Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15T%
İktisada Giriş I23113222222212229%38.67
Türk Dili I 11111223313221125%33.33
İktisada Giriş II23113222222212229%38.67
Türk Dili II 11111223313221125%33.33
Kurumsal Finansman43444435533444458%77.33
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 11111222214121123%30.67
Uluslararası Denetim Standartları45551545451143254%72.00
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar43444434532232350%66.67
Finansa Giriş34144344545344456%74.67
Dış Ticaret Uygulamaları55313121111122433%44.00
Matematik-I 33323333321122135%46.67
Hukuka Giriş11313241221122228%37.33
Matematik-II 33333333333333345%60.00
Türkiye Ekonomisi24333233331222238%50.67
Mikro İktisat33323322222121132%42.67
Muhasebenin İlkeleri32322122213331131%41.33
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 12311121211121121%28.00
Makro İktisat33323322222121132%42.67
İstatistik-II 22222222222222230%40.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111115%20.00
Uluslararası İşletmecilik11321122311121123%30.67
Borçlar Hukukuna Giriş11313241221122228%37.33
Ticaret Hukukuna Giriş55311134151115340%53.33
Türkiye'nin Dış Ticareti14415142421114439%52.00
Finansal Piyasalar ve Kurumlar34443434344343454%72.00
AB ve Entegrasyon23313333313223338%50.67
Lojistik55433233231133445%60.00
Dış Ticaret Politikaları55515454451143254%72.00
Sermaye Piyasası ve Araçları55433233231133445%60.00
Dış Ticaret Muhasebesi43233433324444349%65.33
Dış Ticaret Finansmanı43343231324333344%58.67
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları45214233441113341%54.67
Güncel Finans Teknikleri33444554334433456%74.67
Uluslararası Ticaret Hukuku23133331131133334%45.33
Finansal Risk ve Türevler34444334324323248%64.00
Uluslararası Finansal Muhasebe45121111311114128%37.33
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi34545544423424457%76.00
Elektronik Ticaret33333333333333345%60.00
Uluslararası Bankacılık ve Finans43433233423342447%62.67
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111115%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111115%20.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders11111111111111115%20.00
Anayasa Hukukuna Giriş22233312322333236%48.00
İşletmeye Giriş33333333434423246%61.33
İngilizce-I 22222222222222230%40.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri32343234313323140%53.33
İngilizce-II 22222222222222230%40.00
Sosyolojiye Giriş22221222222113228%37.33
Psikolojiye Giriş22322222222113230%40.00
Siyaset Bilimine Giriş 23222222222111228%37.33
İslam İktisat Düşüncesi12122121122111121%28.00
Pazarlamaya Giriş32322222221111228%37.33
İstatistik-I 23222322222123232%42.67
Sosyolojiye Giriş22221222222113228%37.33
Psikolojiye Giriş22322222222113230%40.00
Yönetim Bilimlerine Giriş44441114454334450%66.67
Siyaset Bilimine Giriş 23222222222111228%37.33
Sosyal Antropoloji23222222222111228%37.33
Uluslararası Pazarlama15441333214132542%56.00
Sosyal Politika23221223222122230%40.00
Finansal Muhasebe43444444343344456%74.67
Sosyolojiye Giriş22221222222113228%37.33
Uluslararası Örgütler22222222222222230%40.00
Psikolojiye Giriş22322222222113230%40.00
Siyaset Bilimine Giriş 23222222222111228%37.33
İslam İktisat Düşüncesi12221223222211126%34.67
Anayasa Hukukuna Giriş23322131233213233%44.00
Uluslararası Finans43233233312323239%52.00
Türk Vergi Sistemi25525555531123453%70.67
Uluslararası Ticaret44444444444444460%80.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
İktisada Giriş IOOAAOOOOOOOOAOO
Türk Dili I AAAAAOOOOAOOOAA
İktisada Giriş IIOOAAOOOOOOOOAOO
Türk Dili II AAAAAOOOOAOOOAA
Kurumsal FinansmanÇOÇÇÇÇOÇÇOOÇÇÇÇ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AAAAAOOOOAÇAOAA
Uluslararası Denetim StandartlarıÇÇÇÇAÇÇÇÇÇAAÇOO
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı YatırımlarÇOÇÇÇÇOÇÇOOOOOO
Finansa GirişOÇAÇÇOÇÇÇÇÇOÇÇÇ
Dış Ticaret UygulamalarıÇÇOAOAOAAAAAOOÇ
Matematik-I OOOOOOOOOOAAOOA
Hukuka GirişAAOAOOÇAOOAAOOO
Matematik-II OOOOOOOOOOOOOOO
Türkiye EkonomisiOÇOOOOOOOOAOOOO
