Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
İktisada Giriş I444333444437%74.00
İktisada Giriş II444333345437%74.00
Matematik-II 232333333328%56.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 222222222220%40.00
Mikro İktisat444444444339%78.00
İslam Hukuk Metodolojisi444444444440%80.00
Ekonometri II333333333330%60.00
Muhasebenin İlkeleri343443434335%70.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 222222221219%38.00
İslam Ekonomisinin Temelleri555555555550%100.00
İstatistik-II 333333433331%62.00
Ekonometri I333333333330%60.00
İslam Borçlar Hukuku444444554442%84.00
Para Teorisi ve Politikası444444443439%78.00
İslam Ticaret Hukuku455554433543%86.00
İktisadi Düşünce Tarihi444433333435%70.00
Sosyal Hizmete Giriş222222222220%40.00
İslami Finans ve Bankacılık554444343440%80.00
İktisadi Büyüme ve Kalkınma444444444440%80.00
İslam Ekonomi Politiği555555555550%100.00
Hukuka Giriş333333333330%60.00
Türk Dili II 444444444440%80.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders333333333330%60.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders233333344331%62.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders433333333331%62.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders333333333229%58.00
Makro İktisat414444444437%74.00
İslam İktisat Tarihi444445555545%90.00
İslam Ekonomisinde Üretim ve Bölüşüm554455555548%96.00
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi444444444440%80.00
İslam Ekonomisinde Devlet ve Piyasa444444444440%80.00
Osmanlı İktisat Tarihi444443443438%76.00
Zekat ve Sosyal Güvenlik444433333435%70.00
İslami Mikro Finans ve Kobiler444444444440%80.00
İslam İktisadının Kaynakları455555555549%98.00
Türkiye'de Katılım Bankacılığı444444444440%80.00
İslami Finans Kurum ve Enstrümanları554455545446%92.00
İslami Finans ve Risk Yönetimi444444444440%80.00
Sosyal Politika333333333330%60.00
İslami Finans ve Sermaye Piyasaları555445544445%90.00
İslami Bankacılık Atölyesi444444444339%78.00
İslam Ülkeleri Ekonomileri444444565545%90.00
Klasik İslam İktisadı Metinleri434333333332%64.00
İslam İktisat Düşüncesi444444553340%80.00
Yönetim Bilimlerine Giriş444444133334%68.00
Sosyolojiye Giriş333333333330%60.00
Psikolojiye Giriş333333333229%58.00
İslam İnanç Esasları443333344334%68.00
Siyaset Bilimine Giriş 333333333330%60.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri332232322325%50.00
Sosyolojiye Giriş333333333330%60.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri332232322325%50.00
Uluslararası İlişkilere Giriş333232333328%56.00
İş Etiği00000000000%0.00
Türk Dili I 444444444440%80.00
Matematik-I 333334545437%74.00
İngilizce-I 444444444440%80.00
İşletmeye Giriş444444444440%80.00
İngilizce-II 444444444440%80.00
Sosyolojiye Giriş333333333330%60.00
Siyaset Bilimine Giriş 3334313132338%76.00
Psikolojiye Giriş333333331227%54.00
İslam İnanç Esasları443333333332%64.00
Sosyal Hizmete Giriş222222222220%40.00
Yönetim Bilimlerine Giriş344444433336%72.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri332233322326%52.00
İstatistik-I 333333333330%60.00
Anayasa Hukukuna Giriş211222221217%34.00
Finansal Muhasebe444444433337%74.00
Finansal İktisat333344444436%72.00
Karşılaştırmalı İslam Ekonomisi544555444444%88.00
İslam Ekonomisinin Kurumsal Yapısı455544454444%88.00
Uluslararası İslami Finans ve Bankacılık145454545441%82.00
Çalışma Ekonomisi444443333335%70.00
Borçlar Hukukuna Giriş444433333334%68.00
Ticaret Hukukuna Giriş444434334336%72.00
Pazarlama Araştırmaları333334434333%66.00
Türkiye Ekonomisi434343434436%72.00
Marka Yönetimi00000000000%0.00
Tüketici Davranışı00000000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
İktisada Giriş IÇÇÇOOOÇÇÇÇ
İktisada Giriş IIÇÇÇOOOOÇÇÇ
Matematik-II OOOOOOOOOO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I OOOOOOOOOO
Mikro İktisatÇÇÇÇÇÇÇÇÇO
İslam Hukuk MetodolojisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Ekonometri IIOOOOOOOOOO
Muhasebenin İlkeleriOÇOÇÇOÇOÇO
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II OOOOOOOOAO
İslam Ekonomisinin TemelleriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İstatistik-II OOOOOOÇOOO
Ekonometri IOOOOOOOOOO
İslam Borçlar HukukuÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Para Teorisi ve PolitikasıÇÇÇÇÇÇÇÇOÇ
İslam Ticaret HukukuÇÇÇÇÇÇÇOOÇ
İktisadi Düşünce TarihiÇÇÇÇOOOOOÇ
Sosyal Hizmete GirişOOOOOOOOOO
İslami Finans ve BankacılıkÇÇÇÇÇÇOÇOÇ
İktisadi Büyüme ve KalkınmaÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Ekonomi PolitiğiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Hukuka GirişOOOOOOOOOO
Türk Dili II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Üniversite Ortak Seçmeli DersOOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersOOOOOOOÇÇO
