Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
İktisada Giriş I231132222222122
Türk Dili I 111112233132211
İktisada Giriş II231132222222122
Türk Dili II 111112233132211
Kurumsal Finansman434444355334444
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 111112222141211
Uluslararası Denetim Standartları455515454511432
Finansa Giriş341443445453444
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar344443445322323
Dış Ticaret Uygulamaları553131211111224
Türkiye'nin Dış Ticareti114415424211144
Matematik-I 333233333211221
Hukuka Giriş113132412211222
Matematik-II 333333333333333
Mikro İktisat333233222221211
Finansal Piyasalar ve Kurumlar434443433443434
Muhasebenin İlkeleri323221222133311
Lojistik335543323323114
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 123111212111211
Siyaset Bilimine Giriş 223222222221112
Makro İktisat333233222221211
İstatistik-II 222222222222222
Uluslararası İşletmecilik113211223111211
Borçlar Hukukuna Giriş113132412211222
Ticaret Hukukuna Giriş553111341511153
AB ve Entegrasyon233133333132233
Dış Ticaret Politikaları555154544511432
Sermaye Piyasası ve Araçları554332332311334
Dış Ticaret Muhasebesi432334333244443
Dış Ticaret Finansmanı433432313243333
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları452142334411133
Güncel Finans Teknikleri334445543344334
Uluslararası Bankacılık ve Finans243433334233424
Türkiye Ekonomisi433322333312222
Uluslararası Ticaret Hukuku231333311311333
İngilizce-II 222222222222222
Finansal Risk ve Türevler344443343243232
Psikolojiye Giriş222322222221132
Uluslararası Finansal Muhasebe451211113111141
Uluslararası Finans243233233312332
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi345455444234244
Elektronik Ticaret333333333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111
İşletmeye Giriş333333334344232
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111
Üniversite Ortak Seçmeli Ders111111111111111
İngilizce-I 222222222222222
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri323432343133231
Sosyolojiye Giriş222212222221132
İstatistik-I 323222222221232
Psikolojiye Giriş223222222221132
Siyaset Bilimine Giriş 232222222221112
İslam İktisat Düşüncesi121221211221111
Anayasa Hukukuna Giriş233312322332232
Pazarlamaya Giriş323222222211112
Sosyolojiye Giriş222212222221132
Sosyal Antropoloji123222222222112
Psikolojiye Giriş223222222221132
Siyaset Bilimine Giriş 232222222221112
Yönetim Bilimlerine Giriş444114144543344
Sosyal Politika232212232221222
Finansal Muhasebe434444443433444
Uluslararası Pazarlama544133321413125
Sosyolojiye Giriş222212222221132
İslam İktisat Düşüncesi122212232222111
Anayasa Hukukuna Giriş233221312332132
Türk Vergi Sistemi255255555311234
Uluslararası Örgütler222222222222222
Uluslararası Ticaret444444444444444

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
İktisada Giriş IOOAAOOOOOOOOAOO
Türk Dili I AAAAAOOOOAOOOAA
İktisada Giriş IIOOAAOOOOOOOOAOO
Türk Dili II AAAAAOOOOAOOOAA
Kurumsal FinansmanÇOÇÇÇÇOÇÇOOÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇAOAA
Uluslararası Denetim StandartlarıÇÇÇÇAÇÇÇÇÇAAÇOO
Finansa GirişOÇAÇÇOÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı YatırımlarOÇÇÇÇOÇÇÇOOOOOO
Dış Ticaret UygulamalarıÇÇOAOAOAAAAAOOÇ
Türkiye'nin Dış TicaretiAAÇÇAÇÇOÇOAAAÇÇ
Matematik-I OOOOOOOOOOAAOOA
Hukuka GirişAAOAOOÇAOOAAOOO
Matematik-II OOOOOOOOOOOOOOO
Mikro İktisatOOOOOOOOOOOAOAA
Finansal Piyasalar ve KurumlarÇOÇÇÇOÇOOÇÇOÇOÇ
Muhasebenin İlkeleriOOOOOAOOOAOOOAA
LojistikOOÇÇÇOOOOOOOAAÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AOOAAAOAOAAAOAA
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOAAAO
Makro İktisatOOOOOOOOOOOAOAA
İstatistik-II OOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası İşletmecilikAAOOAAOOOAAAOAA
