Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15T%
AB ve Entegrasyon23313333313223338%50.67
Anayasa Hukukuna Giriş23331232233223236%48.00
Anayasa Hukukuna Giriş23322131233213233%44.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222214121123%30.67
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 12311121211121121%28.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri32343234313323140%53.33
Borçlar Hukukuna Giriş11313241221122228%37.33
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar33444444532232350%66.67
Dış Ticaret Finansmanı34334323132433344%58.67
Dış Ticaret Muhasebesi43233433324444349%65.33
Dış Ticaret Politikaları55515454451143254%72.00
Dış Ticaret Uygulamaları15531321111122433%44.00
Elektronik Ticaret33333333333333345%60.00
Finansa Giriş34144344545344456%74.67
Finansal Muhasebe43444444343344456%74.67
Finansal Piyasalar ve Kurumlar34443434344343454%72.00
Finansal Risk ve Türevler34444334324323248%64.00
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları45214233441113341%54.67
Güncel Finans Teknikleri33444554334433456%74.67
Hukuka Giriş11313241221122228%37.33
İktisada Giriş I23113222222212229%38.67
İktisada Giriş II23113222222212229%38.67
İngilizce-I 22222222222222230%40.00
İngilizce-II 22222222222222230%40.00
İslam İktisat Düşüncesi12122121122111121%28.00
İslam İktisat Düşüncesi12221223222211126%34.67
İşletmeye Giriş33333333434423246%61.33
İstatistik-I 23222322222123232%42.67
İstatistik-II 22222222222222230%40.00
Kurumsal Finansman34444435533444458%77.33
Lojistik55433233231133445%60.00
Makro İktisat33323322222121132%42.67
Matematik-I 33323333321122135%46.67
Matematik-II 33333333333333345%60.00
Mikro İktisat33323322222121132%42.67
Muhasebenin İlkeleri32322122213331131%41.33
Pazarlamaya Giriş32322222221111228%37.33
Psikolojiye Giriş22322222222113230%40.00
Psikolojiye Giriş22322222222113230%40.00
Psikolojiye Giriş22322222222113230%40.00
Sermaye Piyasası ve Araçları55433233231133445%60.00
Siyaset Bilimine Giriş 23222222222111228%37.33
Siyaset Bilimine Giriş 23222222222111228%37.33
Siyaset Bilimine Giriş 23222222222111228%37.33
Sosyal Antropoloji23222222222111228%37.33
Sosyal Politika23221223222122230%40.00
Sosyolojiye Giriş11222212222223228%37.33
Sosyolojiye Giriş22221222222113228%37.33
Sosyolojiye Giriş22221222222113228%37.33
Ticaret Hukukuna Giriş55311134151115340%53.33
Türk Dili I 11111223313221125%33.33
Türk Dili II 11111223313221125%33.33
Türk Vergi Sistemi52552555531123453%70.67
Türkiye Ekonomisi43332233331222238%50.67
Türkiye'nin Dış Ticareti14415142421114439%52.00
Uluslararası Bankacılık ve Finans43433233423342447%62.67
Uluslararası Denetim Standartları45551554451143254%72.00
Uluslararası Finans43233233312323239%52.00
Uluslararası Finansal Muhasebe45121111311114128%37.33
Uluslararası İşletmecilik11321122311121123%30.67
Uluslararası Örgütler22222222222222230%40.00
Uluslararası Pazarlama54413332141312542%56.00
Uluslararası Ticaret44444444444444460%80.00
