Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yönetim Bilimlerine GirişISL 2212016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mehmet ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, katılımcılarına, yönetim, organizasyon, yöneticilik, liderlik gibi konularda temel bilgi ve yetkinlikler kazandırmayı hedeflemektedir. Yönetim düşüncesinin ve teorilerinin zaman içindeki gelişimi ışığında örgüt yapısı, örgüt kültürü, örgüt içi mekanizmalar, strateji, liderlik, iletişim ve değişim yönetimi gibi konularda bilgi ve beceriler sunmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ders, sözü geçen kavramlara günümüz yaklaşımlarını da örnek olaylarla ele almaktadır.
Dersin İçeriğiDers kapsamında, klasik yönetim süreci ile başlayan ve çağdaş yönetim teorileri ile günümüze kadar evrimleşerek gelen yönetim düşüncesi, örgüt yapısı, örgüt kültürü, örgüt içi güç mekanizmaları v.b. örgütün iç unsurları ile örgüt dışı çevresel unsurları çerçevesinde detaylı bir şekilde incelenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Yönetim ve yöneticinin rolü ve fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olacak 1, 2, 3A
ÖÇ2Yönetim düşüncesinin evrimsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olacak1, 2, 3A
ÖÇ3Ekonomik, kültürel, politik gibi dışsal örgüt faktörlerinin yönetim düşüncesi ve firmalar üzerindeki etkisini analiz edecek1, 2, 3, 8, 12A
ÖÇ4Örgüt yapısı, kültürü gibi içsel örgüt faktörlerinin yönetim düşüncesi ve firmalar üzerindeki etkisini analiz edecek1, 2, 3, 12A
ÖÇ5Yönetim alanında eleştirel düşünce becerilerini geliştirecek1, 2, 3A
ÖÇ6Takım çalışması ve sunum becerilerini geliştirecek1, 2, 3, 8A, E
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), E:Portfolyo
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgilendirme Dersi1. Bölüm
2. Haftaİşletme Yönetimi ve Organizasyonundaki Temel Kavramlar4. Bölüm
3. HaftaBir Süreç Olarak Yönetim, Karar Alma6. Bölüm
4. HaftaYönetim ve Planlama7. Bölüm
5. HaftaKlasik (Geleneksel) Yönetim ve Organizasyon Teorisi9. Bölüm
6. HaftaDavranışsal (Neo-Klasik) Yönetim ve Organizasyon Teorisi10. Bölüm
7. HaftaFilm Gösterimi ve TartışmaModern Zamanlar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaYönetim Bilimi Yaklaşımı; Sistemler Yaklaşımı12. Bölüm
10. HaftaDurumsallık Yaklaşımı13. Bölüm
11. HaftaOrganizasyonlarda Çevreye Uyum (Adaptasyon) ve Değişimle İlgili Yaklaşımlar14. Bölüm
12. HaftaModern Sonrası Çağdaş ve Güncel Kavramlar ve Yaklaşımlar15. ve 16. Bölüm
13. HaftaYönetim ve Organizasyon Alanında Kaos ve Karmaşıklık; Yönetim Labirenti17. ve 18. Bölüm
14. HaftaYönetimde Otorite Güç ve Etkileme; Yönetim ve Liderlik20. Bölüm
15. HaftaYönetim ve Motivasyon23. Bölüm
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTamer Koçel (2015), İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları Ders materyalleri
Diğer KaynaklarTamer Koçel (2015), İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları Ders materyalleri
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Ders Devam10
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0015.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü135
Toplam İş Yükü / 25 (s)135 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"