Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Destek Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Hukuka Giriş5.0
İleri İngilizce I4.0
İleri İngilizce II4.0
İşletmeye Giriş5.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri5.0
Borçlar Hukukuna Giriş5.0
Hukuka Giriş5.0
İşletmeye Giriş5.0
Matematik-I 5.0
Matematik-II 5.0
Muhasebenin İlkeleri4.0
Ticaret Hukukuna Giriş5.0
Toplam74.0
Temel Mesleki Dersler
Türkiye Ekonomisi6.0
Ekonometri-I5.0
Ekonometri-II5.0
İktisada Giriş I5.0
İktisada Giriş II 5.0
İleri İngilizce II4.0
İleri Makro İktisat5.0
İleri Mikro İktisat5.0
Makro İktisat-I5.0
Makro İktisat-II5.0
Mikro İktisat I5.0
Mikro İktisat-II5.0
İstatistik-I5.0
İstatistik-II5.0
Toplam70.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
Borçlar Hukukuna Giriş5.0
İktisadi Büyüme6.0
Kamu Maliyesi ve Mali Politika6.0
Siyaset Bilimine Giriş 5.0
Ticaret Hukukuna Giriş5.0
Çalışma Ekonomisi5.0
Dünya Ekonomisi5.0
Uluslararası İlişkilere Giriş5.0
İktisadi Büyüme5.0
İktisadi Düşünce Tarihi5.0
İktisadi Kalkınma5.0
İktisat Tarihi4.0
Maliye Teorisi ve Politikası5.0
Para Teorisi ve Politikası5.0
Tarım Ekonomisi5.0
Türkiye Ekonomisi5.0
Uluslararası İktisat-I5.0
Uluslararası İktisat-II5.0
Toplam91.0
Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Uluslararası İlişkilere Giriş5.0
Siyaset Bilimine Giriş 5.0
İleri İngilizce I4.0
Psikolojiye Giriş5.0
Psikolojiye Giriş5.0
Psikolojiye Giriş5.0
Psikolojiye Giriş5.0
Psikolojiye Giriş5.0
Psikolojiye Giriş5.0
Siyaset Bilimine Giriş 5.0
Siyaset Bilimine Giriş 5.0
Siyaset Bilimine Giriş 5.0
Sosyal Antropoloji5.0
Sosyal Antropoloji5.0
Sosyal Antropoloji5.0
Siyaset Bilimine Giriş 5.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Uluslararası İlişkilere Giriş5.0
Uluslararası İlişkilere Giriş5.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Toplam149.0
Tüm derslerin AKTS Toplamı384.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"