Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12T%
Araştırma Teknikleri11111111111112%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111112%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111112%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II11111111111112%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111111111112%20.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi21213221432225%41.67
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri11111111111112%20.00
Bölgesel İktisadi Kalkınma33333333333336%60.00
Borçlar Hukukuna Giriş13113335513332%53.33
Çalışma Ekonomisi33553355155548%80.00
Davranışsal İktisat 55555555555560%100.00
Dünya Ekonomisi53355515353346%76.67
Ekonometri-I33555335335346%76.67
Ekonometri-II35533535335548%80.00
Ekonomi Politik55555555555560%100.00
Enerji Ekonomisi55555555555560%100.00
Finansal İktisat55555555555560%100.00
Hukuka Giriş13113335513332%53.33
İktisada Giriş I33153353333136%60.00
İktisada Giriş II 33153353333136%60.00
İktisadi Büyüme35533355115342%70.00
İktisadi Düşünce Tarihi33333333333336%60.00
İktisadi Kalkınma11111111111112%20.00
İktisadi Sistemler11111111111112%20.00
İktisat Tarihi53331153511334%56.67
İleri Bilgisayar Uygulamaları33333333333336%60.00
İleri İngilizce I33333333333336%60.00
İleri İngilizce II33333333333336%60.00
İleri Makro İktisat33355153533544%73.33
İleri Mikro İktisat53551333531542%70.00
İşletmeye Giriş13111113135324%40.00
İstatistik-I11111111111112%20.00
İstatistik-II11111111111112%20.00
Makro İktisat-I33315533553140%66.67
Makro İktisat-II53535153513342%70.00
Maliye Teorisi ve Politikası33333333333336%60.00
Matematik-I 53551333131134%56.67
Matematik-II 53551333131134%56.67
Matematiksel İktisat53533323321235%58.33
Mikro İktisat I35553351355144%73.33
Mikro İktisat-II33551535513342%70.00
Muhasebenin İlkeleri31313531353132%53.33
Osmanlı Ekonomisi11111111111112%20.00
Para Teorisi ve Politikası33551553353142%70.00
Para ve Bankacılık11111111111112%20.00
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Siyaset Bilimine Giriş 13113133311324%40.00
Siyaset Bilimine Giriş 13113133311324%40.00
Siyaset Bilimine Giriş 33333333333336%60.00
Siyaset Bilimine Giriş 13113133311324%40.00
Siyaset Bilimine Giriş 33333333333336%60.00
Siyaset Bilimine Giriş 0000000000000%0.00
Sosyal Antropoloji33333333333336%60.00
Sosyal Antropoloji33333333333336%60.00
Sosyal Antropoloji33333333333336%60.00
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Tarım Ekonomisi35535533355550%83.33
Ticaret Hukukuna Giriş55555555555560%100.00
Türk Dili I 11111131111114%23.33
Türk Dili II 11111131111114%23.33
Türk Vergi Sistemi11111111111112%20.00
Türkiye Ekonomisi53535515335346%76.67
Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları33333333333336%60.00
Uluslararası İktisat-I53535315355346%76.67
Uluslararası İktisat-II53535313535546%76.67
Uluslararası İlişkilere Giriş53335535353548%80.00
Uluslararası İlişkilere Giriş55555555555560%100.00
Uluslararası İlişkilere Giriş55555555555560%100.00
Uluslararası İlişkilere Giriş33333333333336%60.00
Uluslararası İlişkilere Giriş0000000000000%0.00
Uluslararası İlişkilere Giriş0000000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111113134422%36.67
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111113134422%36.67
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111113134422%36.67
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111113134422%36.67
Uygulamalı Ekonometri55555555555560%100.00
İlişkili Ders Sayısı / 86868686868686868686868686--
İlişki Ağırlığı218213218215215206225245212216230235--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Araştırma TeknikleriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAZÇAAZÇAOAZAZÇAYOAZAZ
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Bölgesel İktisadi KalkınmaOOOOOOOOOOOO
Borçlar Hukukuna GirişÇAOÇAÇAOOOÇYÇYÇAOO
Çalışma EkonomisiOOÇYÇYOOÇYÇYÇAÇYÇYÇY
Davranışsal İktisat ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Dünya EkonomisiÇYOOÇYÇYÇYÇAÇYOÇYOO
Ekonometri-IOOÇYÇYÇYOOÇYOOÇYO
Ekonometri-IIOÇYÇYOOÇYOÇYOOÇYÇY
Ekonomi PolitikÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Enerji EkonomisiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Finansal İktisatÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Hukuka GirişÇAOÇAÇAOOOÇYÇYÇAOO
İktisada Giriş IOOÇAÇYOOÇYOOOOÇA
İktisada Giriş II OOÇAÇYOOÇYOOOOÇA
İktisadi BüyümeOÇYÇYOOOÇYÇYÇAÇAÇYO
İktisadi Düşünce TarihiOOOOOOOOOOOO
İktisadi KalkınmaÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İktisadi SistemlerÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İktisat TarihiÇYOOOÇAÇAÇYOÇYÇAÇAO
İleri Bilgisayar UygulamalarıOOOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IOOOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IIOOOOOOOOOOOO
