Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İstatistik-IIIST 212E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Mehmet Fuat KINA
Dersin Amacı İstatistik-I (IST 211E) dersinin devamı niteliğinde olan bu dersin amacı, işletme ve ekonomide faydalı olabilecek istatistiksel analizleri öğretmektir. Öğrencilerin araştırma verilerini kullanarak çıkarımlar yapma, sonuçları test etme, yorumlama ve bu doğrultuda isabetli karar verebilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriğiBu derste örnek istatistik dağılımları, güven aralığı tahmini, tek ve iki örneklem için hipotez testi, basit ve çoklu regresyonlar ve parametrik olmayan istatistikler anlatılmaktadır. Bu konular, hem teorik bakımdan hem de SPSS uygulamalı olarak öğrencilere gösterilmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci, iş hayatında ve ekonomik analizlerde kullanılan temel istatistiki kavramları ve araçları öğrenir.1, 2, 14, 15A, C
ÖÇ2Öğrenci, araştırma verilerini kullanabilir ve böylece istatistiksel analizler yapabilir.1, 2, 4, 15A, C
ÖÇ3Öğrenci, örnek verileri analiz ederek sonuç çıkarabilir ve karar verebilir.1, 2, 4, 15A, C
ÖÇ4Öğrenci, hem iş dünyasında hem de günlük yaşamda karşılaşılan istatistiksel iddialar hakkında eleştirel düşünebilir.1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanıtımı, İstatistik-I Dersinin Tekrarı, Örnek İstatistik DağılımlarıBölüm 1-6 (NCT, 2013)
2. HaftaÖrnek İstatistik Dağılımları, Güven AralığıBölüm 6-7 (NCT, 2013)
3. HaftaGüven AralığıBölüm 7 (NCT, 2013)
4. HaftaGüven Aralığı (Kısa Sınav 1)Bölüm 8 (NCT, 2013)
5. HaftaHipotez TestleriBölüm 9 (NCT, 2013)
6. HaftaTek Örneklem Hipotez Testleri (Kısa Sınav 2)Bölüm 9 (NCT, 2013)
7. Haftaİki Örneklem Hipotez TestleriBölüm 10 (NCT, 2013)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaRegresyon AnaliziBölüm 11 (NCT, 2013)
10. HaftaBasit Doğrusal Regresyon AnaliziBölüm 11 (NCT, 2013)
11. HaftaÇoklu Regresyon Analizi (Kısa Sınav 3)Bölüm 12 (NCT, 2013)
12. HaftaSPSS Uygulaması
13. HaftaNon-parametrik İstatistiklerBölüm 14 (NCT, 2013)
14. HaftaEmek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs)
15. HaftaSPSS Uygulaması (Kısa Sınav 4)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu(1) Newbold, Carlson and Thorne, Statistics for Business and Economics, 8th Edition, Pearson, 2013. (2) Pallant, SPSS Survival Manual, 5th edition, McGraw-Hill Education, 2013.
Diğer Kaynaklar(1) Miller and Miller, John E. Freud's Mathematical Statistics with Applications, 8th Edition, Pearson, 2014. (2) Büyüköztürk, Çokluk ve Köklü, Sosyal Bilimler İçin İstatistik, 17. Baskı, Pegem, 2015. (3) Akdeniz, Olasılık ve İstatistik, 20. Baskı, Akademisyen Kitabevi, 2015.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Kısa Sınav 35
5Kısa Sınav 45
6Ders Devam5
7Final45
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav4.005.0020.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü135
Toplam İş Yükü / 25 (s)135 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"