Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
İktisada Giriş I331533533331
Türk Dili II 111111311111
İktisada Giriş II 331533533331
Matematik-II 535513331311
İleri İngilizce II333333333333
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111111111111
Mikro İktisat I355533513551
Makro İktisat-I333155335531
Muhasebenin İlkeleri313135313531
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111111111111
Mikro İktisat-II335515355133
Makro İktisat-II535351535133
Uluslararası İktisat-I535353153553
Para Teorisi ve Politikası335515533531
Ekonometri-II355335353355
Uluslararası İktisat-II535353135355
Maliye Teorisi ve Politikası333333333333
Türkiye Ekonomisi535355153353
İktisadi Düşünce Tarihi333333333333
İktisadi Kalkınma111111111111
İleri Mikro İktisat535513335315
Borçlar Hukukuna Giriş131133355133
İleri Makro İktisat333551535335
Uluslararası İlişkilere Giriş533355353535
Tarım Ekonomisi355355333555
Ticaret Hukukuna Giriş555555555555
Çalışma Ekonomisi335533551555
Dünya Ekonomisi533555153533
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111131344
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111131344
Türk Dili I 111111311111
Hukuka Giriş131133355133
Matematik-I 535513331311
İleri İngilizce I333333333333
Psikolojiye Giriş111111111111
Uluslararası İlişkilere Giriş555555555555
Sosyolojiye Giriş221221341235
Psikolojiye Giriş111111111111
Sosyolojiye Giriş221221341235
Siyaset Bilimine Giriş 131131333113
Sosyal Antropoloji333333333333
İşletmeye Giriş131111131353
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri111111111111
İstatistik-I111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111131344
Sosyolojiye Giriş221221341235
Psikolojiye Giriş111111111111
Uluslararası İlişkilere Giriş555555555555
Sosyolojiye Giriş221221341235
Psikolojiye Giriş111111111111
Siyaset Bilimine Giriş 131131333113
Sosyal Antropoloji333333333333
İstatistik-II111111111111
İktisat Tarihi533311535113
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111131344
Sosyolojiye Giriş221221341235
Psikolojiye Giriş111111111111
Siyaset Bilimine Giriş 333333333333
Uluslararası İlişkilere Giriş333333333333
Sosyolojiye Giriş221221341235
Psikolojiye Giriş111111111111
Siyaset Bilimine Giriş 131131333113
Sosyal Antropoloji333333333333
Siyaset Bilimine Giriş 333333333333
Ekonometri-I335553353353
İktisadi Büyüme355333551153
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II111111111111
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi212132214322
Türk Vergi Sistemi111111111111
Para ve Bankacılık111111111111
İktisadi Sistemler111111111111
Ekonomi Politik555555555555
Davranışsal İktisat 555555555555
Araştırma Teknikleri111111111111
Finansal İktisat555555555555
İleri Bilgisayar Uygulamaları333333333333
Uygulamalı Ekonometri555555555555
Bölgesel İktisadi Kalkınma333333333333
Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları333333333333
Osmanlı Ekonomisi111111111111
Matematiksel İktisat535333233212
Enerji Ekonomisi555555555555
Siyaset Bilimine Giriş 000000000000
Uluslararası İlişkilere Giriş000000000000
Uluslararası İlişkilere Giriş000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
İktisada Giriş IOOAÇOOÇOOOOA
Türk Dili II AAAAAAOAAAAA
İktisada Giriş II OOAÇOOÇOOOOA
Matematik-II ÇOÇÇAOOOAOAA
İleri İngilizce IIOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAA
Mikro İktisat IOÇÇÇOOÇAOÇÇA
Makro İktisat-IOOOAÇÇOOÇÇOA
Muhasebenin İlkeleriOAOAOÇOAOÇOA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAAAA
Mikro İktisat-IIOOÇÇAÇOÇÇAOO
Makro İktisat-IIÇOÇOÇAÇOÇAOO
Uluslararası İktisat-IÇOÇOÇOAÇOÇÇO
Para Teorisi ve PolitikasıOOÇÇAÇÇOOÇOA
Ekonometri-IIOÇÇOOÇOÇOOÇÇ
Uluslararası İktisat-IIÇOÇOÇOAOÇOÇÇ
Maliye Teorisi ve PolitikasıOOOOOOOOOOOO
Türkiye EkonomisiÇOÇOÇÇAÇOOÇO
İktisadi Düşünce TarihiOOOOOOOOOOOO
