Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyolojiye GirişSOS 101E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Yulia KRYVENKO
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Yulia KRYVENKO
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere sosyoloji disiplinini genel hatlarıyla tanıtmaktır. Öğrencileri günümüz toplumlarına dair sıklıkla tartışılan meselelere ve bu meseleler etrafında geliştirilen sosyolojik yaklaşımlara aşina kılmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiSosyolojinin genel tanımı ile başlayan ders, çeşitli perspektiflerin işlenmesiyle devam eder. Derste sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışına, ilk dönem sosyal teorideki başlıca kavram ve düşüncelere, çağdaş yaklaşımlara, sosyolojideki fikir ayrılıklarına ve bu minvalde güncel toplumsal alanın tabakalaşma, ırk-etnisite ve toplumsal cinsiyet gibi temel meselelerine değinilmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci günümüz sosyal meselelerine karşı bilimsel bir perspektif kazanır.1, 3, 10A, C
ÖÇ2Öğrenci klasik sosyologların görüşlerini ve çağdaş yaklaşımları ana hatlarıyla öğrenir.1, 3, 14A, C
ÖÇ3Öğrenci sosyolojinin temel tartışmalarından olan, modernlik, kapitalizm, ulus devlet, ırk-etnisite, sınıf, toplumsal cinsiyet gibi hususlara vakıf olur.1, 3, 12, 14A, C
ÖÇ4Öğrenci toplumsalı anlama noktasında sosyal becerilerini geliştirir.1, 3, 12, 14A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyoloji
2. HaftaTemel Sosyolojik Paradigmalar
3. HaftaAraştırma Stratejileri ve Teknikleri
4. HaftaAile
5. HaftaSosyolojinin Temel Nesnesi Olarak Toplum
6. HaftaKültür
7. HaftaÖdev
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİnsan Kişiliği ve Toplumsallaşma Süreci
10. HaftaSosyal Kurumlar
11. HaftaEşitsizlik
12. HaftaSapma ve Sosyal Kontrol
13. HaftaEğitim ve Din Sosyolojisi
14. HaftaÖğrenci Sunumları
15. HaftaÖğrenci Sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu(1) Giddens and Sutton, Sociology, Polity Press, 2013. (2) Giddens and Sutton, Sociology: Introductory Readings, 2010. (3) Newman, Sociology: Brief Edition, Sage, 2014.
Diğer Kaynaklar(1) Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, 7. Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2010. (2) İbn Haldun, Mukaddime 1, (Haz. Süleyman Uludağ), Dergah Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 115
3Ödev 215
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.005.005.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü123
Toplam İş Yükü / 25 (s)123 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"