Mikro İktisatOOOOOOOOOOOAOAA
Muhasebenin İlkeleriOOOOOAOOOAOOOAA
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AOOAAAOAOAAAOAA
Makro İktisatOOOOOOOOOOOAOAA
İstatistik-II OOOOOOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Uluslararası İşletmecilikAAOOAAOOOAAAOAA
Borçlar Hukukuna GirişAAOAOOÇAOOAAOOO
Ticaret Hukukuna GirişÇÇOAAAOÇAÇAAAÇO
Türkiye'nin Dış TicaretiAÇÇAÇAÇOÇOAAAÇÇ
Finansal Piyasalar ve KurumlarOÇÇÇOÇOÇOÇÇOÇOÇ
AB ve EntegrasyonOOOAOOOOOAOOOOO
LojistikÇÇÇOOOOOOOAAOOÇ
Dış Ticaret PolitikalarıÇÇÇAÇÇÇÇÇÇAAÇOO
Sermaye Piyasası ve AraçlarıÇÇÇOOOOOOOAAOOÇ
Dış Ticaret MuhasebesiÇOOOOÇOOOOÇÇÇÇO
Dış Ticaret FinansmanıÇOOÇOOOAOOÇOOOO
Gelişmekte Olan Ülke PiyasalarıÇÇOAÇOOOÇÇAAAOO
Güncel Finans TeknikleriOOÇÇÇÇÇÇOOÇÇOOÇ
Uluslararası Ticaret HukukuOOAOOOOAAOAAOOO
Finansal Risk ve TürevlerOÇÇÇÇOOÇOOÇOOOO
Uluslararası Finansal MuhasebeÇÇAOAAAAOAAAAÇA
Yatırım Analizi ve Portföy YönetimiOÇÇÇÇÇÇÇÇOOÇOÇÇ
Elektronik TicaretOOOOOOOOOOOOOOO
Uluslararası Bankacılık ve FinansÇOÇOOOOOÇOOOÇOÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Üniversite Ortak Seçmeli DersAAAAAAAAAAAAAAA
Anayasa Hukukuna GirişOOOOOOAOOOOOOOO
İşletmeye GirişOOOOOOOOÇOÇÇOOO
İngilizce-I OOOOOOOOOOOOOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOÇOOOÇOAOOOOA
İngilizce-II OOOOOOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOAOOOOOOAAOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOOOAAOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOAAAO
İslam İktisat DüşüncesiAOAOOAOAAOOAAAA
Pazarlamaya GirişOOOOOOOOOOAAAAO
İstatistik-I OOOOOOOOOOOAOOO
Sosyolojiye GirişOOOOAOOOOOOAAOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOOOAAOO
Yönetim Bilimlerine GirişÇÇÇÇAAAÇÇÇÇOOÇÇ
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOAAAO
Sosyal AntropolojiOOOOOOOOOOOAAAO
Uluslararası PazarlamaAÇÇÇAOOOOAÇAOOÇ
Sosyal PolitikaOOOOAOOOOOOAOOO
Finansal MuhasebeÇOÇÇÇÇÇÇOÇOOÇÇÇ
Sosyolojiye GirişOOOOAOOOOOOAAOO
Uluslararası ÖrgütlerOOOOOOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOOOAAOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOOOAAAO
İslam İktisat DüşüncesiAOOOAOOOOOOOAAA
Anayasa Hukukuna GirişOOOOOAOAOOOOAOO
Uluslararası FinansÇOOOOOOOOAOOOOO
Türk Vergi SistemiOÇÇOÇÇÇÇÇOAAOOÇ
Uluslararası TicaretÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14PÇ15
İktisada Giriş I
Türk Dili I
İktisada Giriş II
Türk Dili II
Kurumsal Finansman
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Uluslararası Denetim Standartları
Çok Uluslu Şirketler ve Yabancı Yatırımlar
Finansa Giriş
Dış Ticaret Uygulamaları
Matematik-I
Hukuka Giriş
Matematik-II
Türkiye Ekonomisi
Mikro İktisat
Muhasebenin İlkeleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Makro İktisat
İstatistik-II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Uluslararası İşletmecilik
Borçlar Hukukuna Giriş
Ticaret Hukukuna Giriş
Türkiye'nin Dış Ticareti
Finansal Piyasalar ve Kurumlar
AB ve Entegrasyon
Lojistik
Dış Ticaret Politikaları
Sermaye Piyasası ve Araçları
Dış Ticaret Muhasebesi
Dış Ticaret Finansmanı
Gelişmekte Olan Ülke Piyasaları
Güncel Finans Teknikleri
Uluslararası Ticaret Hukuku
Finansal Risk ve Türevler
Uluslararası Finansal Muhasebe
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Elektronik Ticaret
Uluslararası Bankacılık ve Finans
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Anayasa Hukukuna Giriş
İşletmeye Giriş
İngilizce-I
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
İngilizce-II
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İslam İktisat Düşüncesi
Pazarlamaya Giriş
İstatistik-I
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
Yönetim Bilimlerine Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Sosyal Antropoloji
Uluslararası Pazarlama
Sosyal Politika
Finansal Muhasebe
Sosyolojiye Giriş
Uluslararası Örgütler
Psikolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
İslam İktisat Düşüncesi
Anayasa Hukukuna Giriş
Uluslararası Finans
Türk Vergi Sistemi
Uluslararası Ticaret

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"