Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.
4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak.
1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.
7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak.
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak.
1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.
9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.
2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek.
YETKİNLİKLER
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.
8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek
    Öğrenme Yetkinliği
2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek.
    Alana Özgü Yetkinlik
5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.
6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.
4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak.
1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.
7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak.
9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.
2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek.
8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek
5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.
6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç
-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.


- Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.

Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak.

Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.

Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak.

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.


- Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
- Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak.

Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.

Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.

Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek.

YETKİNLİKLER
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.


- Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
- Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.

Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek

    Öğrenme Yetkinliği

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.


- Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
- Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek.

    Alana Özgü Yetkinlik

- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.


- Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
- Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
- Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
- Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.

Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"