Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İşletmeye GirişISL 1012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mehmet ÇETİN, Yrd.Doç.Dr. Özgür KÖKALAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletme ve işletmenin tanımı, işletme ile ilgili temel kavramlar ve fonksiyonları hakkında genel bilgiler vermek, işletme çevresini anlatmak ve kavratmaktır. Bununla birlikte işletmenin nasıl organize edilip nasıl yönetileceğini ortaya koymak, küresel bağlamda işletmelerin önemini vurgulamak ve işletmeler için önemli iç ve dış etkenlerin incelenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiİşletmenin özellikleri, işletmenin amaç ve kaynakları, işletmenin çevre ile ilişkileri, hukuki yapıları açısından işletmelerin sınıflandırılması, işletmenin büyüklüğü, işletmenin kuruluş yeri ve seçimi, yönetimin fonksiyonları: Planlama, Örgütleme, Yürütme, Koordinasyon, Kontrol, Karar verme, İşletmenin Fonksiyonları: Üretim, Finans, Pazarlama, Halkla İlişkiler ve Tanıtım konuları ele alınıp incelenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İşletmeninin temel fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur1, 2A
ÖÇ2İşletmenin örgüt yapısı, iç ve dış çevresi hakkında sahibi olur1, 2, 8A, C
ÖÇ3Yönetim ve yönetim fonksiyonları hakkında bilgi sahibi olur1, 2, 3A
ÖÇ4İşletmeleri sınıflandırabilir1, 2A
ÖÇ5Temel ekonomik göstergeleri yorumlayabilir.1, 2A
ÖÇ6İşletmelere bütünsel bir bakış açısıyla irdeleyebilir.1, 2A
ÖÇ7Takım çalışması deneyimine ve sunum yapabilme becerisine sahip olur.1, 2, 8A, E, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, E:Portfolyo, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaBilgilendirme Dersi1. Bölüm
2. HaftaKüresel Ekonomide Rekabet12. Bölüm
3. HaftaI. Ödevin Sunumu
4. HaftaKOBİ’lerin açılması, finanse edilmesi ve büyütülmesi; İşletmelerin sahiplik yapısının seçimi; Şirket satın almaları, şirket evlilikleri3. Bölüm
5. HaftaYönetim ve Yönetici Kavramı; Yönetimin Fonksiyonları4. Bölüm
6. HaftaYöneticinin fonksiyonları / Planlama- Örgütleme – Yönlendirme (Liderlik Etme)- Kontrol4. Bölüm
7. Haftaİşletmenin Foksiyonları; Üretim Yönetimi6. Bölüm
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİnsan Kaynakları Yönetimi7. Bölüm
10. HaftaII. Ödevin Sunumu
11. HaftaMuhasebe ve Finans I8 ve 9. Bölüm
12. HaftaMuhasebe ve Finans II8 ve 9. Bölüm
13. HaftaPazarlama I10 ve 11. Bölüm
14. HaftaPazarlama II10 ve 11. Bölüm
15. HaftaIII. Ödevin Sunumu
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1) Ertürk, M. (2017). İşletme Biliminin Temel İlkeleri. (10.Baskı). İstanbul: Beta Yayınları 2) Şimşek, M.Ş.; Çelik, A. (2016). İşletme Bilimine Giriş. (16. Baskı). Konya: Eğitim Akademi 3) Louis E. BOONE; David L. KURTZ. (2013). (14. Basımdan Çeviri. Ed. Azmi YALÇIN). Çağdaş İşletme. Ankara: Nobel Yayınları
Diğer Kaynaklar4) Koçel, T. (2013). İşletme Yöneticiliği. (13. Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi 5) Ülgen, H., Mirze, S.K. (2010). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta Yayınları 6) Şimşek, M. A., Çelik, A. (2013). Genel İşletme. (10.Baskı). Konya: Eğitim Akademi 7) Karalar, R. (2012). Genel İşletme. (9. Baskı). İstanbul
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1 İktisat alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ2 İslam Ekomisi ve Finansı alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.X
PÇ3İslam Ekonomisi ve Finansı ve Konvensiyonel iktisat alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ4İslam Ekonomisi ve Finansı alanında alacağı eleştirel yaklaşım ve kendi inanç, ahlak ve tarihsel birikimi farkındalığı ile yeni model arayışları vizyonuna sahip olur . X
PÇ5İslam Ekonomisi ve Finansı alanında edindiği farkındalıkla çalıştığı kuruma yeni bir vizon ve anlayışla daha verimli ve proaktif bir strateji geliştirir.X
PÇ6Öğrendiği kavram ve finans araçları iş hayatında kulanabilmekX
PÇ7Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmekX
PÇ8Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmekX
PÇ9Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmekX
PÇ10Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin ve İslam ekonomisi ve fİnansı alanındaki bilgi ve becerilerini uzman olmayan birine aktarmakX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 115
2Kısa Sınav 13
3Kısa Sınav 23
4Kısa Sınav 33
5Kısa Sınav 43
6Ödev 15
7Ödev 25
8Ödev 35
9Ders Devam8
10Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0016.0016.0000
4Kısa Sınav4.008.0032.0000
5Ödev3.003.009.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"