Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İstatistik-I IST 2112016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere olasılık ve istatistiğin temellerini tanıtmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiDerste öğrenciler, verileri toplamayı,analiz etmeyi ve elde edilen bulguları yorumlayı sağlayacak istatistiki yöntemleri öğrenirler. Bu ders, işletme ve iktisat alanında kullanılan istatistiksel kavramlar ve yöntemler üzerinde odaklanmıştır. Ders kapsamında, verileri tablo ve grafiklerle gösterme ve yorumlama, onların ortalama, varyans, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiki ölçütlerini hesaplama, olasılık teorisi ve olasılık dağılımları, örnekleme dağılımı kullanarak veri açıklama konuları yer almaktadır. Derste ayrıca öğrencilere SPSS uygulaması gösterilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci işletme, ekonomi ve finans uygulamaları için gerekli olan temel istatistik kavram ve yöntemlerle ilgili bilgi sahibi olur.1, 2, 4, 15, 16A, C
ÖÇ2Öğrenci verileri tablo ve grafiklerle gösterebilir ve onları yorumlayabilir.1, 2, 4, 16A, C, F
ÖÇ3Öğrenci veri dağılımlarını temel tanımlayıcı istatistiklerle açıklayabilir.1, 2, 4, 16A, C, F
ÖÇ4Öğrenci günlük yaşamında ve iş hayatında karşılaştığı olasılıkları hesalayabilir ve böylece daha isabetli kararlar verebilme yetisini geliştirir.1, 2, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin TanıtımıBölüm 1 (Newbold, 2016)
2. HaftaTanımlayıcı İstatistikler (Nümerik)Bölüm 2 (Newbold, 2016)
3. HaftaSPSS Uygulaması / Kısa Sınav 1Bölüm 2 (Newbold, 2016), Bölüm 1 (Büyüköztürk, 2013)
4. HaftaTanımlayıcı İstatistikler (Nümerik)Bölüm 2 (NCT, 2013)
5. HaftaTanımlayıcı İstatistikler (Grafik) / Kısa Sınav 2Bölüm 1 (Newbold, 2016)
6. HaftaSPSS Uygulaması / Tanımlayıcı İstatistikler (Grafik)Bölüm 1 (Newbold, 2016), Bölüm 2-3 (Büyüköztürk, 2013)
7. HaftaOlasılık MetodlarıBölüm 3 (Newbold, 2016)
8. HaftaAra SınavSınava Çalışma
9. HaftaOlasılık MetodlarıBölüm 3 (Newbold, 2016)
10. HaftaAyrık Olasılık DağılımlarıBölüm 4 (Newbold, 2016)
11. HaftaAyrık Olasılık Dağılımları / Kısa Sınav 3Bölüm 4 (Newbold, 2016)
12. HaftaSürekli Olasılık DağılımlarıBölüm 5 (Newbold, 2016)
13. HaftaSürekli Olasılık Dağılımları / Kısa Sınav 4Bölüm 5 (Newbold, 2016)
14. HaftaÖrnek İstatistik DağılımıBölüm 6 (Newbold, 2016)
15. HaftaÖrnek İstatistik DağılımıBölüm 6 (Newbold, 2016)
16. HaftaFinal SınavıSınava Çalışma
Kaynaklar
Ders Notu(1) Newbold (çev. Ümit Şenesen), İşletme ve İktisat İçin İstatistik, Literatür Yayıncılık, 2016. (2) Büyüköztürk, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi, 2013.
Diğer Kaynaklar(1) Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, Sosyal Bilimler İçin İstatistik, 17. Baskı, Pegem, 2015. (2) Akdeniz, Olasılık ve İstatistik, 20. Baskı, Akademisyen Kitabevi, 2015. (3) Miller and Miller, John E. Freud's Mathematical Statistics with Applications, 8th Edition, Pearson, 2014. (4) Pallant, SPSS Survival Manual, 5th edition, McGraw-Hill Education, 2013.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 128
2Kısa Sınav 13
3Kısa Sınav 23
4Kısa Sınav 33
5Kısa Sınav 43
6Ödev 15
7Ders Devam5
8Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0012.0012.0000
4Kısa Sınav4.003.0012.0000
5Ödev1.008.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0024.0024.0000
Toplam İş Yükü136
Toplam İş Yükü / 25 (s)136 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"