Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
Türk Dili I 1111111111331311
İşletmeye Giriş5431111111335335
Matematik-I 2333133313113333
İleri İngilizce I4333333333333333
Türk Dili II 1111111111331311
İstatistik-II 3332333333333333
Hukuka Giriş1311335553355533
İktisada Giriş II 3331133313115333
Matematik-II 2333133313113333
İleri İngilizce II4333333333333333
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111111331311
Muhasebenin İlkeleri3333133311335331
Yönetim Bilimlerine Giriş5433353333535353
İstatistik-I 2333333333333333
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1111111111331311
Tüketici Davranışı5354555555555355
Finansal Muhasebe4433133311335331
İnsan Kaynakları Yönetimi5435533353555353
Üretim Yönetimi5455355535335355
Uluslararası Pazarlama5553335535555355
Stratejik Yönetim5531133113335333
İş Etiği5331555515555355
Satış Yönetimi5455555553555355
Sektörel Analizler3555115333533533
Türkiye Ekonomisi3333335333335353
Finansal Tablolar Analizi4431133113335333
İşletme Simülasyonu5555555555555555
Pazarlama Araştırmaları4431133113335333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111
İktisada Giriş I3331133313115333
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri1111111111111111
Mikro İktisat3331133313115333
Pazarlamaya Giriş5453335535555355
Makro İktisat3331133313115333
Finansa Giriş4531133113335333
Yönetim Bilişim Sistemleri4433333333333333
İş Etüdü4455555555555555
Kurumsal Finansman3431133113335333
Marka Yönetimi3533333333333333
Yönetim Muhasebesi4433333333333333
Maliyet Muhasebesi4431131313115333
Proje Yönetimi5455555555555555
Uluslararası Ticaret5555555555555555
Sosyolojiye Giriş2233333333333333
Psikolojiye Giriş3355555555555555
Sosyolojiye Giriş2233333333333333
Psikolojiye Giriş3355555555555555
Siyaset Bilimine Giriş 2233333333333333
İslam İktisat Düşüncesi3333333333333333
Sosyolojiye Giriş2233333333333333
Sosyolojiye Giriş3223333333333333
Psikolojiye Giriş3355555555555555
Psikolojiye Giriş3355555555555555
Siyaset Bilimine Giriş 2233333333333333
İslam İktisat Düşüncesi3333333333333333
Sosyolojiye Giriş2233333333333333
Sosyolojiye Giriş2233333333333333
Psikolojiye Giriş3355555555555555
Psikolojiye Giriş3355555555555555
Siyaset Bilimine Giriş 2233333333333333
Reklamcılık5545555555555555
İslam İktisat Düşüncesi3333333333333333
Borçlar Hukukuna Giriş1111111111111111
Örgütsel Davranış5411111111111111
Ticaret Hukukuna Giriş3433333333333333
Girişimcilik5433333333333333
Finansal Piyasalar ve Kurumlar4311111111111111
İslam Finans ve Bankacılık4333333333333333
Araştırma Teknikleri3433333333333333
Karar Analizine Giriş5555555555555555
Tedarik Zinciri Yönetimi5433333333333333
Denetim3431133113335333
İktisadi Büyüme ve Kalkınma3433333333333333
Uluslararası Finans5433333333333333
Dijital Pazarlama4333333333333333
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi5555555555555555
Uluslararası Bankacılık ve Finans4433333333333333
İleri Bilgisayar Uygulamaları2533333333333333
Sosyal Girişimcilik4233333333333333
Karar Destek Sistemleri5555555555555555
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111111111111111
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II1111111111111111

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
Türk Dili I AAAAAAAAAAOOAOAA
İşletmeye GirişÇÇOAAAAAAAOOÇOOÇ
Matematik-I OOOOAOOOAOAAOOOO
İleri İngilizce IÇOOOOOOOOOOOOOOO
Türk Dili II AAAAAAAAAAOOAOAA
İstatistik-II OOOOOOOOOOOOOOOO
Hukuka GirişAOAAOOÇÇÇOOÇÇÇOO
İktisada Giriş II OOOAAOOOAOAAÇOOO
Matematik-II OOOOAOOOAOAAOOOO
İleri İngilizce IIÇOOOOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAOOAOAA
Muhasebenin İlkeleriOOOOAOOOAAOOÇOOA
Yönetim Bilimlerine GirişÇÇOOOÇOOOOÇOÇOÇO
İstatistik-I OOOOOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAAAAAAOOAOAA
Tüketici DavranışıÇOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇ
Finansal MuhasebeÇÇOOAOOOAAOOÇOOA
İnsan Kaynakları YönetimiÇÇOÇÇOOOÇOÇÇÇOÇO
Üretim YönetimiÇÇÇÇOÇÇÇOÇOOÇOÇÇ
Uluslararası PazarlamaÇÇÇOOOÇÇOÇÇÇÇOÇÇ
Stratejik YönetimÇÇOAAOOAAOOOÇOOO
İş EtiğiÇOOAÇÇÇÇAÇÇÇÇOÇÇ
Satış YönetimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇOÇÇÇOÇÇ
