Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16T%
Araştırma Teknikleri343333333333333349%61.25
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111111111133131122%27.50
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111111111111111116%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II111111111111111116%20.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111111111133131122%27.50
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri111111111111111116%20.00
Borçlar Hukukuna Giriş111111111111111116%20.00
Denetim343113311333533343%53.75
Dijital Pazarlama433333333333333349%61.25
Finansa Giriş453113311333533345%56.25
Finansal Muhasebe443313331133533144%55.00
Finansal Piyasalar ve Kurumlar431111111111111121%26.25
Finansal Tablolar Analizi443113311333533344%55.00
Girişimcilik543333333333333351%63.75
Hukuka Giriş131133555335553354%67.50
İktisada Giriş I333113331311533340%50.00
İktisada Giriş II 333113331311533340%50.00
İktisadi Büyüme ve Kalkınma343333333333333349%61.25
İleri Bilgisayar Uygulamaları253333333333333349%61.25
İleri İngilizce I433333333333333349%61.25
İleri İngilizce II433333333333333349%61.25
İnsan Kaynakları Yönetimi543553335355535365%81.25
İş Etiği533155551555535566%82.50
İş Etüdü445555555555555578%97.50
İslam Finans ve Bankacılık433333333333333349%61.25
İslam İktisat Düşüncesi333333333333333348%60.00
İslam İktisat Düşüncesi333333333333333348%60.00
İslam İktisat Düşüncesi333333333333333348%60.00
İşletme Simülasyonu555555555555555580%100.00
İşletmeye Giriş543111111133533541%51.25
İstatistik-I 233333333333333347%58.75
İstatistik-II 233333333333333347%58.75
Karar Analizine Giriş555555555555555580%100.00
Karar Destek Sistemleri555555555555555580%100.00
Kurumsal Finansman533431133113333343%53.75
Makro İktisat333113331311533340%50.00
Maliyet Muhasebesi443113131311533340%50.00
Marka Yönetimi533333333333333350%62.50
Matematik-I 233313331311333339%48.75
Matematik-II 233313331311333339%48.75
Mikro İktisat333113331311533340%50.00
Muhasebenin İlkeleri333313331133533142%52.50
Örgütsel Davranış154111111111111123%28.75
Pazarlama Araştırmaları443113311333533344%55.00
Pazarlamaya Giriş545333553555535569%86.25
Proje Yönetimi545555555555555579%98.75
Psikolojiye Giriş335555555555555576%95.00
Psikolojiye Giriş335555555555555576%95.00
Psikolojiye Giriş335555555555555576%95.00
Psikolojiye Giriş335555555555555576%95.00
Psikolojiye Giriş335555555555555576%95.00
Psikolojiye Giriş335555555555555576%95.00
Reklamcılık545555555555555579%98.75
Satış Yönetimi545555555355535575%93.75
Sektörel Analizler555115333533353356%70.00
Siyaset Bilimine Giriş 223333333333333346%57.50
Siyaset Bilimine Giriş 223333333333333346%57.50
Siyaset Bilimine Giriş 223333333333333346%57.50
Sosyal Girişimcilik423333333333333348%60.00
Sosyolojiye Giriş223333333333333346%57.50
Sosyolojiye Giriş223333333333333346%57.50
Sosyolojiye Giriş223333333333333346%57.50
Sosyolojiye Giriş223333333333333346%57.50
Sosyolojiye Giriş223333333333333346%57.50
Sosyolojiye Giriş223333333333333346%57.50
Stratejik Yönetim553113311333533346%57.50
Tedarik Zinciri Yönetimi543333333333333351%63.75
Ticaret Hukukuna Giriş343333333333333349%61.25
Tüketici Davranışı545355555555535575%93.75
Türk Dili I 111111111133131122%27.50
Türk Dili II 111111111133131122%27.50
Türkiye Ekonomisi333333533333535354%67.50
Uluslararası Bankacılık ve Finans443333333333333350%62.50
Uluslararası Finans543333333333333351%63.75
Uluslararası Pazarlama555333553555535570%87.50
Uluslararası Ticaret555555555555555580%100.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111116%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111116%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111116%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111116%20.00
Üretim Yönetimi545535553533535569%86.25
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi555555555555555580%100.00
Yönetim Bilimlerine Giriş543335333353535359%73.75
Yönetim Bilişim Sistemleri443333333333333350%62.50
Yönetim Muhasebesi443333333333333350%62.50
İlişkili Ders Sayısı / 8585858585858585858585858585858585--
İlişki Ağırlığı276267265231229265267255229261263263303267273265--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
Araştırma TeknikleriOYOOOOOOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOOÇAOÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi IIÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOOÇAOÇAÇA
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Borçlar Hukukuna GirişÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
DenetimOYOÇAÇAOOÇAÇAOOOÇYOOO
Dijital PazarlamaYOOOOOOOOOOOOOOO
Finansa GirişYÇYOÇAÇAOOÇAÇAOOOÇYOOO
Finansal MuhasebeYYOOÇAOOOÇAÇAOOÇYOOÇA
Finansal Piyasalar ve KurumlarYOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Finansal Tablolar AnaliziYYOÇAÇAOOÇAÇAOOOÇYOOO
GirişimcilikÇYYOOOOOOOOOOOOOO
Hukuka GirişÇAOÇAÇAOOÇYÇYÇYOOÇYÇYÇYOO
İktisada Giriş IOOOÇAÇAOOOÇAOÇAÇAÇYOOO
İktisada Giriş II OOOÇAÇAOOOÇAOÇAÇAÇYOOO
İktisadi Büyüme ve KalkınmaOYOOOOOOOOOOOOOO
İleri Bilgisayar UygulamalarıAZÇYOOOOOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IYOOOOOOOOOOOOOOO
İleri İngilizce IIYOOOOOOOOOOOOOOO
İnsan Kaynakları YönetimiÇYYOÇYÇYOOOÇYOÇYÇYÇYOÇYO
İş EtiğiÇYOOÇAÇYÇYÇYÇYÇAÇYÇYÇYÇYOÇYÇY
