Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Anayasa Hukukuna GirişHUK 2302016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ensari YÜCEL
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere anayasa hukukunun temel kavram ve kurumları hakkında bilgi vermektir
Dersin İçeriğiAnayasa Kavramı, Anayasanın Yapılması ve Değiştirilmesi, Kuvvetler Ayrılığı, Devlet, Hükûmet Sistemleri, Demokrasi, Hukuk Devleti, İnsan Hakları Düşüncesi, İçtihadi Anayasa Hukuku
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi ka1, 2, 3A, C
ÖÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme1, 2, 3A, C
ÖÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olma 1, 2, 3A, C
ÖÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilme 1, 2, 3A, C
ÖÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olma 1, 2, 3A, C
ÖÇ6Hukuki ve normatif araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, stratejik yaklaşım geliştirebilme 1, 2, 3A, C
ÖÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma1, 2, 3A, C
ÖÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilme 1, 2, 3A, C
ÖÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma 1, 2, 3A, C
ÖÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini gösterme 1, 2, 3A, C
ÖÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAnayasa Hukukunun Kaynakları, Anayasa Kavramı, Anayasa ÇeşitleriKaynakların ilgili bölümlerini okuma
2. HaftaAnayasacılık Düşüncesi, Anayasanın Yapılması ve DeğiştirilmesiKaynakların ilgili bölümlerini okuma
3. HaftaAnayasacılığın AraçlarıKaynakların ilgili bölümlerini okuma
4. HaftaSiyasi İktidar, Devlet Kavramı, Devletin Unsurları, Devlet BiçimleriKaynakların ilgili bölümlerini okuma
5. HaftaKuvvetler Ayrılığı, Devlet ŞekilleriKaynakların ilgili bölümlerini okuma
6. HaftaDemokrasi KavramıKaynakların ilgili bölümlerini okuma
7. HaftaSeçimler ve Seçim SistemleriKaynakların ilgili bölümlerini okuma
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSiyasi Parti Kavramı ve Siyasi Parti ÇeşitleriKaynakların ilgili bölümlerini okuma
10. HaftaHükûmet SistemleriKaynakların ilgili bölümlerini okuma
11. HaftaYasama, Yürütme, YargıKaynakların ilgili bölümlerini okuma
12. HaftaHukuk DevletiKaynakların ilgili bölümlerini okuma
13. Haftaİnsan Hakları, Temel Hak ve Hürriyetler RejimiKaynakların ilgili bölümlerini okuma
14. HaftaAnayasanın Üstünlüğü, İçtihadi Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısının İşlevleriKaynakların ilgili bölümlerini okuma
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuFerhat USLU, Anayasa Hukuku Uygulamaları, (Anayasa Hukuku Genel Esaslar, Türk Anayasa Hukuku, Anayasa Yargısı ve Bireysel Başvuru Dersleri İçin)" ,Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Basım, Adalet Yayınevi, Ankara
Diğer KaynaklarErdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku Genel Esaslar, 20. Basım, İstanbul, Beta Yayınevi, 2016. Mustafa ERDOĞAN, Anayasal Demokrasi, 13. Basım, Ankara, Siyasal Kitabevi, 2016.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"