Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12T%
İktisada Giriş I33153353333136%60.00
Türk Dili II 11111131111114%23.33
İktisada Giriş II 33153353333136%60.00
Matematik-II 53551333131134%56.67
İleri İngilizce II33333333333336%60.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111112%20.00
Mikro İktisat I35553351355144%73.33
Makro İktisat-I33315533553140%66.67
Muhasebenin İlkeleri31313531353132%53.33
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 11111111111112%20.00
Mikro İktisat-II33551535513342%70.00
Makro İktisat-II53535153513342%70.00
Uluslararası İktisat-I53535315355346%76.67
Para Teorisi ve Politikası33551553353142%70.00
Ekonometri-II35533535335548%80.00
Uluslararası İktisat-II53535313535546%76.67
Maliye Teorisi ve Politikası33333333333336%60.00
Türkiye Ekonomisi53535515335346%76.67
İktisadi Düşünce Tarihi33333333333336%60.00
İktisadi Kalkınma11111111111112%20.00
İleri Mikro İktisat53551333531542%70.00
Borçlar Hukukuna Giriş13113335513332%53.33
İleri Makro İktisat33355153533544%73.33
Uluslararası İlişkilere Giriş53335535353548%80.00
Tarım Ekonomisi35535533355550%83.33
Ticaret Hukukuna Giriş55555555555560%100.00
Çalışma Ekonomisi33553355155548%80.00
Dünya Ekonomisi53355515353346%76.67
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111113134422%36.67
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111113134422%36.67
Türk Dili I 11111131111114%23.33
Hukuka Giriş13113335513332%53.33
İleri İngilizce I33333333333336%60.00
Matematik-I 53551333131134%56.67
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Uluslararası İlişkilere Giriş55555555555560%100.00
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Siyaset Bilimine Giriş 13113133311324%40.00
Sosyal Antropoloji33333333333336%60.00
İşletmeye Giriş13111113135324%40.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri11111111111112%20.00
İstatistik-I11111111111112%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111113134422%36.67
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Uluslararası İlişkilere Giriş55555555555560%100.00
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Siyaset Bilimine Giriş 13113133311324%40.00
Sosyal Antropoloji33333333333336%60.00
İstatistik-II11111111111112%20.00
İktisat Tarihi53331153511334%56.67
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111113134422%36.67
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Siyaset Bilimine Giriş 33333333333336%60.00
Uluslararası İlişkilere Giriş33333333333336%60.00
Sosyolojiye Giriş22122134123528%46.67
Psikolojiye Giriş11111111111112%20.00
Siyaset Bilimine Giriş 13113133311324%40.00
Sosyal Antropoloji33333333333336%60.00
Siyaset Bilimine Giriş 33333333333336%60.00
Ekonometri-I33555335335346%76.67
İktisadi Büyüme35533355115342%70.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111111111112%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II11111111111112%20.00
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi21213221432225%41.67
Türk Vergi Sistemi11111111111112%20.00
Para ve Bankacılık11111111111112%20.00
İktisadi Sistemler11111111111112%20.00
Ekonomi Politik55555555555560%100.00
Davranışsal İktisat 55555555555560%100.00
Araştırma Teknikleri11111111111112%20.00
Finansal İktisat55555555555560%100.00
İleri Bilgisayar Uygulamaları33333333333336%60.00
Uygulamalı Ekonometri55555555555560%100.00
Bölgesel İktisadi Kalkınma33333333333336%60.00
Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları33333333333336%60.00
Osmanlı Ekonomisi11111111111112%20.00
Matematiksel İktisat53533323321235%58.33
Enerji Ekonomisi55555555555560%100.00
Siyaset Bilimine Giriş 0000000000000%0.00
Uluslararası İlişkilere Giriş0000000000000%0.00
Uluslararası İlişkilere Giriş0000000000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
İktisada Giriş IOOAÇOOÇOOOOA
Türk Dili II AAAAAAOAAAAA
İktisada Giriş II OOAÇOOÇOOOOA
Matematik-II ÇOÇÇAOOOAOAA
İleri İngilizce IIOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAA
Mikro İktisat IOÇÇÇOOÇAOÇÇA
Makro İktisat-IOOOAÇÇOOÇÇOA
Muhasebenin İlkeleriOAOAOÇOAOÇOA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAAAA
Mikro İktisat-IIOOÇÇAÇOÇÇAOO