Borçlar Hukukuna GirişAAOAOOÇAOOAAOOO
Ticaret Hukukuna GirişÇÇOAAAOÇAÇAAAÇO
AB ve EntegrasyonOOOAOOOOOAOOOOO
Dış Ticaret PolitikalarıÇÇÇAÇÇÇÇÇÇAAÇOO
Sermaye Piyasası ve AraçlarıÇÇÇOOOOOOOAAOOÇ
Dış Ticaret MuhasebesiÇOOOOÇOOOOÇÇÇÇO
Dış Ticaret FinansmanıÇOOÇOOOAOOÇOOOO
Gelişmekte Olan Ülke PiyasalarıÇÇOAÇOOOÇÇAAAOO
Güncel Finans TeknikleriOOÇÇÇÇÇÇOOÇÇOOÇ
Uluslararası Bankacılık ve FinansOÇOÇOOOOÇOOOÇOÇ
Türkiye EkonomisiÇOOOOOOOOOAOOOO
Uluslararası Ticaret HukukuOOAOOOOAAOAAOOO
İngilizce-II OOOOOOOOOOOOOOO
Finansal Risk ve TürevlerOÇÇÇÇOOÇOOÇOOOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOOOAAOO
Uluslararası Finansal MuhasebeÇÇAOAAAAOAAAAÇA
Uluslararası FinansOÇOOOOOOOOAOOOO
Yatırım Analizi ve Portföy YönetimiOÇÇÇÇÇÇÇÇOOÇOÇÇ
Elektronik TicaretOOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
İşletmeye GirişOOOOOOOOÇOÇÇOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
İngilizce-I OOOOOOOOOOOOOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOÇOOOÇOAOOOOA
Sosyolojiye GirişOOOOAOOOOOOAAOO
İstatistik-I OOOOOOOOOOOAOOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOOOAAOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOAAAO
İslam İktisat DüşüncesiAOAOOAOAAOOAAAA
Anayasa Hukukuna GirişOOOOAOOOOOOOOOO
Pazarlamaya GirişOOOOOOOOOOAAAAO
Sosyolojiye GirişOOOOAOOOOOOAAOO
Sosyal AntropolojiAOOOOOOOOOOOAAO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOOOAAOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOAAAO
Yönetim Bilimlerine GirişÇÇÇAAÇAÇÇÇÇOOÇÇ
Sosyal PolitikaOOOOAOOOOOOAOOO
Finansal MuhasebeÇOÇÇÇÇÇÇOÇOOÇÇÇ
Uluslararası PazarlamaÇÇÇAOOOOAÇAOAOÇ
Sosyolojiye GirişOOOOAOOOOOOAAOO
İslam İktisat DüşüncesiAOOOAOOOOOOOAAA
Anayasa Hukukuna GirişOOOOOAOAOOOOAOO
Türk Vergi SistemiOÇÇOÇÇÇÇÇOAAOOÇ
Uluslararası ÖrgütlerOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası TicaretÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
İktisada Giriş I
Türk Dili I
İktisada Giriş II
Türk Dili II
Kurumsal Finansman
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Uluslararası Denetim Standartları
Finansa Giriş
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
Dış Ticaret Uygulamaları
Türkiye'nin Dış Ticareti
Matematik-I
Hukuka Giriş
Matematik-II
Mikro İktisat
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
Muhasebenin İlkeleri
Lojistik
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Siyaset Bilimine Giriş
Makro İktisat
İstatistik-II
Uluslararası İşletmecilik
Borçlar Hukukuna Giriş
Ticaret Hukukuna Giriş
AB ve Entegrasyon
Dış Ticaret Politikaları
Sermaye Piyasası ve Araçları
Dış Ticaret Muhasebesi
Dış Ticaret Finansmanı
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Güncel Finans Teknikleri
Uluslararası Bankacılık ve Finans
Türkiye Ekonomisi
Uluslararası Ticaret Hukuku
İngilizce-II
Finansal Risk ve Türevler
Psikolojiye Giriş
Uluslararası Finansal Muhasebe
Uluslararası Finans
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Elektronik Ticaret
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
İşletmeye Giriş
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
İngilizce-I
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Sosyolojiye Giriş
İstatistik-I
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İslam İktisat Düşüncesi
Anayasa Hukukuna Giriş
Pazarlamaya Giriş
Sosyolojiye Giriş
Sosyal Antropoloji
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Yönetim Bilimlerine Giriş
Sosyal Politika
Finansal Muhasebe
Uluslararası Pazarlama
Sosyolojiye Giriş
İslam İktisat Düşüncesi
Anayasa Hukukuna Giriş
Türk Vergi Sistemi
Uluslararası Örgütler
Uluslararası Ticaret

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"