖSYS’de Üniversitemiz lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilerden; Matematik-Fen (MF) ve Türkçe-Matematik (TM) puan türlerinde; 10.001 ile 30.000 arasına girenlere, Türkçe-Sosyal (TS) ve Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinde; 5.001-10.000 arasına girenlere ve Dil puan türlerinde; 501-750 arasına girenlere Üniversitemiz konukevlerinde ücretsiz konaklama imkânı sağlanır, Üniversitemiz konukevlerinde yer kalmaması halinde bu öğrencilere 9 ay süre ile aylık 450 TL konukevi ücreti desteği verilir.

Akademik Başarı Bursu: 

ÖSYM tarafından tam burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler hariç, bölümdeki birinci akademik yılsonunda disiplin cezası almamış olmak şartıyla, ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.40 ve üzeri olan ve bölümündeki öğrenciler arasında ilk 5’e (beş) giren öğrencilere, izleyen akademik yılın öğrenim ücreti üzerinden %10 ile %100 arasında değişen oranlarda indirim yapılır.

Kardeş İndirimi:

Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Kardeş indirimi öğrencilerin öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

Çift Anadal / Yandal:

Üniversitemiz öğrencileri, çift anadal ve yandal programlarının kabul şartlarını sağladıkları takdirde, kontenjan dahilinde Üniversitemizin bir başka lisans programında normal öğrenim ve ilave bir yıl süresince ücretsiz olarak çift anadal ve yandal yapabilirler.

Destek Bursları:

Cep Harçlığı; öğrencilere 9 ay süreyle ilgili yılın KYK bursu kadar verilen nakit bursunu, Konukevi Bursu; dört kişilik odalarda %25’ten %75’e varan oranlarda konaklama bursunu,  Yemek Bursu; eğitim öğretim günlerinde yalnızca öğle yemeği bursunu kapsamaktadır. Destek Bursları için yapılan başvurular her yıl Üniversitemizin ilgili komisyonları tarafından değerlendirilir ve Üniversitemiz tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde ihtiyaç sahibi öğrencilere verilir.

Yatay Geçiş Bursu:

Üniversitemize yatay geçiş yapacak öğrencilere TAM BURS imkanı: Üniversitemiz lisans programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin daha önceki lisans programına kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının aynı yıldaki tam veya kısmi burslu programının taban puanına eşit veya yüksek ise; öğrenci Üniversitemizde geçiş yapmak istediği lisans programının ilgili yıldaki ÖSYS puanının karşılık geldiği tam veya kısmi burslu programa ilgili burs oranıyla yerleştirilir. ÖSYS puanı tam veya kısmi burslu programlara yetmeyen öğrencinin öğrenim ücreti üzerinden de %25 oranında indirim yapılır.

Burs ve indirimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için Üniversitemizin Burs Yönergesine bakınız. (Bkz. http://www.izu.edu.tr/tr-TR/burs-yonergesi/996/Page.aspx) Birden fazla burs ve indirim (kardeş indirimi, nakit burslar ve peşin ödeme indirimi hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır.

 

PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"