Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Borçlar Hukukuna GirişHUK 3542016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ensari YÜCEL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencileri Borçlar hukukun genel kavram ve Hükümleri , borç kaynakları, ifa ve ifa yapmamanın sonuçları hakkında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiBorçlar Hukuku hakkında genel bilgiler, borçların kaynakları, sözleşme ve sözleşmenin düzenlenmesi, unsurları; hasar ve tespiti, haksız fiil, haksız zenginleşme, ifa, ifa edilmeme ve sonuçları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Borç kavramı tanımlar ve kaynaklarını ayırt eder1, 2, 3A, C
ÖÇ2Borcun doğuşunu, sözleşme kavramını, borcun sona ermesini, borçlu ve alacaklının hak ve yükümlülüklerini açıklar1, 2, 3A, C
ÖÇ3Haksız eylem ve sebepsiz zenginleşme kavramlarını örneklerle açıklar1, 2, 3A, C
ÖÇ4Borçların ödenmesi ve ödenmemesinin ortaya çıkaracağı sonuçları analiz eder ve çözüm üretir1, 2, 3A, C
ÖÇ5Borçlar hukukuna ait bilgileri sosyal yaşamda nasıl kullanacağını somut örneklerle analiz eder1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBorçlar Hukuku Hakkında Genel BilgilerKaynaklardaki bilgilere başvurma
2. HaftaBorç İlişkisinin KaynaklarıKaynaklardaki bilgilere başvurma
3. HaftaSözleşme ve Sözleşmenin Kurulması, UnsurlarıKaynaklardaki bilgilere başvurma
4. HaftaSözleşmenin Geçerlilik KoşullarıKaynaklardaki bilgilere başvurma
5. HaftaTemsil, Kapsamı ve ÇeşitleriKaynaklardaki bilgilere başvurma
6. HaftaHaksız FiilKaynaklardaki bilgilere başvurma
7. HaftaBazı Kusursuz Sorumluluk HalleriKaynaklardaki bilgilere başvurma
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaZarar ve Tazminatın BelirlenmesiKaynaklardaki bilgilere başvurma
10. HaftaSebepsiz ZenginleşmeKaynaklardaki bilgilere başvurma
11. HaftaBorçların İfasıKaynaklardaki bilgilere başvurma
12. HaftaBorçların İfa Edilmemesinin SonuçlarıKaynaklardaki bilgilere başvurma
13. HaftaBorçların Sona Erme SebepleriKaynaklardaki bilgilere başvurma
14. HaftaBorç İlişkisinde Özel DurumlarKaynaklardaki bilgilere başvurma
15. HaftaGenel TekrarKaynaklardaki bilgilere başvurma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBORÇLAR HUKUKU-Genel Hükümler–Prof. Dr. Haluk N. NOMER, Genişletilmiş 14. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul: Ekim 2015.
Diğer KaynaklarBORÇLAR HUKUKU -Genel Hükümler- Prof. Dr. Gökhan ANTALYA, Beta Yayınları, 2. Baskı
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.001.0015.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü115
Toplam İş Yükü / 25 (s)115 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"