Üniversite Ortak Seçmeli DersÇOOOOOOOOO
Üniversite Ortak Seçmeli DersOOOOOOOOOO
Makro İktisatÇAÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam İktisat TarihiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Ekonomisinde Üretim ve BölüşümÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam EkonomisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Ekonomisinde Devlet ve PiyasaÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Osmanlı İktisat TarihiÇÇÇÇÇOÇÇOÇ
Zekat ve Sosyal GüvenlikÇÇÇÇOOOOOÇ
İslami Mikro Finans ve KobilerÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam İktisadının KaynaklarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Türkiye'de Katılım BankacılığıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslami Finans Kurum ve EnstrümanlarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslami Finans ve Risk YönetimiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyal PolitikaOOOOOOOOOO
İslami Finans ve Sermaye PiyasalarıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslami Bankacılık AtölyesiÇÇÇÇÇÇÇÇÇO
İslam Ülkeleri EkonomileriÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Klasik İslam İktisadı MetinleriÇOÇOOOOOOO
İslam İktisat DüşüncesiÇÇÇÇÇÇÇÇOO
Yönetim Bilimlerine GirişÇÇÇÇÇÇAOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOOO
İslam İnanç EsaslarıÇÇOOOOOÇÇO
Siyaset Bilimine Giriş OOOOOOOOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOO
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOO
Uluslararası İlişkilere GirişOOOOOOOOOO
İş EtiğiAAAAAAAAAA
Türk Dili I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Matematik-I OOOOOÇÇÇÇÇ
İngilizce-I ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İşletmeye GirişÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İngilizce-II ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Sosyolojiye GirişOOOOOOOOOO
Siyaset Bilimine Giriş OOOÇOÇAOOO
Psikolojiye GirişOOOOOOOOAO
İslam İnanç EsaslarıÇÇOOOOOOOO
Sosyal Hizmete GirişOOOOOOOOOO
Yönetim Bilimlerine GirişOÇÇÇÇÇÇOOO
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriOOOOOOOOOO
İstatistik-I OOOOOOOOOO
Anayasa Hukukuna GirişOAAOOOOOAO
Finansal MuhasebeÇÇÇÇÇÇÇOOO
Finansal İktisatOOOOÇÇÇÇÇÇ
Karşılaştırmalı İslam EkonomisiÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
İslam Ekonomisinin Kurumsal YapısıÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Uluslararası İslami Finans ve BankacılıkAÇÇÇÇÇÇÇÇÇ
Çalışma EkonomisiÇÇÇÇÇOOOOO
Borçlar Hukukuna GirişÇÇÇÇOOOOOO
Ticaret Hukukuna GirişÇÇÇÇOÇOOÇO
Pazarlama AraştırmalarıOOOOOÇÇOÇO
Türkiye EkonomisiÇOÇOÇOÇOÇÇ
Marka YönetimiAAAAAAAAAA
Tüketici DavranışıAAAAAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
İktisada Giriş I
İktisada Giriş II
Matematik-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Mikro İktisat
İslam Hukuk Metodolojisi
Ekonometri II
Muhasebenin İlkeleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
İslam Ekonomisinin Temelleri
İstatistik-II
Ekonometri I
İslam Borçlar Hukuku
Para Teorisi ve Politikası
İslam Ticaret Hukuku
İktisadi Düşünce Tarihi
Sosyal Hizmete Giriş
İslami Finans ve Bankacılık
İktisadi Büyüme ve Kalkınma
İslam Ekonomi Politiği
Hukuka Giriş
Türk Dili II
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Üniversite Ortak Seçmeli Ders
Makro İktisat
İslam İktisat Tarihi
İslam Ekonomisinde Üretim ve Bölüşüm
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi
İslam Ekonomisinde Devlet ve Piyasa
Osmanlı İktisat Tarihi
Zekat ve Sosyal Güvenlik
İslami Mikro Finans ve Kobiler
İslam İktisadının Kaynakları
Türkiye'de Katılım Bankacılığı
İslami Finans Kurum ve Enstrümanları
İslami Finans ve Risk Yönetimi
Sosyal Politika
İslami Finans ve Sermaye Piyasaları
İslami Bankacılık Atölyesi
İslam Ülkeleri Ekonomileri
Klasik İslam İktisadı Metinleri
İslam İktisat Düşüncesi
Yönetim Bilimlerine Giriş
Sosyolojiye Giriş
Psikolojiye Giriş
İslam İnanç Esasları
Siyaset Bilimine Giriş
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Sosyolojiye Giriş
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
Uluslararası İlişkilere Giriş
İş EtiğiXXXXXXXXXX
Türk Dili I
Matematik-I
İngilizce-I
İşletmeye Giriş
İngilizce-II
Sosyolojiye Giriş
Siyaset Bilimine Giriş
Psikolojiye Giriş
İslam İnanç Esasları
Sosyal Hizmete Giriş
Yönetim Bilimlerine Giriş
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri
İstatistik-I
Anayasa Hukukuna Giriş
Finansal Muhasebe
Finansal İktisat
Karşılaştırmalı İslam Ekonomisi
İslam Ekonomisinin Kurumsal Yapısı
Uluslararası İslami Finans ve Bankacılık
Çalışma Ekonomisi
Borçlar Hukukuna Giriş
Ticaret Hukukuna Giriş
Pazarlama Araştırmaları
Türkiye Ekonomisi
Marka YönetimiXXXXXXXXXX
Tüketici DavranışıXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"