Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Destek Dersleri
Anayasa Hukukuna Giriş5.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 3.0
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 3.0
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri5.0
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri5.0
Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri5.0
Borçlar Hukukuna Giriş5.0
İngilizce-I 4.0
İngilizce-II 4.0
İslam İktisat Tarihi5.0
İslam İnanç Esasları5.0
İslam İnanç Esasları5.0
Matematik-I 5.0
Matematik-II 5.0
Pazarlama Araştırmaları5.0
Psikolojiye Giriş5.0
Psikolojiye Giriş5.0
Siyaset Bilimine Giriş 5.0
Siyaset Bilimine Giriş 5.0
Sosyal Hizmete Giriş5.0
Sosyal Hizmete Giriş5.0
Sosyal Politika5.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Sosyolojiye Giriş5.0
Ticaret Hukukuna Giriş5.0
Türk Dili I 3.0
Türk Dili II 3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Üniversite Ortak Seçmeli Ders3.0
Toplam142.0
Temel Mesleki Dersler
Çağdaş İktisadi Sistemler ve İslam Ekonomisi5.0
Çalışma Ekonomisi5.0
Ekonometri I5.0
Ekonometri II5.0
Finansal İktisat5.0
Finansal Muhasebe4.0
Hukuka Giriş5.0
İktisada Giriş I5.0
İktisada Giriş II5.0
İktisadi Büyüme ve Kalkınma5.0
İktisadi Düşünce Tarihi5.0
İslam Borçlar Hukuku5.0
İslam Ekonomi Politiği5.0
İslam Ekonomisinde Devlet ve Piyasa5.0
İslam Ekonomisinde Üretim ve Bölüşüm5.0
İslam Ekonomisinin Kurumsal Yapısı5.0
İslam Ekonomisinin Temelleri5.0
İslam Hukuk Metodolojisi5.0
İslam İktisadının Kaynakları5.0
İslam İktisat Düşüncesi5.0
İslam Ticaret Hukuku5.0
İslami Finans Kurum ve Enstrümanları5.0
İslami Finans ve Bankacılık5.0
İslami Mikro Finans ve Kobiler5.0
İstatistik-I 5.0
İstatistik-II 5.0
Karşılaştırmalı İslam Ekonomisi5.0
Makro İktisat5.0
Mikro İktisat5.0
Muhasebenin İlkeleri4.0
Türkiye'de Katılım Bankacılığı5.0
Yönetim Bilimlerine Giriş5.0
Yönetim Bilimlerine Giriş5.0
Toplam163.0
Uzmanlık / Alan Dersleri
İslam Ülkeleri Ekonomileri5.0
İslami Bankacılık Atölyesi5.0
İslami Finans ve Risk Yönetimi5.0
İslami Finans ve Sermaye Piyasaları5.0
Klasik İslam İktisadı Metinleri5.0
Osmanlı İktisat Tarihi5.0
Para Teorisi ve Politikası5.0
Türkiye Ekonomisi5.0
Uluslararası İlişkilere Giriş5.0
Zekat ve Sosyal Güvenlik5.0
Toplam50.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı355.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"