Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Pazarlama AraştırmalarıISL 4522016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Değişen pazar dinamikleri çerçevesinde pazarlama yöneticilerinin daha etkin çalışabilmelerine ve daha isabetli kararlar almalarına yardımcı olacak bilgilerin sağlanması için pazar ve pazarlama araştırmaları bağlamında yürütülen bilgi belirleme, toplama, değerlendirme ve raporlama konularının incelenmesi dersin amacını teşkil etmektedir.
Dersin İçeriğiBu derste pazarlama araştırmaları sürecinde yapılması gereken tüm faaliyetlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Veri ihtiyaç analizinden, hipotez geliştirme, araştırma tasarımı, ölçme ve ölçek geliştirme, örnekleme, veri toplama süreci, veri hazırlama ve analizi konuları ile araştırma bulgularının raporlanması konularına değinilmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Pazarlama araştırmaları bağlamında yer alan temel kavramları açıklar 1, 2, 13A
ÖÇ22) Pazarlama araştırması sürecini tanımlar ve tipik bir pazarlama araştırması projesini tasarlar 1, 2, 13A
ÖÇ33) Araştırma problemini formüle eder, hipotezleri kurar ve gerekli analiz yöntemlerini belirler 1, 2, 13, 15A, C
ÖÇ44) Pazarlama araştırması için gerekli olan veri ve bilgilerin neler olduğuna karar verir ve uygun ölçekleri geliştirir 1, 2, 13, 15A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPazarlamaya araştırmalarına giriş
2. HaftaPazarlama araştırması süreci
3. HaftaPazarlama araştırması problem tanımı
4. HaftaAraştırma türleri ve tasarımı
5. HaftaGözlem ve mülakat
6. HaftaPazarlama araştırmalarında veriler ve veri özellikleri
7. HaftaPazarlama araştırmalarında ölçme, ölçekler ve ölçek geliştirme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaPazarlama araştırmalarında araştırma evreni ve örnekleme süreci
10. HaftaSaha çalışmalarının yürütülmesi
11. HaftaVeri hazırlama süreci
12. Haftaİlişkileri incelemeye yönelik analizler
13. HaftaFarklılıkları incelemeye yönelik analizler
14. HaftaPazarlama araştırma raporunun yazılması
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Mahir NAKİP, 2006, Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPSS Destekli), Seçkin Yayınları. 2. Ercan GEGEZ, 2010, Pazarlama Araştırmaları, Beta Yayınları. 3. Ders notları ve powerpointler
Diğer KaynaklarMahir NAKİP, Pazarlama Araştırmalarına Giriş (SPSS Destekli), 2. Basım, Seçkin Yayınları, 2005. Mahir NAKİP, Pazarlama Araştırmaları (Teknikler ve SPSS Destekli Uygulamalar), 2. Basım, Seçkin Yayınları, 2006. Cemal YÜKSELEN, Pazarlama Araştırmaları, 3. Basım, Detay Yayıncılık, 2006 Kemal KURTULUŞ, Pazarlama Araştırmaları, İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayını, 6. Baskı, 1998. Tony PROCTOR, Pazarlama Araştırmasının Temelleri, Financial Times Prentice Hall, Bilim Teknik Yayınevi, 2003. Naresh K. MALHOTRA, Marketing Research An Applied Prientation, 4. Edition, Prentice Hall, 1996.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 125
2Ödev 110
3Uygulama 115
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama1.004.004.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü136
Toplam İş Yükü / 25 (s)136 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"