Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
Anayasa Hukukuna Giriş00000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 00000000000%0.00
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 00000000000%0.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri00000000000%0.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri00000000000%0.00
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri00000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000000%0.00
Borçlar Hukukuna Giriş00000000000%0.00
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi00000000000%0.00
Çalışma Ekonomisi00000000000%0.00
Ekonometri I00000000000%0.00
Ekonometri II00000000000%0.00
Finansal İktisat00000000000%0.00
Finansal Muhasebe00000000000%0.00
Hukuka Giriş00000000000%0.00
İktisada Giriş I00000000000%0.00
İktisada Giriş II00000000000%0.00
İktisadi Büyüme ve Kalkınma00000000000%0.00
İktisadi Düşünce Tarihi00000000000%0.00
İngilizce-I 00000000000%0.00
İngilizce-II 00000000000%0.00
İslam Borçlar Hukuku00000000000%0.00
İslam Ekonomi Politiği00000000000%0.00
İslam Ekonomisinde Devlet ve Piyasa00000000000%0.00
İslam Ekonomisinde Üretim ve Bölüşüm00000000000%0.00
İslam Ekonomisinin Kurumsal Yapısı00000000000%0.00
İslam Ekonomisinin Temelleri00000000000%0.00
İslam Hukuk Metodolojisi00000000000%0.00
İslam İktisadının Kaynakları00000000000%0.00
İslam İktisat Düşüncesi00000000000%0.00
İslam İktisat Tarihi00000000000%0.00
İslam İnanç Esasları00000000000%0.00
İslam İnanç Esasları00000000000%0.00
İslam Ticaret Hukuku00000000000%0.00
İslam Ülkeleri Ekonomileri00000000000%0.00
İslami Bankacılık Atölyesi00000000000%0.00
İslami Finans Kurum ve Enstrümanları00000000000%0.00
İslami Finans ve Bankacılık00000000000%0.00
İslami Finans ve Risk Yönetimi00000000000%0.00
İslami Finans ve Sermaye Piyasaları00000000000%0.00
İslami Mikro Finans ve Kobiler00000000000%0.00
İşletmeye Giriş00000000000%0.00
İstatistik-I 00000000000%0.00
İstatistik-II 00000000000%0.00
Karşılaştırmalı İslam Ekonomisi00000000000%0.00
Klasik İslam İktisadı Metinleri00000000000%0.00
Makro İktisat00000000000%0.00
Marka Yönetimi00000000000%0.00
Matematik-I 00000000000%0.00
Matematik-II 00000000000%0.00
Mikro İktisat00000000000%0.00
Muhasebenin İlkeleri00000000000%0.00
Osmanlı İktisat Tarihi00000000000%0.00
Para Teorisi ve Politikası00000000000%0.00
Pazarlama Araştırmaları00000000000%0.00
Psikolojiye Giriş00000000000%0.00
Psikolojiye Giriş00000000000%0.00
Siyaset Bilimine Giriş 00000000000%0.00
Siyaset Bilimine Giriş 00000000000%0.00
Sosyal Politika00000000000%0.00
Sosyolojiye Giriş00000000000%0.00
Sosyolojiye Giriş00000000000%0.00
Sosyolojiye Giriş00000000000%0.00
Staj ve Mesleki Deneyim00000000000%0.00
Staj ve Sektör Tecrübesi00000000000%0.00
Ticaret Hukukuna Giriş00000000000%0.00
Türk Dili I 00000000000%0.00
Türk Dili II 00000000000%0.00
Türkiye Ekonomisi00000000000%0.00
Türkiye'de Katılım Bankacılığı00000000000%0.00
Uluslararası İlişkilere Giriş00000000000%0.00
Uluslararası İslami Finans ve Bankacılık00000000000%0.00
Üniversite Geneli Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Geneli Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Geneli Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Geneli Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Geneli Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Geneli Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Geneli Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Geneli Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000%0.00
Üniversite Ortak Seçmeli Ders00000000000%0.00
Yönetim Bilimlerine Giriş00000000000%0.00
Yönetim Bilimlerine Giriş00000000000%0.00