Sektörel AnalizlerOÇÇÇAAÇOOOÇOOÇOO
Türkiye EkonomisiOOOOOOÇOOOOOÇOÇO
Finansal Tablolar AnaliziÇÇOAAOOAAOOOÇOOO
İşletme SimülasyonuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Pazarlama AraştırmalarıÇÇOAAOOAAOOOÇOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAAA
İktisada Giriş IOOOAAOOOAOAAÇOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriAAAAAAAAAAAAAAAA
Mikro İktisatOOOAAOOOAOAAÇOOO
Pazarlamaya GirişÇÇÇOOOÇÇOÇÇÇÇOÇÇ
Makro İktisatOOOAAOOOAOAAÇOOO
Finansa GirişÇÇOAAOOAAOOOÇOOO
Yönetim Bilişim SistemleriÇÇOOOOOOOOOOOOOO
İş EtüdüÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Kurumsal FinansmanOÇOAAOOAAOOOÇOOO
Marka YönetimiOÇOOOOOOOOOOOOOO
Yönetim MuhasebesiÇÇOOOOOOOOOOOOOO
Maliyet MuhasebesiÇÇOAAOAOAOAAÇOOO
Proje YönetimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uluslararası TicaretÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişOOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişOOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOOOOOO
İslam İktisat DüşüncesiOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişOOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Psikolojiye GirişOOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOOOOOO
İslam İktisat DüşüncesiOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişOOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Psikolojiye GirişOOÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOOOOOO
ReklamcılıkÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam İktisat DüşüncesiOOOOOOOOOOOOOOOO
Borçlar Hukukuna GirişAAAAAAAAAAAAAAAA
Örgütsel DavranışÇÇAAAAAAAAAAAAAA
Ticaret Hukukuna GirişOÇOOOOOOOOOOOOOO
GirişimcilikÇÇOOOOOOOOOOOOOO
Finansal Piyasalar ve KurumlarÇOAAAAAAAAAAAAAA
İslam Finans ve BankacılıkÇOOOOOOOOOOOOOOO
Araştırma TeknikleriOÇOOOOOOOOOOOOOO
Karar Analizine GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Tedarik Zinciri YönetimiÇÇOOOOOOOOOOOOOO
DenetimOÇOAAOOAAOOOÇOOO
İktisadi Büyüme ve KalkınmaOÇOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası FinansÇÇOOOOOOOOOOOOOO
Dijital PazarlamaÇOOOOOOOOOOOOOOO
Yatırım Analizi ve Portföy YönetimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uluslararası Bankacılık ve FinansÇÇOOOOOOOOOOOOOO
İleri Bilgisayar UygulamalarıOÇOOOOOOOOOOOOOO
Sosyal GirişimcilikÇOOOOOOOOOOOOOOO
Karar Destek SistemleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIAAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
Türk Dili I
İşletmeye Giriş
Matematik-I
İleri İngilizce I
Türk Dili II
İstatistik-II
Hukuka Giriş
İktisada Giriş II
Matematik-II
İleri İngilizce II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Muhasebenin İlkeleri
Yönetim Bilimlerine Giriş
İstatistik-I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Tüketici Davranışı
Finansal Muhasebe
İnsan Kaynakları Yönetimi
Üretim Yönetimi
Uluslararası Pazarlama
Stratejik Yönetim
İş Etiği
Satış Yönetimi
Sektörel Analizler
Türkiye Ekonomisi
Finansal Tablolar Analizi
İşletme Simülasyonu
Pazarlama Araştırmaları
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
İktisada Giriş I
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Mikro İktisat
Pazarlamaya Giriş
Makro İktisat
Finansa Giriş
Yönetim Bilişim Sistemleri
İş Etüdü
Kurumsal Finansman
Marka Yönetimi
Yönetim Muhasebesi
Maliyet Muhasebesi
Proje Yönetimi
Uluslararası Ticaret
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İslam İktisat Düşüncesi
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İslam İktisat Düşüncesi
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Reklamcılık
İslam İktisat Düşüncesi
Borçlar Hukukuna Giriş
Örgütsel Davranış
Ticaret Hukukuna Giriş
Girişimcilik
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
İslam Finans ve Bankacılık
Araştırma Teknikleri
Karar Analizine Giriş
Tedarik Zinciri Yönetimi
Denetim
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
Uluslararası Finans
Dijital Pazarlama
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Uluslararası Bankacılık ve Finans
İleri Bilgisayar Uygulamaları
Sosyal Girişimcilik
Karar Destek Sistemleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"