Uluslararası Ticaret Hukuku23133331131133334%45.33
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111115%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111115%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111115%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111115%20.00
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi34545544423424457%76.00
Yönetim Bilimlerine Giriş44411414454334450%66.67
İlişkili Ders Sayısı / 70707070707070707070707070707070--
İlişki Ağırlığı183202188152175165184175178162151128143168163--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
AB ve EntegrasyonAZOOÇAOOOOOÇAOAZAZOO
Anayasa Hukukuna GirişAZOOOÇAAZOAZAZOOAZAZOAZ
Anayasa Hukukuna GirişAZOOAZAZÇAOÇAAZOOAZÇAOAZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZAZAZÇAYÇAAZÇAÇA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ÇAAZOÇAÇAÇAAZÇAAZÇAÇAÇAAZÇAÇA
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOAZOYOAZOYOÇAOOAZOÇA
Borçlar Hukukuna GirişÇAÇAOÇAOAZYÇAAZAZÇAÇAAZAZAZ
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı YatırımlarOOYYYYYYÇYOAZAZOAZO
Dış Ticaret FinansmanıOYOOYOAZOÇAOAZYOOO
Dış Ticaret MuhasebesiYOAZOOYOOOAZYYYYO
Dış Ticaret PolitikalarıÇYÇYÇYÇAÇYYÇYYYÇYÇAÇAYOAZ
Dış Ticaret UygulamalarıÇAÇYÇYOÇAOAZÇAÇAÇAÇAÇAAZAZY
Elektronik TicaretOOOOOOOOOOOOOOO
Finansa GirişOYÇAYYOYYÇYYÇYOYYY
Finansal MuhasebeYOYYYYYYOYOOYYY
Finansal Piyasalar ve KurumlarOYYYOYOYOYYOYOY
Finansal Risk ve TürevlerOYYYYOOYOAZYOAZOAZ
Gelişmekte Olan Ülke PiyasalarıYÇYAZÇAYAZOOYYÇAÇAÇAOO
Güncel Finans TeknikleriOOYYYÇYÇYYOOYYOOY
Hukuka GirişÇAÇAOÇAOAZYÇAAZAZÇAÇAAZAZAZ
İktisada Giriş IAZOÇAÇAOAZAZAZAZAZAZAZÇAAZAZ
İktisada Giriş IIAZOÇAÇAOAZAZAZAZAZAZAZÇAAZAZ
İngilizce-I AZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
İngilizce-II AZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
İslam İktisat DüşüncesiÇAAZÇAAZAZÇAAZÇAÇAAZAZÇAÇAÇAÇA
İslam İktisat DüşüncesiÇAAZAZAZÇAAZAZOAZAZAZAZÇAÇAÇA
İşletmeye GirişOOOOOOOOYOYYAZOAZ
İstatistik-I AZOAZAZAZOAZAZAZAZAZÇAAZOAZ
İstatistik-II AZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Kurumsal FinansmanOYYYYYOÇYÇYOOYYYY
LojistikÇYÇYYOOAZOOAZOÇAÇAOOY
Makro İktisatOOOAZOOAZAZAZAZAZÇAAZÇAÇA
Matematik-I OOOAZOOOOOAZÇAÇAAZAZÇA
Matematik-II OOOOOOOOOOOOOOO
Mikro İktisatOOOAZOOAZAZAZAZAZÇAAZÇAÇA
Muhasebenin İlkeleriOAZOAZAZÇAAZAZAZÇAOOOÇAÇA
Pazarlamaya GirişOAZOAZAZAZAZAZAZAZÇAÇAÇAÇAAZ
Psikolojiye GirişAZAZOAZAZAZAZAZAZAZAZÇAÇAOAZ
Psikolojiye GirişAZAZOAZAZAZAZAZAZAZAZÇAÇAOAZ
Psikolojiye GirişAZAZOAZAZAZAZAZAZAZAZÇAÇAOAZ
Sermaye Piyasası ve AraçlarıÇYÇYYOOAZOOAZOÇAÇAOOY
Siyaset Bilimine Giriş AZOAZAZAZAZAZAZAZAZAZÇAÇAÇAAZ
Siyaset Bilimine Giriş AZOAZAZAZAZAZAZAZAZAZÇAÇAÇAAZ
Siyaset Bilimine Giriş AZOAZAZAZAZAZAZAZAZAZÇAÇAÇAAZ
Sosyal AntropolojiAZOAZAZAZAZAZAZAZAZAZÇAÇAÇAAZ
Sosyal PolitikaAZOAZAZÇAAZAZOAZAZAZÇAAZAZAZ
Sosyolojiye GirişÇAÇAAZAZAZAZÇAAZAZAZAZAZAZOAZ
Sosyolojiye GirişAZAZAZAZÇAAZAZAZAZAZAZÇAÇAOAZ
Sosyolojiye GirişAZAZAZAZÇAAZAZAZAZAZAZÇAÇAOAZ
Ticaret Hukukuna GirişÇYÇYOÇAÇAÇAOYÇAÇYÇAÇAÇAÇYO
