Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15T%
İktisada Giriş I2311322222221222938.67
Türk Dili I 1111122331322112533.33
İktisada Giriş II2311322222221222938.67
Türk Dili II 1111122331322112533.33
Kurumsal Finansman4344443553344445877.33
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1111122221412112330.67
Uluslararası Denetim Standartları4555154545114325472.00
Finansa Giriş3414434454534445674.67
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar3444434453223235066.67
Dış Ticaret Uygulamaları5531312111112243344.00
Matematik-I 3332333332112213546.67
Hukuka Giriş1131324122112222837.33
Matematik-II 3333333333333334560.00
Mikro İktisat3332332222212113242.67
Muhasebenin İlkeleri3232212221333113141.33
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 1231112121112112128.00
Makro İktisat3332332222212113242.67
İstatistik-II 2222222222222223040.00
Türkiye Ekonomisi2433323333122223850.67
Uluslararası İşletmecilik1132112231112112330.67
Borçlar Hukukuna Giriş1131324122112222837.33
Ticaret Hukukuna Giriş5531113415111534053.33
Türkiye'nin Dış Ticareti1441514242111443952.00
Finansal Piyasalar ve Kurumlar3444343434434345472.00
AB ve Entegrasyon2331333331322333850.67
Lojistik5543323323113344560.00
Dış Ticaret Politikaları5551545445114325472.00
Sermaye Piyasası ve Araçları5543323323113344560.00
Dış Ticaret Muhasebesi4323343332444434965.33
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111520.00
Dış Ticaret Finansmanı4334323132433334458.67
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları4521423344111334154.67
Güncel Finans Teknikleri3344455433443345674.67
Uluslararası Ticaret Hukuku2313333113113333445.33
Finansal Risk ve Türevler3444433432432324864.00
Uluslararası Finansal Muhasebe4512111131111412837.33
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi3454554442342445776.00
Elektronik Ticaret3333333333333334560.00
Uluslararası Bankacılık ve Finans4343323342334244762.67
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111520.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111520.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders1111111111111111520.00
Anayasa Hukukuna Giriş2223331232233323648.00
İşletmeye Giriş3333333343442324661.33
İngilizce-I 2222222222222223040.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri3234323431332314053.33
İngilizce-II 2222222222222223040.00
Sosyolojiye Giriş2222122222211322837.33
Psikolojiye Giriş2232222222211323040.00
Siyaset Bilimine Giriş 2322222222211122837.33
İslam İktisat Düşüncesi1212212112211112128.00
Pazarlamaya Giriş3232222222111122837.33
İstatistik-I 2322232222212323242.67
Sosyolojiye Giriş2222122222211322837.33
Psikolojiye Giriş2232222222211323040.00
Yönetim Bilimlerine Giriş4444111445433445066.67
Siyaset Bilimine Giriş 2322222222211122837.33
Sosyal Antropoloji2322222222211122837.33
Uluslararası Pazarlama1544133321413254256.00
Sosyal Politika2322122322212223040.00
Finansal Muhasebe4344444434334445674.67
Sosyolojiye Giriş2222122222211322837.33
Uluslararası Örgütler2222222222222223040.00
Psikolojiye Giriş2232222222211323040.00
Siyaset Bilimine Giriş 2322222222211122837.33
İslam İktisat Düşüncesi1222122322221112634.67
Anayasa Hukukuna Giriş2332213123321323344.00
Uluslararası Finans4323323331232323952.00
Türk Vergi Sistemi2552555553112345370.67
Uluslararası Ticaret4444444444444446080.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

İktisada Giriş IOOAAOOOOOOOOAOO
Türk Dili I AAAAAOOOOAOOOAA
İktisada Giriş IIOOAAOOOOOOOOAOO
Türk Dili II AAAAAOOOOAOOOAA
Kurumsal FinansmanÇOÇÇÇÇOÇÇOOÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇAOAA
Uluslararası Denetim StandartlarıÇÇÇÇAÇÇÇÇÇAAÇOO
Finansa GirişOÇAÇÇOÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı YatırımlarOÇÇÇÇOÇÇÇOOOOOO
Dış Ticaret UygulamalarıÇÇOAOAOAAAAAOOÇ
Matematik-I OOOOOOOOOOAAOOA
Hukuka GirişAAOAOOÇAOOAAOOO
Matematik-II OOOOOOOOOOOOOOO
Mikro İktisatOOOOOOOOOOOAOAA
Muhasebenin İlkeleriOOOOOAOOOAOOOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AOOAAAOAOAAAOAA
