Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası İlişkilere GirişPOL 1032016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. Abd Al Fattah EL AWAİSİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Uluslararası sistemde günümüzde ve geçmişte nasıl bir güç dağılımı olduğunu verilere dayanarak açıklar.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ2Global sorunları, uluslararası hukukun eksiklikleri ve uluslararası ortam şartlarında çerçevesinde analiz eder.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ3Türkiye´nin öncülüğünde veya ortaklığında kurulmuş uluslararası örgütleri karşılaştırarak anlatır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ4Uluslararası politikada yaşanan güncel gelişmeleri uluslararası ilişkilerin temel kavramlarını kullanarak açıklar.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
ÖÇ5Komşu ülkelerin dış politikaları anlatılarak, tartışılır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDünya Politikasının Dönüşümü ve Uluslararası İlişkiler Çağı, Erol Kurubaş.
2. HaftaYirminci Yüzyılda Uluslararası Siyaset (1914-1990 Arası Dönem)
3. HaftaSoğuk Savaş Sonrası Dönemde Dünya Siyaseti
4. HaftaDisiplinin Doğuşu, Kimliği ve Sorunları
5. HaftaRealizm
6. HaftaLiberalizm
7. HaftaDış politika hedefleri: Statüko, Emperyalizm, Prestij Politikaları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAktör ve Devlet
10. HaftaUluslararası Politik Ekonomi
11. HaftaKüreselleşme
12. HaftaDemokrasi, İnsan Hakları, Çevre Sorunları
13. HaftaSavaş, Yeni savaşlar ve Yeni tehditler
14. HaftaFırsatlar ve tehditler
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKaren A. Mingst (2004) Essentials of International Relations (New York, London: W.W.Norton and Company), Third Edition.
Diğer Kaynaklar• John Baylis and Steve Smith (eds) (2008) The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations (Oxford: Oxford University Press), 4th edition. • Joseph S. Nye (2005) Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History (London: Longman) • Heather Savigny and Lee Marsden (2011) Doing Political Science and International Relations: Theories in Action (Hampshire: Palgrave Macmillan). • Martin Hollis and Steve Smith (1991) Explaining and Understanding International Relations (New York: Clarendon Press). • Peter Sutch, and Juanita Elias (2007) International Relations: the Basics, Routledge, London. • Robert Jackson and Georg Sorensen (2007) Introduction to International Relations (Oxford; Oxford University Press), 3rd edition • Trevor C. Salmon & Mark F. Imber (eds) (2008) Issues in International Relations (London: Routledge), 2nd edition.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Ödev 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.003.003.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"