Türk Dili I ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOÇAOAZAZÇAÇA
Türk Dili II ÇAÇAÇAÇAÇAAZAZOOÇAOAZAZÇAÇA
Türk Vergi SistemiÇYAZÇYÇYAZÇYÇYÇYÇYOÇAÇAAZOY
Türkiye EkonomisiYOOOAZAZOOOOÇAAZAZAZAZ
Türkiye'nin Dış TicaretiÇAYYÇAÇYÇAYAZYAZÇAÇAÇAYY
Uluslararası Bankacılık ve FinansYOYOOAZOOYAZOOYAZY
Uluslararası Denetim StandartlarıYÇYÇYÇYÇAÇYÇYYYÇYÇAÇAYOAZ
Uluslararası FinansYOAZOOAZOOOÇAAZOAZOAZ
Uluslararası Finansal MuhasebeYÇYÇAAZÇAÇAÇAÇAOÇAÇAÇAÇAYÇA
Uluslararası İşletmecilikÇAÇAOAZÇAÇAAZAZOÇAÇAÇAAZÇAÇA
Uluslararası ÖrgütlerAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Uluslararası PazarlamaÇYYYÇAOOOAZÇAYÇAOÇAAZÇY
Uluslararası TicaretYYYYYYYYYYYYYYY
Uluslararası Ticaret HukukuAZOÇAOOOOÇAÇAOÇAÇAOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Yatırım Analizi ve Portföy YönetimiOYÇYYÇYÇYYYYAZOYAZYY
Yönetim Bilimlerine GirişYYYÇAÇAYÇAYYÇYYOOYY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )000000000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )1410132118136139152337251917
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )231617271733302631322414261529
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )16252311221322161713131310269
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )101013118881396969914
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )794053424410011
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
AB ve Entegrasyon
Anayasa Hukukuna Giriş
Anayasa Hukukuna Giriş
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Borçlar Hukukuna Giriş
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
Dış Ticaret Finansmanı
Dış Ticaret Muhasebesi
Dış Ticaret Politikaları
Dış Ticaret Uygulamaları
Elektronik Ticaret
Finansa Giriş
Finansal Muhasebe
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Finansal Risk ve Türevler
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Güncel Finans Teknikleri
Hukuka Giriş
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
İngilizce-I
İngilizce-II
İslam İktisat Düşüncesi
İslam İktisat Düşüncesi
İşletmeye Giriş
İstatistik-I
İstatistik-II
Kurumsal Finansman
Lojistik
Makro İktisat
Matematik-I
Matematik-II
Mikro İktisat
Muhasebenin İlkeleri
Pazarlamaya Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Sermaye Piyasası ve Araçları
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
Sosyal Politika
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyolojiye Giriş
Ticaret Hukukuna Giriş
Türk Dili I
Türk Dili II
Türk Vergi Sistemi
Türkiye Ekonomisi
Türkiye'nin Dış Ticareti
Uluslararası Bankacılık ve Finans
Uluslararası Denetim Standartları
Uluslararası Finans
Uluslararası Finansal Muhasebe
Uluslararası İşletmecilik
Uluslararası Örgütler
Uluslararası Pazarlama
Uluslararası Ticaret
Uluslararası Ticaret Hukuku
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Yönetim Bilimlerine Giriş
İlişkili Ders Sayısı / 70707070707070707070707070707070
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"