Makro İktisat-IIÇOÇOÇAÇOÇAOO
Uluslararası İktisat-IÇOÇOÇOAÇOÇÇO
Para Teorisi ve PolitikasıOOÇÇAÇÇOOÇOA
Ekonometri-IIOÇÇOOÇOÇOOÇÇ
Uluslararası İktisat-IIÇOÇOÇOAOÇOÇÇ
Maliye Teorisi ve PolitikasıOOOOOOOOOOOO
Türkiye EkonomisiÇOÇOÇÇAÇOOÇO
İktisadi Düşünce TarihiOOOOOOOOOOOO
İktisadi KalkınmaAAAAAAAAAAAA
İleri Mikro İktisatÇOÇÇAOOOÇOAÇ
Borçlar Hukukuna GirişAOAAOOOÇÇAOO
İleri Makro İktisatOOOÇÇAÇOÇOOÇ
Uluslararası İlişkilere GirişÇOOOÇÇOÇOÇOÇ
Tarım EkonomisiOÇÇOÇÇOOOÇÇÇ
Ticaret Hukukuna GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Çalışma EkonomisiOOÇÇOOÇÇAÇÇÇ
Dünya EkonomisiÇOOÇÇÇAÇOÇOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAOAOÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAOAOÇÇ
Türk Dili I AAAAAAOAAAAA
Hukuka GirişAOAAOOOÇÇAOO
İleri İngilizce IOOOOOOOOOOOO
Matematik-I ÇOÇÇAOOOAOAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AOAAOAOOOAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
İşletmeye GirişAOAAAAAOAOÇO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriAAAAAAAAAAAA
İstatistik-IAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAOAOÇÇ
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AOAAOAOOOAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
İstatistik-IIAAAAAAAAAAAA
İktisat TarihiÇOOOAAÇOÇAAO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAOAOÇÇ
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkilere GirişOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOAOOAOÇAOOÇ
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AOAAOAOOOAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOO
Ekonometri-IOOÇÇÇOOÇOOÇO
İktisadi BüyümeOÇÇOOOÇÇAAÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiOAOAOOOAÇOOO
Türk Vergi SistemiAAAAAAAAAAAA
Para ve BankacılıkAAAAAAAAAAAA
İktisadi SistemlerAAAAAAAAAAAA
Ekonomi PolitikÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Davranışsal İktisat ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Araştırma TeknikleriAAAAAAAAAAAA
Finansal İktisatÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İleri Bilgisayar UygulamalarıOOOOOOOOOOOO
Uygulamalı EkonometriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Bölgesel İktisadi KalkınmaOOOOOOOOOOOO
Türkiye Ekonomisinin Güncel SorunlarıOOOOOOOOOOOO
Osmanlı EkonomisiAAAAAAAAAAAA
Matematiksel İktisatÇOÇOOOOOOOAO
Enerji EkonomisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Siyaset Bilimine Giriş AAAAAAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişAAAAAAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişAAAAAAAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
İktisada Giriş I
Türk Dili II
İktisada Giriş II
Matematik-II
İleri İngilizce II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Mikro İktisat I
Makro İktisat-I
Muhasebenin İlkeleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Mikro İktisat-II
Makro İktisat-II
Uluslararası İktisat-I
Para Teorisi ve Politikası
Ekonometri-II
Uluslararası İktisat-II
Maliye Teorisi ve Politikası
Türkiye Ekonomisi
İktisadi Düşünce Tarihi
İktisadi Kalkınma
İleri Mikro İktisat
Borçlar Hukukuna Giriş
İleri Makro İktisat
Uluslararası İlişkilere Giriş
Tarım Ekonomisi
Ticaret Hukukuna Giriş
Çalışma Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Türk Dili I
Hukuka Giriş
İleri İngilizce I
Matematik-I
Psikolojiye Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
İşletmeye Giriş
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
İstatistik-I
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
İstatistik-II
İktisat Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
Siyaset Bilimine Giriş
Ekonometri-I
İktisadi Büyüme
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi
Türk Vergi Sistemi
Para ve Bankacılık
İktisadi Sistemler
Ekonomi Politik
Davranışsal İktisat
Araştırma Teknikleri
Finansal İktisat
İleri Bilgisayar Uygulamaları
Uygulamalı Ekonometri
Bölgesel İktisadi Kalkınma
Türkiye Ekonomisinin Güncel Sorunları
Osmanlı Ekonomisi
Matematiksel İktisat
Enerji Ekonomisi
Siyaset Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXX
Uluslararası İlişkilere GirişXXXXXXXXXXXX
Uluslararası İlişkilere GirişXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"