Zekat ve Sosyal Güvenlik00000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 9595959595959595959595--
İlişki Ağırlığı0000000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Anayasa Hukukuna Giriş----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ----------
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ----------
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri----------
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri----------
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri----------
Bölüm Seçmeli Ders----------
Bölüm Seçmeli Ders----------
Bölüm Seçmeli Ders----------
Bölüm Seçmeli Ders----------
Bölüm Seçmeli Ders----------
Bölüm Seçmeli Ders----------
Bölüm Seçmeli Ders----------
Bölüm Seçmeli Ders----------
Bölüm Seçmeli Ders----------
Borçlar Hukukuna Giriş----------
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi----------
Çalışma Ekonomisi----------
Ekonometri I----------
Ekonometri II----------
Finansal İktisat----------
Finansal Muhasebe----------
Hukuka Giriş----------
İktisada Giriş I----------
İktisada Giriş II----------
İktisadi Büyüme ve Kalkınma----------
İktisadi Düşünce Tarihi----------
İngilizce-I ----------
İngilizce-II ----------
İslam Borçlar Hukuku----------
İslam Ekonomi Politiği----------
İslam Ekonomisinde Devlet ve Piyasa----------
İslam Ekonomisinde Üretim ve Bölüşüm----------
İslam Ekonomisinin Kurumsal Yapısı----------
İslam Ekonomisinin Temelleri----------
İslam Hukuk Metodolojisi----------
İslam İktisadının Kaynakları----------
İslam İktisat Düşüncesi----------
İslam İktisat Tarihi----------
İslam İnanç Esasları----------
İslam İnanç Esasları----------
İslam Ticaret Hukuku----------
İslam Ülkeleri Ekonomileri----------
İslami Bankacılık Atölyesi----------
İslami Finans Kurum ve Enstrümanları----------
İslami Finans ve Bankacılık----------
İslami Finans ve Risk Yönetimi----------
İslami Finans ve Sermaye Piyasaları----------
İslami Mikro Finans ve Kobiler----------
İşletmeye Giriş----------
İstatistik-I ----------
İstatistik-II ----------
Karşılaştırmalı İslam Ekonomisi----------
Klasik İslam İktisadı Metinleri----------
Makro İktisat----------
Marka Yönetimi----------
Matematik-I ----------
Matematik-II ----------
Mikro İktisat----------
Muhasebenin İlkeleri----------
Osmanlı İktisat Tarihi----------
Para Teorisi ve Politikası----------
Pazarlama Araştırmaları----------
Psikolojiye Giriş----------
Psikolojiye Giriş----------
Siyaset Bilimine Giriş ----------
Siyaset Bilimine Giriş ----------
Sosyal Politika----------
Sosyolojiye Giriş----------
Sosyolojiye Giriş----------
Sosyolojiye Giriş----------
Staj ve Mesleki Deneyim----------
Staj ve Sektör Tecrübesi----------
Ticaret Hukukuna Giriş----------
Türk Dili I ----------
Türk Dili II ----------
Türkiye Ekonomisi----------
Türkiye'de Katılım Bankacılığı----------
Uluslararası İlişkilere Giriş----------
Uluslararası İslami Finans ve Bankacılık----------
Üniversite Geneli Seçmeli Ders----------
Üniversite Geneli Seçmeli Ders----------
Üniversite Geneli Seçmeli Ders----------
Üniversite Geneli Seçmeli Ders----------
Üniversite Geneli Seçmeli Ders----------
Üniversite Geneli Seçmeli Ders----------
Üniversite Geneli Seçmeli Ders----------
Üniversite Geneli Seçmeli Ders----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders----------
Üniversite Ortak Seçmeli Ders----------
Yönetim Bilimlerine Giriş----------
Yönetim Bilimlerine Giriş----------
Zekat ve Sosyal Güvenlik----------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )95959595959595959595
