Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
İktisada Giriş I4443334444
İktisada Giriş II4443333454
Matematik-II 2323333333
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2222222222
Mikro İktisat4444444443
İslam Hukuk Metodolojisi4444444444
Ekonometri II3333333333
Muhasebenin İlkeleri3434434343
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2222222212
İslam Ekonomisinin Temelleri5555555555
İstatistik-II 3333334333
Ekonometri I3333333333
İslam Borçlar Hukuku4444445544
Para Teorisi ve Politikası4444444434
İslam Ticaret Hukuku4555544335
İktisadi Düşünce Tarihi4444333334
Sosyal Hizmete Giriş2222222222
İslami Finans ve Bankacılık5544443434
İktisadi Büyüme ve Kalkınma4444444444
İslam Ekonomi Politiği5555555555
Hukuka Giriş3333333333
Türk Dili II 4444444444
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders2333333443
Üniversite Ortak Seçmeli Ders4333333333
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3333333332
Makro İktisat4144444444
İslam İktisat Tarihi4444455555
İslam Ekonomisinde Üretim ve Bölüşüm5544555555
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi4444444444
İslam Ekonomisinde Devlet ve Piyasa4444444444
Osmanlı İktisat Tarihi4444434434
Zekat ve Sosyal Güvenlik4444333334
İslami Mikro Finans ve Kobiler4444444444
İslam İktisadının Kaynakları4555555555
Türkiye'de Katılım Bankacılığı4444444444
İslami Finans Kurum ve Enstrümanları5544555454
İslami Finans ve Risk Yönetimi4444444444
Sosyal Politika3333333333
İslami Finans ve Sermaye Piyasaları5554455444
İslami Bankacılık Atölyesi4444444443
İslam Ülkeleri Ekonomileri4444445655
Klasik İslam İktisadı Metinleri4343333333
İslam İktisat Düşüncesi4444445533
Yönetim Bilimlerine Giriş4444441333
Sosyolojiye Giriş3333333333
Psikolojiye Giriş3333333332
İslam İnanç Esasları4433333443
Siyaset Bilimine Giriş 3333333333
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri3322323223
Sosyolojiye Giriş3333333333
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri3322323223
Uluslararası İlişkilere Giriş3332323333
İş Etiği0000000000
Türk Dili I 4444444444
Matematik-I 3333345454
İngilizce-I 4444444444
İşletmeye Giriş4444444444
İngilizce-II 4444444444
Sosyolojiye Giriş3333333333
Siyaset Bilimine Giriş 33343131323
Psikolojiye Giriş3333333312
İslam İnanç Esasları4433333333
Sosyal Hizmete Giriş2222222222
Yönetim Bilimlerine Giriş3444444333
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri3322333223
İstatistik-I 3333333333
Anayasa Hukukuna Giriş2112222212
Finansal Muhasebe4444444333
Finansal İktisat3333444444
Karşılaştırmalı İslam Ekonomisi5445554444
İslam Ekonomisinin Kurumsal Yapısı4555444544
Uluslararası İslami Finans ve Bankacılık1454545454
Çalışma Ekonomisi4444433333
Borçlar Hukukuna Giriş4444333333
Ticaret Hukukuna Giriş4444343343
Pazarlama Araştırmaları3333344343
Türkiye Ekonomisi4343434344
Marka Yönetimi0000000000
Tüketici Davranışı0000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
İktisada Giriş IÇÇÇOOOÇÇÇÇ
İktisada Giriş IIÇÇÇOOOOÇÇÇ
Matematik-II OOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I OOOOOOOOOO
Mikro İktisatÇÇÇÇÇÇÇÇÇO
İslam Hukuk MetodolojisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Ekonometri IIOOOOOOOOOO
Muhasebenin İlkeleriOÇOÇÇOÇOÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II OOOOOOOOAO
İslam Ekonomisinin TemelleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İstatistik-II OOOOOOÇOOO
Ekonometri IOOOOOOOOOO
İslam Borçlar HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Para Teorisi ve PolitikasıÇÇÇÇÇÇÇÇOÇ
İslam Ticaret HukukuÇÇÇÇÇÇÇOOÇ
İktisadi Düşünce TarihiÇÇÇÇOOOOOÇ
Sosyal Hizmete GirişOOOOOOOOOO
İslami Finans ve BankacılıkÇÇÇÇÇÇOÇOÇ
İktisadi Büyüme ve KalkınmaÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Ekonomi PolitiğiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Hukuka GirişOOOOOOOOOO
Türk Dili II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersOOOOOOOÇÇO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersOOOOOOOOOO
Makro İktisatÇAÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam İktisat TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Ekonomisinde Üretim ve BölüşümÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam EkonomisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Ekonomisinde Devlet ve PiyasaÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı İktisat TarihiÇÇÇÇÇOÇÇOÇ
