Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TUR 101Türk Dili I223
ISL 101Eİşletmeye Giriş335
MAT 151Matematik-I335
YDL 105İleri İngilizce I334
IKT 101Eİktisada Giriş I335
BIM 155Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri1 + 345
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
Toplam2030

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
TUR 102Türk Dili II223
HUK 150Hukuka Giriş335
IKT 102Eİktisada Giriş II335
MAT 152Matematik-II335
YDL 106İleri İngilizce II334
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
SOS 101ESosyolojiye Giriş335
PSK 107EPsikolojiye Giriş335
SOS 101Sosyolojiye Giriş335
PSK 107Psikolojiye Giriş335
POL 101Siyaset Bilimine Giriş335
IEF 102İslam İktisat Düşüncesi335
Toplam1930

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam2030

4. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
ATA 102Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II223
ISL 202EFinansal Muhasebe334
IST 212İstatistik-II335
ISL 222EPazarlamaya Giriş335
IKT 206Makro İktisat445
4. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
IZU-ORTAKÜniversite Ortak Seçmeli Ders223
SOS 101ESosyolojiye Giriş335
SOS 101Sosyolojiye Giriş335
PSK 107Psikolojiye Giriş335
PSK 107EPsikolojiye Giriş335
POL 101Siyaset Bilimine Giriş335
IEF 102İslam İktisat Düşüncesi335
Toplam2030

5. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
ISL 301Eİnsan Kaynakları Yönetimi335
END 351Üretim Yönetimi335
UTF 311EFinansa Giriş335
5. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
ISL 341İş Etiği335
END 306EYönetim Bilişim Sistemleri2 + 135
END 304İş Etüdü335
ISL 371EReklamcılık335
HUK 354Borçlar Hukukuna Giriş335
Toplam1830

6. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
ISL 304EUluslararası Pazarlama335
UTF 312EKurumsal Finansman335
ISL 306EYönetim Muhasebesi335
6. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
ISL 352Tüketici Davranışı335
ISL 332EMaliyet Muhasebesi335
END 409EProje Yönetimi2 + 135
ISL 354Örgütsel Davranış335
HUK 358Ticaret Hukukuna Giriş335
Toplam1830

7. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
ISL 471Girişimcilik335
7. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
ISL 411Satış Yönetimi335
IKT 401Türkiye Ekonomisi335
UTF 441EFinansal Tablolar Analizi335
ISL 461Eİşletme Simülasyonu335
UTF 301Uluslararası Ticaret335
ISL 421Marka Yönetimi335
UTF 443Finansal Piyasalar ve Kurumlar335
IEF 431Eİslam Finans ve Bankacılık335
ISL 481Araştırma Teknikleri1 + 235
END 401Karar Analizine Giriş335
END 403Tedarik Zinciri Yönetimi335
Toplam1830

8. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam1830

Genel Toplam151240
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
IZU 001Üniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme223
IZU 001EÜniversiteyi Anlamak ve Eleştirel Düşünme223
IZU 002Dünya Kenti İstanbul223
IZU 002EDünya Kenti İstanbul223
IZU 003Sosyal Sorumluluk ve Etik223
IZU 003ESosyal Sorumluluk ve Etik223
IZU 004İslam Düşüncesi ve Medeniyeti223
IZU 004Eİslam Düşüncesi ve Medeniyeti223
IZU 005Etkili ve Sağlıklı İletişim223
IZU 006Matematik ve Doğayı Anlamak223
IZU 007Estetik ve Sanat223
IZU 008Dünya Medeniyetleri ve Küreselleşme223
IZU 008EDünya Medeniyetleri ve Küreselleşme223
IZU 009Siyaset, Ekonomi ve Kültür223
IZU 009ESiyaset, Ekonomi ve Kültür223
IZU 010Sağlığı Koruma ve Geliştirme223
IZU 011Bilim Tarihi ve Felsefesi223
IZU 012İşaret Dili223
IZU 013Dünya Klasikleri-I (İslam)223
IZU 014Dünya Klasikleri-II (Doğu-Batı)223
IZU 015Osmanlı Medeniyeti ve Kurumları223
IZU 015EOsmanlı Medeniyeti ve Kurumları223
IZU 016Girişimcilik ve İnovasyon-I333
IZU 017Girişimcilik ve İnovasyon-II333
IZU 018Yenilik ve Kalite Yönetimi223
IZU 019Türk Musikisi2 + 243
IZU 020Osmanlı Türkçesi'ne Giriş2 + 246
IZU 021Osmanlı Paleografyasına Giriş2 + 246
IZU 022Osmanlıca Belge Okumaları2 + 246
IZU 023Osmanlıca Arşiv Uygulamaları2 + 246
IZU 024AArapça-A13 + 696
IZU 025AArapça-A23 + 696
IZU 026AArapça-B13 + 696
IZU 027AArapça-B23 + 696
IZU 028Eİngilizce-A13 + 696
IZU 029Eİngilizce-A23 + 696
IZU 030Eİngilizce-B13 + 696
IZU 031Eİngilizce-B23 + 696
IZU 032RRusça-A13 + 696
IZU 033RRusça-A23 + 696
IZU 034RRusça-B13 + 696
IZU 035RRusça-B23 + 696
IZU 036Iİspanyolca - A13 + 696
IZU 037Iİspanyolca - A23 + 696
IZU 038Iİspanyolca - B13 + 696
IZU 039Iİspanyolca - B23 + 696
IZU 040Eİngilizce-C13 + 696
IZU 041Eİnglizce-C23 + 696
IZU 042Girişimcilik ve İnovasyon223
IZU 043Sosyal Girişimcilik223
IZU 044Uygulamalı Girişimcilik1 + 233
Toplam241219

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"