Mezuniyet Şartları


Öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için, programın sekiz yarıyıllık öğretim planında gösterilen derslerden en az 240 AKTS (zorunlu/seçmeli) ders alması ve en az 2.00 ağırlıklı genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"