Zekat ve Sosyal GüvenlikÇÇÇÇOOOOOÇ
İslami Mikro Finans ve KobilerÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam İktisadının KaynaklarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türkiye'de Katılım BankacılığıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslami Finans Kurum ve EnstrümanlarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslami Finans ve Risk YönetimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyal PolitikaOOOOOOOOOO
İslami Finans ve Sermaye PiyasalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslami Bankacılık AtölyesiÇÇÇÇÇÇÇÇÇO
İslam Ülkeleri EkonomileriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Klasik İslam İktisadı MetinleriÇOÇOOOOOOO
İslam İktisat DüşüncesiÇÇÇÇÇÇÇÇOO
Yönetim Bilimlerine GirişÇÇÇÇÇÇAOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOO
İslam İnanç EsaslarıÇÇOOOOOÇÇO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkilere GirişOOOOOOOOOO
İş EtiğiAAAAAAAAAA
Türk Dili I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Matematik-I OOOOOÇÇÇÇÇ
İngilizce-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İşletmeye GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngilizce-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOÇOÇAOOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOAO
İslam İnanç EsaslarıÇÇOOOOOOOO
Sosyal Hizmete GirişOOOOOOOOOO
Yönetim Bilimlerine GirişOÇÇÇÇÇÇOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOO
İstatistik-I OOOOOOOOOO
Anayasa Hukukuna GirişOAAOOOOOAO
Finansal MuhasebeÇÇÇÇÇÇÇOOO
Finansal İktisatOOOOÇÇÇÇÇÇ
Karşılaştırmalı İslam EkonomisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Ekonomisinin Kurumsal YapısıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uluslararası İslami Finans ve BankacılıkAÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Çalışma EkonomisiÇÇÇÇÇOOOOO
Borçlar Hukukuna GirişÇÇÇÇOOOOOO
Ticaret Hukukuna GirişÇÇÇÇOÇOOÇO
Pazarlama AraştırmalarıOOOOOÇÇOÇO
Türkiye EkonomisiÇOÇOÇOÇOÇÇ
Marka YönetimiAAAAAAAAAA
Tüketici DavranışıAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
Matematik-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Mikro İktisat
İslam Hukuk Metodolojisi
Ekonometri II
Muhasebenin İlkeleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İslam Ekonomisinin Temelleri
İstatistik-II
Ekonometri I
İslam Borçlar Hukuku
Para Teorisi ve Politikası
İslam Ticaret Hukuku
İktisadi Düşünce Tarihi
Sosyal Hizmete Giriş
İslami Finans ve Bankacılık
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İslam Ekonomi Politiği
Hukuka Giriş
Türk Dili II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Makro İktisat
İslam İktisat Tarihi
İslam Ekonomisinde Üretim ve Bölüşüm
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi
İslam Ekonomisinde Devlet ve Piyasa
Osmanlı İktisat Tarihi
Zekat ve Sosyal Güvenlik
İslami Mikro Finans ve Kobiler
İslam İktisadının Kaynakları
Türkiye'de Katılım Bankacılığı
İslami Finans Kurum ve Enstrümanları
İslami Finans ve Risk Yönetimi
Sosyal Politika
İslami Finans ve Sermaye Piyasaları
İslami Bankacılık Atölyesi
İslam Ülkeleri Ekonomileri
Klasik İslam İktisadı Metinleri
İslam İktisat Düşüncesi
Yönetim Bilimlerine Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
İslam İnanç Esasları
Siyaset Bilimine Giriş
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Sosyolojiye Giriş
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Uluslararası İlişkilere Giriş
İş EtiğiXXXXXXXXXX
Türk Dili I
Matematik-I
İngilizce-I
İşletmeye Giriş
İngilizce-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Psikolojiye Giriş
İslam İnanç Esasları
Sosyal Hizmete Giriş
Yönetim Bilimlerine Giriş
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
İstatistik-I
Anayasa Hukukuna Giriş
Finansal Muhasebe
Finansal İktisat
Karşılaştırmalı İslam Ekonomisi
İslam Ekonomisinin Kurumsal Yapısı
Uluslararası İslami Finans ve Bankacılık
Çalışma Ekonomisi
Borçlar Hukukuna Giriş
Ticaret Hukukuna Giriş
Pazarlama Araştırmaları
Türkiye Ekonomisi
Marka YönetimiXXXXXXXXXX
Tüketici DavranışıXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"