Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
İktisada Giriş I331533533331
Türk Dili II 111111311111
İktisada Giriş II 331533533331
Matematik-II 535513331311
İleri İngilizce II333333333333
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111111111111
Mikro İktisat I355533513551
Makro İktisat-I333155335531
Muhasebenin İlkeleri313135313531
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111111111111
Mikro İktisat-II335515355133
Makro İktisat-II535351535133
Uluslararası İktisat-I535353153553
Para Teorisi ve Politikası335515533531
Ekonometri-II355335353355
Uluslararası İktisat-II535353135355
Maliye Teorisi ve Politikası333333333333
Türkiye Ekonomisi535355153353
İktisadi Düşünce Tarihi333333333333
İktisadi Kalkınma000000000000
İleri Mikro İktisat535513335315
Borçlar Hukukuna Giriş131133355133
İleri Mikro İktisat333551535335
Ekonomi Atölyesi-II533355353535
Türk Dili I 111111311111
Tarım Ekonomisi355355333555
Ticaret Hukukuna Giriş555555555555
Çalışma Ekonomisi335533551555
Dünya Ekonomisi533555153533
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Hukuka Giriş131133355133
Matematik-I 535513331311
İleri İngilizce I333333333333
Psikolojiye Giriş111111111111
Uluslararası İlişkilere Giriş555555555555
Sosyolojiye Giriş131131131331
Sosyolojiye Giriş111111111111
Psikolojiye Giriş111111111111
Siyaset Bilimine Giriş 131131333113
Sosyal Antropoloji333333333333
İşletmeye Giriş131111131353
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri111111111111
Statistics I111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Sosyolojiye Giriş111111111111
Psikolojiye Giriş111111111111
Uluslararası İlişkilere Giriş555555555555
Sosyolojiye Giriş131131131331
Psikolojiye Giriş111111111111
Siyaset Bilimine Giriş 131131333113
Sosyal Antropoloji333333333333
Statistics II111111111111
İktisat Tarihi533311535113
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111
Sosyolojiye Giriş333333333333
Psikolojiye Giriş111111111111
Introduction to Political Sciences333333333333
Introduction to International Relations333333333333
Sosyolojiye Giriş131131131331
Psikolojiye Giriş111111111111
Siyaset Bilimine Giriş 131131333113
Sosyal Antropoloji333333333333
Sosyal Hizmete Giriş333333333333
Econometrics-I335553353353
İktisadi Büyüme355333551153
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II111111111111
Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi000000000000
Türk Vergi Sistemi000000000000
Para ve Bankacılık000000000000
İktisadi Sistemler000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
İktisada Giriş IOOAÇOOÇOOOOA
Türk Dili II AAAAAAOAAAAA
İktisada Giriş II OOAÇOOÇOOOOA
Matematik-II ÇOÇÇAOOOAOAA
İleri İngilizce IIOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAA
Mikro İktisat IOÇÇÇOOÇAOÇÇA
Makro İktisat-IOOOAÇÇOOÇÇOA
Muhasebenin İlkeleriOAOAOÇOAOÇOA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAAAA
Mikro İktisat-IIOOÇÇAÇOÇÇAOO
Makro İktisat-IIÇOÇOÇAÇOÇAOO
Uluslararası İktisat-IÇOÇOÇOAÇOÇÇO
Para Teorisi ve PolitikasıOOÇÇAÇÇOOÇOA
Ekonometri-IIOÇÇOOÇOÇOOÇÇ
Uluslararası İktisat-IIÇOÇOÇOAOÇOÇÇ
Maliye Teorisi ve PolitikasıOOOOOOOOOOOO
Türkiye EkonomisiÇOÇOÇÇAÇOOÇO
İktisadi Düşünce TarihiOOOOOOOOOOOO
İktisadi KalkınmaAAAAAAAAAAAA
İleri Mikro İktisatÇOÇÇAOOOÇOAÇ
Borçlar Hukukuna GirişAOAAOOOÇÇAOO
İleri Mikro İktisatOOOÇÇAÇOÇOOÇ
Ekonomi Atölyesi-IIÇOOOÇÇOÇOÇOÇ
Türk Dili I AAAAAAOAAAAA
Tarım EkonomisiOÇÇOÇÇOOOÇÇÇ
Ticaret Hukukuna GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Çalışma EkonomisiOOÇÇOOÇÇAÇÇÇ
Dünya EkonomisiÇOOÇÇÇAÇOÇOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Hukuka GirişAOAAOOOÇÇAOO
Matematik-I ÇOÇÇAOOOAOAA
İleri İngilizce IOOOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyolojiye GirişAOAAOAAOAOOA
Sosyolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AOAAOAOOOAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
İşletmeye GirişAOAAAAAOAOÇO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriAAAAAAAAAAAA
Statistics IAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Sosyolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Uluslararası İlişkilere GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyolojiye GirişAOAAOAAOAOOA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AOAAOAOOOAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
Statistics IIAAAAAAAAAAAA
İktisat TarihiÇOOOAAÇOÇAAO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAA
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Introduction to Political SciencesOOOOOOOOOOOO
Introduction to International RelationsOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişAOAAOAAOAOOA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AOAAOAOOOAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOO
Sosyal Hizmete GirişOOOOOOOOOOOO
Econometrics-IOOÇÇÇOOÇOOÇO
İktisadi BüyümeOÇÇOOOÇÇAAÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAA
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiAAAAAAAAAAAA
Türk Vergi SistemiAAAAAAAAAAAA
Para ve BankacılıkAAAAAAAAAAAA
İktisadi SistemlerAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12
İktisada Giriş I
Türk Dili II
İktisada Giriş II
Matematik-II
İleri İngilizce II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Mikro İktisat I
Makro İktisat-I
Muhasebenin İlkeleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Mikro İktisat-II
Makro İktisat-II
Uluslararası İktisat-I
Para Teorisi ve Politikası
Ekonometri-II
Uluslararası İktisat-II
Maliye Teorisi ve Politikası
Türkiye Ekonomisi
İktisadi Düşünce Tarihi
İktisadi KalkınmaXXXXXXXXXXXX
İleri Mikro İktisat
Borçlar Hukukuna Giriş
İleri Mikro İktisat
Ekonomi Atölyesi-II
Türk Dili I
Tarım Ekonomisi
Ticaret Hukukuna Giriş
Çalışma Ekonomisi
Dünya Ekonomisi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Hukuka Giriş
Matematik-I
İleri İngilizce I
Psikolojiye Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
İşletmeye Giriş
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Statistics I
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Uluslararası İlişkilere Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
Statistics II
İktisat Tarihi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Introduction to Political Sciences
Introduction to International Relations
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
Sosyal Hizmete Giriş
Econometrics-I
İktisadi Büyüme
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgi Ekonomisi ve YönetimiXXXXXXXXXXXX
Türk Vergi SistemiXXXXXXXXXXXX
Para ve BankacılıkXXXXXXXXXXXX
İktisadi SistemlerXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"