İktisadi KalkınmaAAAAAAAAAAAA
İleri Mikro İktisatÇOÇÇAOOOÇOAÇ
Borçlar Hukukuna GirişAOAAOOOÇÇAOO
İleri Makro İktisatOOOÇÇAÇOÇOOÇ
Uluslararası İlişkilere GirişÇOOOÇÇOÇOÇOÇ
Tarım EkonomisiOÇÇOÇÇOOOÇÇÇ
Ticaret Hukukuna GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Çalışma EkonomisiOOÇÇOOÇÇAÇÇÇ
Dünya EkonomisiÇOOÇÇÇAÇOÇOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAOAOÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAOAOÇÇ
Türk Dili I AAAAAAOAAAAA
Hukuka GirişAOAAOOOÇÇAOO
Matematik-I ÇOÇÇAOOOAOAA
İleri İngilizce IOOOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Siyaset Bilimine Giriş AOAAOAOOOAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
İşletmeye GirişAOAAAAAOAOÇO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriAAAAAAAAAAAA
İstatistik-IAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAOAOÇÇ
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AOAAOAOOOAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
İstatistik-IIAAAAAAAAAAAA
İktisat TarihiÇOOOAAÇOÇAAO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAOAOÇÇ
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkilere GirişOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AOAAOAOOOAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOO
Ekonometri-IOOÇÇÇOOÇOOÇO
İktisadi BüyümeOÇÇOOOÇÇAAÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiOAOAOOOAÇOOO
Türk Vergi SistemiAAAAAAAAAAAA
Para ve BankacılıkAAAAAAAAAAAA
İktisadi SistemlerAAAAAAAAAAAA
Ekonomi PolitikÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Davranışsal İktisat ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Araştırma TeknikleriAAAAAAAAAAAA
Finansal İktisatÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İleri Bilgisayar UygulamalarıOOOOOOOOOOOO
Uygulamalı EkonometriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Bölgesel İktisadi KalkınmaOOOOOOOOOOOO
Türkiye Ekonomisinin Güncel SorunlarıOOOOOOOOOOOO
Osmanlı EkonomisiAAAAAAAAAAAA
Matematiksel İktisatÇOÇOOOOOOOAO
Enerji EkonomisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Siyaset Bilimine Giriş AAAAAAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişAAAAAAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
İktisada Giriş I
Türk Dili II
İktisada Giriş II
Matematik-II
İleri İngilizce II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Mikro İktisat I
Makro İktisat-I
Muhasebenin İlkeleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Mikro İktisat-II
Makro İktisat-II
Uluslararası İktisat-I
Para Teorisi ve Politikası
Ekonometri-II
Uluslararası İktisat-II
Maliye Teorisi ve Politikası
Türkiye Ekonomisi
İktisadi Düşünce Tarihi
İktisadi Kalkınma
İleri Mikro İktisat
Borçlar Hukukuna Giriş
İleri Makro İktisat
Uluslararası İlişkilere Giriş
Tarım Ekonomisi
Ticaret Hukukuna Giriş
Çalışma Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Türk Dili I
Hukuka Giriş
Matematik-I
İleri İngilizce I
Psikolojiye Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
İşletmeye Giriş
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
İstatistik-I
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
İstatistik-II
İktisat Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
Siyaset Bilimine Giriş
Ekonometri-I
İktisadi Büyüme
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Türk Vergi Sistemi
Para ve Bankacılık
İktisadi Sistemler
Ekonomi Politik
Davranışsal İktisat
Araştırma Teknikleri
Finansal İktisat
İleri Bilgisayar Uygulamaları
Uygulamalı Ekonometri
Bölgesel İktisadi Kalkınma
Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları
Osmanlı Ekonomisi
Matematiksel İktisat
Enerji Ekonomisi
Siyaset Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXX
Uluslararası İlişkilere GirişXXXXXXXXXXXX
Uluslararası İlişkilere GirişXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"