İleri Makro İktisatOOOÇYÇYÇAÇYOÇYOOÇY
İleri Mikro İktisatÇYOÇYÇYÇAOOOÇYOÇAÇY
İşletmeye GirişÇAOÇAÇAÇAÇAÇAOÇAOÇYO
İstatistik-IÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
İstatistik-IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Makro İktisat-IOOOÇAÇYÇYOOÇYÇYOÇA
Makro İktisat-IIÇYOÇYOÇYÇAÇYOÇYÇAOO
Maliye Teorisi ve PolitikasıOOOOOOOOOOOO
Matematik-I ÇYOÇYÇYÇAOOOÇAOÇAÇA
Matematik-II ÇYOÇYÇYÇAOOOÇAOÇAÇA
Matematiksel İktisatÇYOÇYOOOAZOOAZÇAAZ
Mikro İktisat IOÇYÇYÇYOOÇYÇAOÇYÇYÇA
Mikro İktisat-IIOOÇYÇYÇAÇYOÇYÇYÇAOO
Muhasebenin İlkeleriOÇAOÇAOÇYOÇAOÇYOÇA
Osmanlı EkonomisiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Para Teorisi ve PolitikasıOOÇYÇYÇAÇYÇYOOÇYOÇA
Para ve BankacılıkÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojiye GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojiye GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojiye GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojiye GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojiye GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Psikolojiye GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Siyaset Bilimine Giriş ÇAOÇAÇAOÇAOOOÇAÇAO
Siyaset Bilimine Giriş ÇAOÇAÇAOÇAOOOÇAÇAO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOO
Siyaset Bilimine Giriş ÇAOÇAÇAOÇAOOOÇAÇAO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOO
Siyaset Bilimine Giriş ------------
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişAZAZÇAAZAZÇAOYÇAAZOÇY
Sosyolojiye GirişAZAZÇAAZAZÇAOYÇAAZOÇY
Sosyolojiye GirişAZAZÇAAZAZÇAOYÇAAZOÇY
Sosyolojiye GirişAZAZÇAAZAZÇAOYÇAAZOÇY
Sosyolojiye GirişAZAZÇAAZAZÇAOYÇAAZOÇY
Sosyolojiye GirişAZAZÇAAZAZÇAOYÇAAZOÇY
Tarım EkonomisiOÇYÇYOÇYÇYOOOÇYÇYÇY
Ticaret Hukukuna GirişÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAÇAÇAÇAÇA
Türk Vergi SistemiÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Türkiye EkonomisiÇYOÇYOÇYÇYÇAÇYOOÇYO
Türkiye Ekonomisinin Güncel SorunlarıOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İktisat-IÇYOÇYOÇYOÇAÇYOÇYÇYO
Uluslararası İktisat-IIÇYOÇYOÇYOÇAOÇYOÇYÇY
Uluslararası İlişkilere GirişÇYOOOÇYÇYOÇYOÇYOÇY
Uluslararası İlişkilere GirişÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Uluslararası İlişkilere GirişÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Uluslararası İlişkilere GirişOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkilere Giriş------------
Uluslararası İlişkilere Giriş------------
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAOYY
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAOYY
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAOYY
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOÇAOYY
Uygulamalı EkonometriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )333333333333
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )312739343238282436302929
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )761661200712
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )263819232727363429293127
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )000000061044
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )191224201817171917171821
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
Araştırma Teknikleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Bölgesel İktisadi Kalkınma
Borçlar Hukukuna Giriş
Çalışma Ekonomisi
Davranışsal İktisat
Dünya Ekonomisi
Ekonometri-I
Ekonometri-II
Ekonomi Politik
Enerji Ekonomisi
Finansal İktisat
Hukuka Giriş
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
İktisadi Büyüme
İktisadi Düşünce Tarihi
İktisadi Kalkınma
İktisadi Sistemler
İktisat Tarihi
İleri Bilgisayar Uygulamaları
İleri İngilizce I
İleri İngilizce II
İleri Makro İktisat
İleri Mikro İktisat
İşletmeye Giriş
İstatistik-I
İstatistik-II
Makro İktisat-I
Makro İktisat-II
Maliye Teorisi ve Politikası
Matematik-I
Matematik-II
Matematiksel İktisat
Mikro İktisat I
Mikro İktisat-II
Muhasebenin İlkeleri
Osmanlı Ekonomisi
Para Teorisi ve Politikası
Para ve Bankacılık
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXX
Sosyal Antropoloji
Sosyal Antropoloji
Sosyal Antropoloji
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Tarım Ekonomisi
Ticaret Hukukuna Giriş
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Vergi Sistemi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları
Uluslararası İktisat-I
Uluslararası İktisat-II
Uluslararası İlişkilere Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Uluslararası İlişkilere GirişXXXXXXXXXXXX
Uluslararası İlişkilere GirişXXXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Uygulamalı Ekonometri
İlişkili Ders Sayısı / 86868686868686868686868686
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"