Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Ekonomisinin Kurumsal YapısıIEF 3202016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Arif ERSOY
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1- Bu derste iktisadi ve sosyal gelişme sürecine bağlı olarak toplumların geçirdikleri iktisadi merhalelerin ihtiyaçların artması ve değişmesiyle nasıl bir evrim geçirdiklerinin anlamak 2- İktisadi, siyasi ve sosyal müesseselerin gelişmesi ile iktisadi ve kalkınma arasındaki ilişkileri anlamak 3- İslam coğrafyasında ve ülkemizde gelecekte iktisadi, siyasi ve sosyal yapılanmayı belirleyen kurumsal değişmelerin kavraması
Dersin İçeriğiMüslümanlar kendi dünya görüşü ve değer ölçülerine göre sosyal kurumlarını oluşturmuşlardır. Bu derste İslam Ekonomisinin Kurumsal yapısının dayandığı Hak Merkezli Dayanışmacı Dünya görüşü hakkında özet bilgi verilecek. Beşeri ihtiyaçlar ile iktisadi ve sosyal müesseseleşme olgusu ve iktisadi ve sosyal gelime arasındaki ilişkiler üzerinde durulacaktır. İslam Coğrafyasında iktisadi ve sosyal gelişmeye ortam hazırlayan sosyal kurumlarının tarih boyunca nasıl değiştiği ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İnsan ve kurumlar arasındaki ilişkiyi anlamak.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ2İktisadi ihtiyaçlar ve kurumsallaşma arasındaki ilişkiyi anlamak.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ3Değişen iktisadi koşulların kurumlar üzerindeki etkilerini anlamak.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ4İktisadi yapıyı belirleyen dünya görüşlerini anlamak.1, 2, 3, 10, 14A, C
ÖÇ5İktisadi, sosyal ve güvenlik kurumlarının gelişme seyrini ve iktisadi gelişim üzerindeki etkilerini anlamak.1, 2, 3, 10, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaİNSAN VE KURUMSALLAŞMA OLGUSU
2. HaftaİKTİSADİ İHTİYAÇLAR VE KURUMSALLAŞMA
3. HaftaDEVAM
4. HaftaİHTİYAÇLARIN DEĞİŞMESİ İLE KURUMSALLAŞMA ARASINDAKİ İLİŞKİLER
5. HaftaİKTİSADİ VE SOSYAL GELİŞME: SOSYAL KURUMSALLAŞMANIN DEĞİŞİMİ
6. HaftaDEVAM
7. HaftaİKTİSADİ GELİŞME İLE İLGİLİ KLASİK KAVRAMLAR VE YENİ BİR TANIM GİRİŞİMİ
8. HaftaARA SINAVAra Sınav
9. HaftaİKTİSADİ YAPIYI BELİRLEYEN DÜNYA GÖRÜŞLERİ
10. HaftaDEVAM
11. HaftaİKTİSADİ, SOSYAL VE GÜVENLİK KURUMLARININ GELİŞME SEYRİ
12. HaftaİKTİSADİ, SOSYAL VE GÜVENLİK KURUMLARININ İKTİSADİ GELİŞME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
13. HaftaGÜNÜMÜZDEKİ KURUMSAL YAPI VE İKTİSADİ SORUNLARLA İLİŞKİLERİ
14. HaftaGELECEKTE İKTİSADİ KURUMLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖLÇÜTLER
15. HaftaGENEL TEKRAR
16. HaftaFİNAL SINAVIFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"