Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
İktisata Giriş I230132222222122
Türk Dili I 111102233032200
İktisata Giriş II230132222222122
Türk Dili II 111102233032200
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111102222041200
Finansa Giriş000000000000000
Kurumsal Finansman000000000000000
Uluslararası Ticaret555154544511432
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar344443445322323
Uluslararası Finans553030210000224
Matematik-I 333333333333333
Hukuka Giriş113132412211222
Matematik-II 333333333333333
Mikro İktisat333233222221211
Muhasebenin İlkeleri000000000000000
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 111102222041200
Makro İktisat333233222221211
İstatistik-II 000000000000000
Finansal Muhasebe113211223111211
Borçlar Hukukuna Giriş113132412211222
Ticaret Hukukuna Giriş553111341511153
Stratejik Yönetim144150424211044
Finansal Piyasalar ve Kurumlar333333333333333
Yönetim İletişimi333333333333333
Lojistik Yönetim554332332311334
Türkiye' de Dış Ticaret Politikaları555154544511432
Uluslararası Lojistik554332332311334
Tüketici Davranışı333333333333333
Türkiye' nin Dış Ticareti333333333333333
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları452142334411133
Güncel Finans Teknikleri000000000000000
Yönetim Muhasebesi433322333312222
İşletme Simülasyonu333333333333333
Finansal Risk ve Türevler333333333333333
Uluslararası Finansal Muhasebe451211113111141
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi444444444444444
İktisadi Kalkınma333333333333333
Uluslararası Bankacılık333333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111011111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111011111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111011111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111011111
İşletmeye Giriş000000000000000
İngilizce-I 000000000000000
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri000000000000000
İngilizce-II 000000000000000
Sosyolojiye Giriş000000000000000
Psikolojiye Giriş000000000000000
Siyaset Bilimine Giriş 000000000000000
İslam İktisat Düşüncesi000000000000000
Anayasa Hukukuna Giriş000000000000000
Pazarlamaya Giriş000000000000000
İstatistik-I 000000000000000
Sosyolojiye Giriş000000000000000
Psikolojiye Giriş000000000000000
Siyaset Bilimine Giriş 000000000000000
Sosyal Antropoloji000000000000000
Yönetim Bilimlerine Giriş000000000000000
Sosyal Politika000000000000000
Finansal Muhasebe333333333333333
Uluslararası Pazarlama544033320403025
Sosyolojiye Giriş000000000000000
Psikolojiye Giriş000000000000000
Siyaset Bilimine Giriş 000000000000000
İslam İktisat Düşüncesi000000000000000
Anayasa Hukukuna Giriş000000000000000
Uluslararası Finans000000000000000
Üretim Yönetimi255255555311234
Maliye Teorisi ve Politikası000000000000000
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
İktisata Giriş IOOAAOOOOOOOOAOO
Türk Dili I AAAAAOOOOAOOOAA
İktisata Giriş IIOOAAOOOOOOOOAOO
Türk Dili II AAAAAOOOOAOOOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇAOAA
Finansa GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Kurumsal FinansmanAAAAAAAAAAAAAAA
Uluslararası TicaretÇÇÇAÇÇÇÇÇÇAAÇOO
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı YatırımlarOÇÇÇÇOÇÇÇOOOOOO
Uluslararası FinansÇÇOAOAOAAAAAOOÇ
Matematik-I OOOOOOOOOOOOOOO
Hukuka GirişAAOAOOÇAOOAAOOO
Matematik-II OOOOOOOOOOOOOOO
Mikro İktisatOOOOOOOOOOOAOAA
Muhasebenin İlkeleriAAAAAAAAAAAAAAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AAAAAOOOOAÇAOAA
Makro İktisatOOOOOOOOOOOAOAA
İstatistik-II AAAAAAAAAAAAAAA
Finansal MuhasebeAAOOAAOOOAAAOAA
Borçlar Hukukuna GirişAAOAOOÇAOOAAOOO
Ticaret Hukukuna GirişÇÇOAAAOÇAÇAAAÇO
Stratejik YönetimAÇÇAÇAÇOÇOAAAÇÇ
Finansal Piyasalar ve KurumlarOOOOOOOOOOOOOOO
Yönetim İletişimiOOOOOOOOOOOOOOO
Lojistik YönetimÇÇÇOOOOOOOAAOOÇ
Türkiye' de Dış Ticaret PolitikalarıÇÇÇAÇÇÇÇÇÇAAÇOO
Uluslararası LojistikÇÇÇOOOOOOOAAOOÇ
Tüketici DavranışıOOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye' nin Dış TicaretiOOOOOOOOOOOOOOO
