Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
Anayasa Hukukuna Giriş211222221217%34.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 222222222220%40.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 222222221219%38.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri332232322325%50.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri332232322325%50.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri332233322326%52.00
Borçlar Hukukuna Giriş444433333334%68.00
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi444444444440%80.00
Çalışma Ekonomisi444443333335%70.00
Ekonometri I333333333330%60.00
Ekonometri II333333333330%60.00
Finansal İktisat333344444436%72.00
Finansal Muhasebe444444433337%74.00
Hukuka Giriş333333333330%60.00
İktisada Giriş I444333444437%74.00
İktisada Giriş II444333345437%74.00
İktisadi Büyüme ve Kalkınma444444444440%80.00
İktisadi Düşünce Tarihi444433333435%70.00
İngilizce-I 444444444440%80.00
İngilizce-II 444444444440%80.00
İş Etiği00000000000%0.00
İslam Borçlar Hukuku444444554442%84.00
İslam Ekonomi Politiği555555555550%100.00
İslam Ekonomisinde Devlet ve Piyasa444444444440%80.00
İslam Ekonomisinde Üretim ve Bölüşüm554455555548%96.00
İslam Ekonomisinin Kurumsal Yapısı455544454444%88.00
İslam Ekonomisinin Temelleri555555555550%100.00
İslam Hukuk Metodolojisi444444444440%80.00
İslam İktisadının Kaynakları455555555549%98.00
İslam İktisat Düşüncesi444444553340%80.00
İslam İktisat Tarihi444445555545%90.00
İslam İnanç Esasları443333344334%68.00
İslam İnanç Esasları443333333332%64.00
İslam Ticaret Hukuku455554433543%86.00
İslam Ülkeleri Ekonomileri44444456

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

Anayasa Hukukuna GirişAZÇAÇAAZAZAZAZAZÇAAZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I AZAZAZAZAZAZAZAZAZAZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II AZAZAZAZAZAZAZAZÇAAZ
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOAZAZOAZOAZAZO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOAZAZOAZOAZAZO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOAZAZOOOAZAZO
Borçlar Hukukuna GirişYYYYOOOOOO
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam EkonomisiYYYYYYYYYY
Çalışma EkonomisiYYYYYOOOOO
Ekonometri IOOOOOOOOOO
Ekonometri IIOOOOOOOOOO
Finansal İktisatOOOOYYYYYY
Finansal MuhasebeYYYYYYYOOO
Hukuka GirişOOOOOOOOOO
İktisada Giriş IYYYOOOYYYY
İktisada Giriş IIYYYOOOOYÇYY
İktisadi Büyüme ve KalkınmaYYYYYYYYYY
İktisadi Düşünce TarihiYYYYOOOOOY
İngilizce-I YYYYYYYYYY
İngilizce-II YYYYYYYYYY
İş Etiği----------
İslam Borçlar HukukuYYYYYYÇYÇYYY
İslam Ekonomi PolitiğiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İslam Ekonomisinde Devlet ve PiyasaYYYYYYYYYY
İslam Ekonomisinde Üretim ve BölüşümÇYÇYYYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İslam Ekonomisinin Kurumsal YapısıYÇYÇYÇYYYYÇYYY
İslam Ekonomisinin TemelleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İslam Hukuk MetodolojisiYYYYYYYYYY
İslam İktisadının KaynaklarıYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İslam İktisat DüşüncesiYYYYYYÇYÇYOO
İslam İktisat TarihiYYYYYÇYÇYÇYÇYÇY
İslam İnanç EsaslarıYYOOOOOYYO
İslam İnanç EsaslarıYYOOOOOOOO
İslam Ticaret HukukuYÇYÇYÇYÇYYYOOÇY
İslam Ülkeleri EkonomileriYYYYYYÇY
Anayasa Hukukuna Giriş
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Borçlar Hukukuna Giriş
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi
Çalışma Ekonomisi
Ekonometri I
Ekonometri II
Finansal İktisat
Finansal Muhasebe
Hukuka Giriş
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İktisadi Düşünce Tarihi
İngilizce-I
İngilizce-II
İş EtiğiXXXXXXXXXX
İslam Borçlar Hukuku
İslam Ekonomi Politiği
İslam Ekonomisinde Devlet ve Piyasa
İslam Ekonomisinde Üretim ve Bölüşüm
İslam Ekonomisinin Kurumsal Yapısı
İslam Ekonomisinin Temelleri
İslam Hukuk Metodolojisi
İslam İktisadının Kaynakları
İslam İktisat Düşüncesi
İslam İktisat Tarihi
İslam İnanç Esasları
İslam İnanç Esasları
İslam Ticaret Hukuku
İslam Ülkeleri Ekonomileri

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"