İş EtüdüYYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İslam Finans ve BankacılıkYOOOOOOOOOOOOOOO
İslam İktisat DüşüncesiOOOOOOOOOOOOOOOO
İslam İktisat DüşüncesiOOOOOOOOOOOOOOOO
İslam İktisat DüşüncesiOOOOOOOOOOOOOOOO
İşletme SimülasyonuÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İşletmeye GirişÇYYOÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOOÇYOOÇY
İstatistik-I AZOOOOOOOOOOOOOOO
İstatistik-II AZOOOOOOOOOOOOOOO
Karar Analizine GirişÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Karar Destek SistemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kurumsal FinansmanÇYOOYOÇAÇAOOÇAÇAOOOOO
Makro İktisatOOOÇAÇAOOOÇAOÇAÇAÇYOOO
Maliyet MuhasebesiYYOÇAÇAOÇAOÇAOÇAÇAÇYOOO
Marka YönetimiÇYOOOOOOOOOOOOOOO
Matematik-I AZOOOÇAOOOÇAOÇAÇAOOOO
Matematik-II AZOOOÇAOOOÇAOÇAÇAOOOO
Mikro İktisatOOOÇAÇAOOOÇAOÇAÇAÇYOOO
Muhasebenin İlkeleriOOOOÇAOOOÇAÇAOOÇYOOÇA
Örgütsel DavranışÇAÇYYÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Pazarlama AraştırmalarıYYOÇAÇAOOÇAÇAOOOÇYOOO
Pazarlamaya GirişÇYYÇYOOOÇYÇYOÇYÇYÇYÇYOÇYÇY
Proje YönetimiÇYYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Psikolojiye GirişOOÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Psikolojiye GirişOOÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Psikolojiye GirişOOÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Psikolojiye GirişOOÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Psikolojiye GirişOOÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Psikolojiye GirişOOÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
ReklamcılıkÇYYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Satış YönetimiÇYYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYOÇYÇYÇYOÇYÇY
Sektörel AnalizlerÇYÇYÇYÇAÇAÇYOOOÇYOOOÇYOO
Siyaset Bilimine Giriş AZAZOOOOOOOOOOOOOO
Siyaset Bilimine Giriş AZAZOOOOOOOOOOOOOO
Siyaset Bilimine Giriş AZAZOOOOOOOOOOOOOO
Sosyal GirişimcilikYAZOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişAZAZOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişAZAZOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişAZAZOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişAZAZOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişAZAZOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişAZAZOOOOOOOOOOOOOO
Stratejik YönetimÇYÇYOÇAÇAOOÇAÇAOOOÇYOOO
Tedarik Zinciri YönetimiÇYYOOOOOOOOOOOOOO
Ticaret Hukukuna GirişOYOOOOOOOOOOOOOO
Tüketici DavranışıÇYYÇYOÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYOÇYÇY
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOOÇAOÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAOOÇAOÇAÇA
Türkiye EkonomisiOOOOOOÇYOOOOOÇYOÇYO
Uluslararası Bankacılık ve FinansYYOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası FinansÇYYOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası PazarlamaÇYÇYÇYOOOÇYÇYOÇYÇYÇYÇYOÇYÇY
Uluslararası TicaretÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üretim YönetimiÇYYÇYÇYOÇYÇYÇYOÇYOOÇYOÇYÇY
Yatırım Analizi ve Portföy YönetimiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yönetim Bilimlerine GirişÇYYOOOÇYOOOOÇYOÇYOÇYO
Yönetim Bilişim SistemleriYYOOOOOOOOOOOOOO
Yönetim MuhasebesiYYOOOOOOOOOOOOOO
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )0000000000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )13121529311516213117171714101416
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )141000000000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )20275039365047433648474733594848
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )152600000000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )23102017182022211820212138162321
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15PÇ16
Araştırma Teknikleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Borçlar Hukukuna Giriş
Denetim
Dijital Pazarlama
Finansa Giriş
Finansal Muhasebe
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Finansal Tablolar Analizi
Girişimcilik
Hukuka Giriş
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İleri Bilgisayar Uygulamaları
İleri İngilizce I
İleri İngilizce II
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Etiği
İş Etüdü
İslam Finans ve Bankacılık
İslam İktisat Düşüncesi
İslam İktisat Düşüncesi
İslam İktisat Düşüncesi
İşletme Simülasyonu
İşletmeye Giriş
İstatistik-I
İstatistik-II
Karar Analizine Giriş
Karar Destek Sistemleri
Kurumsal Finansman
Makro İktisat
Maliyet Muhasebesi
Marka Yönetimi
Matematik-I
Matematik-II
Mikro İktisat
Muhasebenin İlkeleri
Örgütsel Davranış
Pazarlama Araştırmaları
Pazarlamaya Giriş
Proje Yönetimi
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Reklamcılık
Satış Yönetimi
Sektörel Analizler
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Girişimcilik
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Stratejik Yönetim
Tedarik Zinciri Yönetimi
Ticaret Hukukuna Giriş
Tüketici Davranışı
Türk Dili I
Türk Dili II
Türkiye Ekonomisi
Uluslararası Bankacılık ve Finans
Uluslararası Finans
Uluslararası Pazarlama
Uluslararası Ticaret
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üretim Yönetimi
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Yönetim Bilimlerine Giriş
Yönetim Bilişim Sistemleri
Yönetim Muhasebesi
İlişkili Ders Sayısı / 8585858585858585858585858585858585
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"