Gelişmekte Olan Ülke PiyasalarıÇÇOAÇOOOÇÇAAAOO
Güncel Finans TeknikleriAAAAAAAAAAAAAAA
Yönetim MuhasebesiÇOOOOOOOOOAOOOO
İşletme SimülasyonuOOOOOOOOOOOOOOO
Finansal Risk ve TürevlerOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası Finansal MuhasebeÇÇAOAAAAOAAAAÇA
Yatırım Analizi ve Portföy YönetimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İktisadi KalkınmaOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası BankacılıkOOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
İşletmeye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
İngilizce-I AAAAAAAAAAAAAAA
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriAAAAAAAAAAAAAAA
İngilizce-II AAAAAAAAAAAAAAA
Sosyolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AAAAAAAAAAAAAAA
İslam İktisat DüşüncesiAAAAAAAAAAAAAAA
Anayasa Hukukuna GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Pazarlamaya GirişAAAAAAAAAAAAAAA
İstatistik-I AAAAAAAAAAAAAAA
Sosyolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AAAAAAAAAAAAAAA
Sosyal AntropolojiAAAAAAAAAAAAAAA
Yönetim Bilimlerine GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Sosyal PolitikaAAAAAAAAAAAAAAA
Finansal MuhasebeOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası PazarlamaÇÇÇAOOOOAÇAOAOÇ
Sosyolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Psikolojiye GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Siyaset Bilimine Giriş AAAAAAAAAAAAAAA
İslam İktisat DüşüncesiAAAAAAAAAAAAAAA
Anayasa Hukukuna GirişAAAAAAAAAAAAAAA
Uluslararası FinansAAAAAAAAAAAAAAA
Üretim YönetimiOÇÇOÇÇÇÇÇOAAOOÇ
Maliye Teorisi ve PolitikasıAAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
İktisata Giriş IX
Türk Dili I XXXX
İktisata Giriş IIX
Türk Dili II XXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXX
Finansa GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Kurumsal FinansmanXXXXXXXXXXXXXXX
Uluslararası Ticaret
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
Uluslararası FinansXXXXXX
Matematik-I
Hukuka Giriş
Matematik-II
Mikro İktisat
Muhasebenin İlkeleriXXXXXXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXX
Makro İktisat
İstatistik-II XXXXXXXXXXXXXXX
Finansal Muhasebe
Borçlar Hukukuna Giriş
Ticaret Hukukuna Giriş
Stratejik YönetimXX
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Yönetim İletişimi
Lojistik Yönetim
Türkiye' de Dış Ticaret Politikaları
Uluslararası Lojistik
Tüketici Davranışı
Türkiye' nin Dış Ticareti
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Güncel Finans TeknikleriXXXXXXXXXXXXXXX
Yönetim Muhasebesi
İşletme Simülasyonu
Finansal Risk ve Türevler
Uluslararası Finansal Muhasebe
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
İktisadi Kalkınma
Uluslararası Bankacılık
Üniversite Ortak Seçmeli DersX
Üniversite Ortak Seçmeli DersX
Üniversite Ortak Seçmeli DersX
Üniversite Ortak Seçmeli DersX
İşletmeye GirişXXXXXXXXXXXXXXX
İngilizce-I XXXXXXXXXXXXXXX
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriXXXXXXXXXXXXXXX
İngilizce-II XXXXXXXXXXXXXXX
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Siyaset Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXXXXX
İslam İktisat DüşüncesiXXXXXXXXXXXXXXX
Anayasa Hukukuna GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Pazarlamaya GirişXXXXXXXXXXXXXXX
İstatistik-I XXXXXXXXXXXXXXX
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Siyaset Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXXXXX
Sosyal AntropolojiXXXXXXXXXXXXXXX
Yönetim Bilimlerine GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Sosyal PolitikaXXXXXXXXXXXXXXX
Finansal Muhasebe
Uluslararası PazarlamaXXXX
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Siyaset Bilimine Giriş XXXXXXXXXXXXXXX
İslam İktisat DüşüncesiXXXXXXXXXXXXXXX
Anayasa Hukukuna GirişXXXXXXXXXXXXXXX
Uluslararası FinansXXXXXXXXXXXXXXX
Üretim Yönetimi
Maliye Teorisi ve PolitikasıXXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"