Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyolojiye GirişSOS 1012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Merve Büşra ALTUNDERE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri sosyoloji alanıyla tanıştırmayı hedeflemektedir. Dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler toplumun ve kurumlarının işleyişini yakından görecek, sosyal olayların hayatları üstündeki etkilerini fark edeceklerdir.
Dersin İçeriğiDerste işlenecek konular, kültür, sosyalleşme, sosyal yapılar, gerçekliğin sosyal inşası, sapkınlık, sosyal farklılaşma, ırk ve etnisite, toplumsal cinsiyet, ekonomi ve siyaset, aileler, eğitim ve din, değişen çevredir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci günümüz sosyal meselelerine karşı bilimsel bir perspektif kazanır.1, 3, 10A, C
ÖÇ2Öğrenci klasik sosyologların görüşlerini ve çağdaş yaklaşımları ana hatlarıyla öğrenir.1, 3, 14A, C
ÖÇ3Öğrenci sosyolojinin temel tartışmalarından olan, modernlik, kapitalizm, ulus devlet, ırk-etnisite, sınıf, toplumsal cinsiyet gibi hususlara vakıf olur.1, 3, 12, 14A, C
ÖÇ4Öğrenci toplumsalı anlama noktasında sosyal becerilerini geliştirir.1, 3, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanıtımı
2. HaftaSosyoloji Nedir? Neyle Uğraşır?Giddens, Sosyoloji, s.37-44
3. HaftaSosyolojinin Kapsamı, Sosyolojik İmgelem, Sosyolojik DüşünmekGiddens, Sosyoloji Başlangıç Okumaları, s.13-29
4. HaftaBelgesel Film Tartışmaları
5. Haftaİlk Kuramcılar (Marx, Weber, Durkheim)Giddens, Sosyoloji, s.44-55
6. HaftaBelgesel Film Tartışmaları
7. HaftaModern Kuramsal YaklaşımlarGiddens, Sosyoloji, s.55-63
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAsabiye Teorisi, Ibn Haldunİbn Haldun, s.321-369
10. HaftaBiz ve Onlar / Devlet ve MilletBauman, s.47-64 ile s.179-196
11. HaftaTabakalaşma ve SınıfNewman, s.149-170
12. HaftaBelgesel Film Tartışmaları
13. HaftaToplumsal CinsiyetNewman, s.197-214
14. HaftaIrk ve EtnisiteNewman, s.173-195
15. HaftaBelgesel Film Tartışmaları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuVeysel Bozkurt, Soyoloji, Ekin yayınları
Diğer KaynaklarJohn J. Macionis, Sosyoloji, Çev. V. Akan, Nobel yayınları Joseph Fichter , Sosyoloji Nedir?, çev. N. Çelebi,Anı yayınları Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 135
2Ödev 110
3Ders Devam5
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.006.006.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0012.0012.0000
Toplam İş Yükü122
Toplam İş Yükü / 25 (s)122 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"