Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisat TarihiIKT 2122016 - 2017T : 3+U : 034.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iktisat bilimine kaynaklık eden iktisadi olayların sebep ve sonuçlarını açıklamak ve kazanılan tecrübeleri belirlemektir.
Dersin İçeriğiBu derste iktisadi olayların evrimi, tarım, üretim, sanayi, ticaret, uluslararası iktisadi ilişkiler ve dünya ekonomisi gibi konular işlenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci iktisat tarihinin yapısını ve özelliklerini açıklayabilir.1, 3A, C
ÖÇ2Öğrenci ilk ve orta çağın iktisadi anlayışını tasvir edebilir.1, 3A, C
ÖÇ3Öğrenci Avrupa’daki düşünce felsefesini tasvir edebilir.1, 3A, C
ÖÇ4Öğrenci günümüz ekonomisi ile tarihsel perspektifi göz önüne alarak karşılaştırabilir.1, 3A, C
ÖÇ5İktisadi doktrinler1, 2, 3, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanıtımı, İktisat Tarihinin Kapsamı
2. Haftaİktisat tarihinin doğuşu, diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi, iktisat bilimine katkısı
3. HaftaTarih devirlerinde iktisadi faaliyetler
4. HaftaTarım İnkılabı
5. HaftaRoma İmparatorluğu
6. HaftaRoma İmparatorluğunun İktisadi Durumu
7. HaftaRoma İmparatorluğunun yıkılması ve sonrasında Avrupa
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAvrupa’da feodal yapı
10. HaftaBizans İmparatorluğu
11. HaftaBizans İmparatorluğunun iktisadi ve sosyal yapısı
12. HaftaBizans İmparatorluğunun iktisadi ve sosyal yapısı
13. HaftaOrtaçağda Asya ve Ortadoğu
14. HaftaOrtaçağda Ortadoğu’nun İktisadi ve sosyal yapısı
15. HaftaOrtaçağda Ortadoğu’nun İktisadi ve sosyal yapısı
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTabakoglu, İktisat Tarihi, Kitabevi.
Diğer KaynaklarKüçükkalay, Dünya İktisat Tarihi, Beta, 2014.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Ödev 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü131
Toplam İş Yükü / 25 (s)131 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"