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )0000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )0000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )0000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )0000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )0000000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Anayasa Hukukuna GirişXXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I XXXXXXXXXX
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II XXXXXXXXXX
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriXXXXXXXXXX
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriXXXXXXXXXX
Bilgisayar ve Bilişim TeknolojileriXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Borçlar Hukukuna GirişXXXXXXXXXX
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam EkonomisiXXXXXXXXXX
Çalışma EkonomisiXXXXXXXXXX
Ekonometri IXXXXXXXXXX
Ekonometri IIXXXXXXXXXX
Finansal İktisatXXXXXXXXXX
Finansal MuhasebeXXXXXXXXXX
Hukuka GirişXXXXXXXXXX
İktisada Giriş IXXXXXXXXXX
İktisada Giriş IIXXXXXXXXXX
İktisadi Büyüme ve KalkınmaXXXXXXXXXX
İktisadi Düşünce TarihiXXXXXXXXXX
İngilizce-I XXXXXXXXXX
İngilizce-II XXXXXXXXXX
İslam Borçlar HukukuXXXXXXXXXX
İslam Ekonomi PolitiğiXXXXXXXXXX
İslam Ekonomisinde Devlet ve PiyasaXXXXXXXXXX
İslam Ekonomisinde Üretim ve BölüşümXXXXXXXXXX
İslam Ekonomisinin Kurumsal YapısıXXXXXXXXXX
İslam Ekonomisinin TemelleriXXXXXXXXXX
İslam Hukuk MetodolojisiXXXXXXXXXX
İslam İktisadının KaynaklarıXXXXXXXXXX
İslam İktisat DüşüncesiXXXXXXXXXX
İslam İktisat TarihiXXXXXXXXXX
İslam İnanç EsaslarıXXXXXXXXXX
İslam İnanç EsaslarıXXXXXXXXXX
İslam Ticaret HukukuXXXXXXXXXX
İslam Ülkeleri EkonomileriXXXXXXXXXX
İslami Bankacılık AtölyesiXXXXXXXXXX
İslami Finans Kurum ve EnstrümanlarıXXXXXXXXXX
İslami Finans ve BankacılıkXXXXXXXXXX
İslami Finans ve Risk YönetimiXXXXXXXXXX
İslami Finans ve Sermaye PiyasalarıXXXXXXXXXX
İslami Mikro Finans ve KobilerXXXXXXXXXX
İşletmeye GirişXXXXXXXXXX
İstatistik-I XXXXXXXXXX
İstatistik-II XXXXXXXXXX
Karşılaştırmalı İslam EkonomisiXXXXXXXXXX
Klasik İslam İktisadı MetinleriXXXXXXXXXX
Makro İktisatXXXXXXXXXX
Marka YönetimiXXXXXXXXXX
Matematik-I XXXXXXXXXX
Matematik-II XXXXXXXXXX
Mikro İktisatXXXXXXXXXX
Muhasebenin İlkeleriXXXXXXXXXX
Osmanlı İktisat TarihiXXXXXXXXXX
Para Teorisi ve PolitikasıXXXXXXXXXX
Pazarlama AraştırmalarıXXXXXXXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXX
Psikolojiye GirişXXXXXXXXXX
Siyaset Bilimine Giriş XXXXXXXXXX
Siyaset Bilimine Giriş XXXXXXXXXX
Sosyal PolitikaXXXXXXXXXX
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXX
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXX
Sosyolojiye GirişXXXXXXXXXX
Staj ve Mesleki DeneyimXXXXXXXXXX
Staj ve Sektör TecrübesiXXXXXXXXXX
Ticaret Hukukuna GirişXXXXXXXXXX
Türk Dili I XXXXXXXXXX
Türk Dili II XXXXXXXXXX
Türkiye EkonomisiXXXXXXXXXX
Türkiye'de Katılım BankacılığıXXXXXXXXXX
Uluslararası İlişkilere GirişXXXXXXXXXX
Uluslararası İslami Finans ve BankacılıkXXXXXXXXXX
Üniversite Geneli Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Geneli Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Geneli Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Geneli Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Geneli Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Geneli Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Geneli Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Geneli Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Üniversite Ortak Seçmeli DersXXXXXXXXXX
Yönetim Bilimlerine GirişXXXXXXXXXX
Yönetim Bilimlerine GirişXXXXXXXXXX
Zekat ve Sosyal GüvenlikXXXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 9595959595959595959595
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"