Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İşletmeye GirişISL 101E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mehmet ÇETİN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mehmet ÇETİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders işletme ve yönetim bilimine giriş niteliğinde tasarlanmış ve yapılandırılmıştır. Günümüz iş dünyasına dair temel bilgi ve kavrayış sunmayı hedefler. Dersin ana amacı, işletme üzerine bütüncül bir büyük resim algısı yaratan bir çatı görevi görmek ve gereken girişi, ilgiyi, motivasyonu ve programda yer alan ileriki ilgili derslere yönelik merakı yönetimin tüm fonksiyonları üzerine özlü bilgi içeren (işletme stratejisi, insan kaynakları yönetimi, üretim, pazarlama, finans yönetim bilisim sitemleri vb.) kapsamlı yapısı ile sunmaktır.
Dersin İçeriğiİşletmenin ana işlevleri, kavramları, günümüz iş dünyasının doğası ve yönetim düşüncesi üzerine temel bilgi ve becerileri, işletme stratejisi, insan kaynakları yönetimi, üretim, pazarlama, finans yönetim bilisim sitemleri gibi yönetimin tüm işlev ve alanları üzerine özet bilgi içeren kapsamlı bir yapı ile sunar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bilgi ve düşünsel becerileri kullanarak güncel yönetsel ve işletmeye yönelik konuları örnek olaylar üzerinden ele alabilir 1, 2, 3, 5, 12, 15A, B, C
ÖÇ2İşletme yönetiminin teorileri, kavramları ve temellerine ilgili ve aşina olur.1, 2, 3, 5A, B, C
ÖÇ3işletme yönetiminin doğasını, fonksiyonlarını ve bileşenlerini algılar ve kavrar.1, 2, 3, 5, 10, 14A, B, C
ÖÇ4Genel işletme terimleri, yönetim düşüncesinin tarihi, ve günümüz yönetiminin temelleri üzerine bilgi edinir.1, 2, 3, 5A, B, C
ÖÇ5Yönetim ve liderlik becerilerini ve yetkinliklerini geliştirir. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersi bir bütün olarak görmek ve büyük resme hakim olmak için ders izlencesinin paylaşılması, ders hakkında beklentilerin ve dersin katkılarının paylaşılması, psikolojik kontrat oluşturulması, dersin işleniş yöntemi ve felsefesi hakkında bilgilendirmDers izlencesini ve kaynaklarının gözden geçirilmesi
2. Haftaİşletme Bilimine ve Düşüncesine Giriş I (Yönetim Düşüncesinin Tarihi, Bilimsel Yönetim, Taylorism and Fordism, Temel Yönetim Kavramları: Etkililik ve Verimlilik)Robbins and Coulter (2012), Part I Introduction to Management p.27 Kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun, ders notları şablonunun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi.
3. Haftaİşletme Bilimine ve Düşüncesine Giriş II (Yönetimin Değişen Paradigmaları, Yönetim Düşüncesinin Tarihi, İnsan İlişkileri Yaklaşımı, Hawthorne Deneyleri, Teori X ve Y ve Güncel Yönetim Teorileri)Robbins and Coulter (2012), Part I Introduction to Management p.2 Kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun, ders notları şablonunun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi.
4. HaftaGüncel İşletme ve İşletmenin Küresel Çevresi (Etik, KSS, Uluslararası İşletme Yönetimi, Kültür, Kurum Kültürü, Küreselleşme, Glokalleşme, MNCs, NGOs, ve Büyüme, Kalkınma, İGE gibi belirteçler)Robbins and Coulter (2012), Chapter 3 Managing in a Global Environment 68
5. HaftaYönetimin Planlama Fonksiyonu (Analitik Karar Verme Süreci, Planlama ve Stratejik Yönetim – SWOT Analizi, İşletmenin İç ve Dış Çevresi)Robbins and Coulter (2012), Chapter 7 Managers as Decision Makers 176 and Module Planning Tools and Techniques 248
6. HaftaYönetimin Planlama Fonksiyonu (Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası)Robbins and Coulter (2012), Chapter 8 Foundations of Planning 202 and Chapter 9 Strategic Management 222
7. HaftaOrganize Etme I (Örgüt Yapısının Temel Elemanları, Örgüt Teorisi ve Tasarımı)Robbins and Coulter (2012), Chapter 10 Basic Organizational Design 262 and Chapter 11 Adaptive Organizational Design 286
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaOrganize Etme II (Örgüt Yapısının Temel Elemanları ve IKY)Robbins and Coulter (2012), Chapter 12 Managing Human Resources 310 Kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun, ders notları şablonunun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi.
10. Haftaİşletmenin Fonksiyonel Departmanları (Üretim Yönetimi, ARGE ve Pazarlama)Notlar ve kampüs materyal paylaşım sisteminden ilgili haftaya dair paylaşılan sunumun, ders notları şablonunun ve internet kaynaklarının gözden geçirilmesi.
11. Haftaİşletmenin Fonksiyonel Departmanları (Finans ve Muhasebe)Robbins and Coulter (2012), Introduction to Controlling 484 ve konuya ilişkin makale
12. HaftaLiderlik I (Yönetim ve Liderlik, Yönetsel Beceriler, Liderlik Kuramları, Kültür ve Liderlik, Motivasyon Kuramları)Robbins and Coulter (2012), Chapter 16 Motivating Employees 428 and Chapter 17 Managers as Leaders 458
13. HaftaLiderlik II (İşletme İletişim Becerileri, Kişiler Arası Beceriler)Robbins and Coulter (2012), Chapter 14 Understanding Individual Behavior 370 and Chapter 15 Managers and Communication 402
14. HaftaÖrgütsel Değişim ve Çatışma YönetimiRobbins and Coulter (2012), Chapter 6 Managing Change and Innovation p.150
15. HaftaKontrol Etme (Kontol Mekanizmaları) ve Tekrar ve DeğerlendirmeDerste tutulan tüm notların düzenlenmesi ve sınıf içi tartışma için hazırlanılması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuRobbins, S. P., & Coulter, M. K. (2007). Management. Upper Saddle River, N.J: Pearson. Or (another edition) Robbins, S. P., & Coulter, M. K. (2012). Management. Boston: Prentice Hall.
Diğer KaynaklarKadri Mirze (2015) Introduction to Business, Literatür Publishing: İstanbul Suggested Reading Suggested readings, mind map notes and internet sources are very essential for this course and participants are required to follow the official online sharing system of the university (with ID and password) regularly.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ödev 110
5Ders Devam10
6Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"