Makro İktisatOOOOOOOOOOOAOAA
İstatistik-II OOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye EkonomisiOÇOOOOOOOOAOOOO
Uluslararası İşletmecilikAAOOAAOOOAAAOAA
Borçlar Hukukuna GirişAAOAOOÇAOOAAOOO
Ticaret Hukukuna GirişÇÇOAAAOÇAÇAAAÇO
Türkiye'nin Dış TicaretiAÇÇAÇAÇOÇOAAAÇÇ
Finansal Piyasalar ve KurumlarOÇÇÇOÇOÇOÇÇOÇOÇ
AB ve EntegrasyonOOOAOOOOOAOOOOO
LojistikÇÇÇOOOOOOOAAOOÇ
Dış Ticaret PolitikalarıÇÇÇAÇÇÇÇÇÇAAÇOO
Sermaye Piyasası ve AraçlarıÇÇÇOOOOOOOAAOOÇ
Dış Ticaret MuhasebesiÇOOOOÇOOOOÇÇÇÇO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Dış Ticaret FinansmanıÇOOÇOOOAOOÇOOOO
Gelişmekte Olan Ülke PiyasalarıÇÇOAÇOOOÇÇAAAOO
Güncel Finans TeknikleriOOÇÇÇÇÇÇOOÇÇOOÇ
Uluslararası Ticaret HukukuOOAOOOOAAOAAOOO
Finansal Risk ve TürevlerOÇÇÇÇOOÇOOÇOOOO
Uluslararası Finansal MuhasebeÇÇAOAAAAOAAAAÇA
Yatırım Analizi ve Portföy YönetimiOÇÇÇÇÇÇÇÇOOÇOÇÇ
Elektronik TicaretOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası Bankacılık ve FinansÇOÇOOOOOÇOOOÇOÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Anayasa Hukukuna GirişOOOOOOAOOOOOOOO
İşletmeye GirişOOOOOOOOÇOÇÇOOO
İngilizce-I OOOOOOOOOOOOOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOÇOOOÇOAOOOOA
İngilizce-II OOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOAOOOOOOAAOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOOOAAOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOAAAO
İslam İktisat DüşüncesiAOAOOAOAAOOAAAA
Pazarlamaya GirişOOOOOOOOOOAAAAO
İstatistik-I OOOOOOOOOOOAOOO
Sosyolojiye GirişOOOOAOOOOOOAAOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOOOAAOO
Yönetim Bilimlerine GirişÇÇÇÇAAAÇÇÇÇOOÇÇ
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOAAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOAAAO
Uluslararası PazarlamaAÇÇÇAOOOOAÇAOOÇ
Sosyal PolitikaOOOOAOOOOOOAOOO
Finansal MuhasebeÇOÇÇÇÇÇÇOÇOOÇÇÇ
Sosyolojiye GirişOOOOAOOOOOOAAOO
Uluslararası ÖrgütlerOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOOOAAOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOAAAO
İslam İktisat DüşüncesiAOOOAOOOOOOOAAA
Anayasa Hukukuna GirişOOOOOAOAOOOOAOO
Uluslararası FinansÇOOOOOOOOAOOOOO
Türk Vergi SistemiOÇÇOÇÇÇÇÇOAAOOÇ
Uluslararası TicaretÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İktisada Giriş I
Türk Dili I
İktisada Giriş II
Türk Dili II
Kurumsal Finansman
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Uluslararası Denetim Standartları
Finansa Giriş
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
Dış Ticaret Uygulamaları
Matematik-I
Hukuka Giriş
Matematik-II
Mikro İktisat
Muhasebenin İlkeleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Makro İktisat
İstatistik-II
Türkiye Ekonomisi
Uluslararası İşletmecilik
Borçlar Hukukuna Giriş
Ticaret Hukukuna Giriş
Türkiye'nin Dış Ticareti
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
AB ve Entegrasyon
Lojistik
Dış Ticaret Politikaları
Sermaye Piyasası ve Araçları
Dış Ticaret Muhasebesi
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Dış Ticaret Finansmanı
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Güncel Finans Teknikleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Finansal Risk ve Türevler
Uluslararası Finansal Muhasebe
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Elektronik Ticaret
Uluslararası Bankacılık ve Finans
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Anayasa Hukukuna Giriş
İşletmeye Giriş
İngilizce-I
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
İngilizce-II
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İslam İktisat Düşüncesi
Pazarlamaya Giriş
İstatistik-I
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Yönetim Bilimlerine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
Uluslararası Pazarlama
Sosyal Politika
Finansal Muhasebe
Sosyolojiye Giriş
Uluslararası Örgütler
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İslam İktisat Düşüncesi
Anayasa Hukukuna Giriş
Uluslararası Finans
Türk Vergi Sistemi
Uluslararası Ticaret

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"