Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisadi BüyümeIKT 403E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere ekonomik büyüme ve kalkınmanın temelleri hakkında genel bir bakış sağlamaktır. Bu ders, uzun vadeli ekonomik büyüme ve kalkınmayı etkileyen faktörleri inceleyecektir. Ders, iktisadi kalkınmaya ilişkin kuramsal ve ampirik yaklaşımlar incelenecektir.
Dersin İçeriğiBu ders, öğrencilere ekonomik büyüme kavramını, ekonomik büyümenin belirleyicileri ve kaynakları üzerindeki bilgilerini geliştirmektir. Ders,beşeri sermaye, tasarruf, sermaye birikimi ve üretim arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Ders özellikle büyüme teorisi, klasik, keynesyen, neo- klasik ve endojen büyüme modelleri, dış ticaret gibi temel konuları inceleyecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Ekonomik kalkınmanın temellerini açıklamak,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ2Ekonomik kalkınmayı etkileyen faktörleri incelemek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ3Ekonomik büyüme modellerinin ekonomi üzerindeki etkilerini gösterebilecek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ4Ekonomik büyüme ve kalkınmayı etkileyen faktörleri inceleyebileceklerdir.1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ5Ekonomik büyüme modellerini listeleyebilecek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ6Ekonomik kalkınmanın temellerini açıklamak,1, 2, 4, 15A
ÖÇ7Ekonomik kalkınmayı etkileyen faktörleri incelemek,1, 2, 4, 15A
ÖÇ8Ekonomik büyüme modellerinin ekonomi üzerindeki etkilerini gösterebilecek,1, 2, 4, 15A
ÖÇ9Ekonomik büyüme modellerini listeleyebilecek,1, 2, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaEkonomik büyüme teorilerine giriş
2. HaftaKlasik dönem öncesi ekonomik büyüme yaklaşımları
3. HaftaKlasik dönemde ekonomik büyüme yaklaşımları:Smith,Ricardo
4. HaftaKlasik dönemde ekonomik büyüme yaklaşımları:Marx, Malthus
5. HaftaKeynesyen büyüme modeli
6. HaftaHarrod-Domar büyüme modeli
7. HaftaNeoklasik büyüme modeli:Solow
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaEndojen Büyüme Modelleri:Romer
10. HaftaVerimlilik
11. HaftaEtkinlik
12. HaftaTeknoloji
13. HaftaNüfus
14. HaftaFaktör donatımı
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• David N. Weil, (2013). Economic Growth, (3rd Edition), Prentice Hall.
Diğer Kaynaklar• Metin Berber (2015). İktisadi büyüme ve Kalkınma, (5. Baskı), Trabzon: Derya Kitapevi. • Ömer Yılmaz ve Merter Akıncı (2012). İktisadi Büyüme ve Makroekonomik Belirleyicileri, Nobel Akademik Yayıncılık. • Jones, C. I. (2001). İktisadi Büyümeye Giriş. (S. Ateş,İ. Tuncer, Çev. ). İstanbul: Literatür Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ders Devam10
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"