Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Hukuka GirişHUK 1502016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ensari YÜCEL
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Ensari YÜCEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, hukukun hayatımızdaki yeri, hukuk sistemleri, hukuk kuralları ve bunların diğer kurallar ile münasebeti ve yargı gibi hukukun temel mevzularını talebelere öğretmektedir.
Dersin İçeriğiKurs genel olarak, toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, hukuki kurumlar, hukuk kuralların uygulanması, hukuki fiiller, hukuki işlemler gibi mevzular ile hak kavramı, müeyyide kavramı, kişilik kavramı, sorumluluk kavramı, borç ve miras gibi tabirleri ihtiva etmektedir
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Hukuk kurallarını diğer sosyal düzen kurallarından ayırt eder.1, 2, 3A, C
ÖÇ22) Kamu hukuku ile özel hukukun karşılaştırmasını yapar.1, 2, 3A, C
ÖÇ33)Anayasa, kanun ve kanun hükmünde kararnameyi tanımlar ve aralarındaki farklılıkları tespit eder.1, 2, 3A, C
ÖÇ44)Eylem ehliyetinin koşullarını bilir ve kişileri eylem ehliyetleri yönünden sınıflandırır.1, 2, 3A, C
ÖÇ55)Kendisine bir hukuk kuralı verildiğinde bunun emredici mi, ilga edici mi, tanımlayıcı mı, yetkilendirici mi olduğunu tespit eder.1, 2, 3A, C
ÖÇ66)Haklar, kişilik, müeyyide kavramlarını öğrenir1, 2, 3A, C
ÖÇ77) Türk Yargı sisteminin örgütlenmesini öğrenir1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHUKKUKUN BİLGİ KAYNAKLARIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
2. HaftaTOPLUMSAL DÜZEN KURALLARIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
3. HaftaHUKUKUN KAYNAKLARIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
4. HaftaHUKUKUN DALLARIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
5. HaftaYARGI ÖRGÜTÜAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
6. HaftaDAVA TÜRLERİAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
7. HaftaHUKUK KURALLARININ UYGULANMASIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaHUKUKİ OLAYLAR, FİİLLER VE İŞLEMLERAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
10. HaftaHAK KAVRAMIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
11. HaftaMÜEYYİDE KAVRAMIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
12. HaftaKİŞİLİK KAVRAMIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
13. HaftaSORUMLULUK KAVRAMIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
14. HaftaBORÇ KAVRAMIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
15. HaftaMÜLKİYET VE MİRAS KAVRAMIAşağıda verilen kaynakların ilgili sayfaları ve diğer herhangi bir hukuka giriş kitabının yahut ders notunun ilgili yerlerinin çalışılması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKemal Gözler, Hukukun Temel Kavramları, 11. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2013
Diğer Kaynaklar1. Kemal Gözler, Hukuka Giriş, 13. Baskı, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2016 2. Halil Kalabalık ve Murat Erdem, Temel Hukuk Bilgisi, Seçkin Yayıncılık, 2016 3. M. Refik Korkusuz ve M. Halit Korkusuz, Hukuk Başlangıcı, Beta Basım Yayın, 2016 4. Şaban Kayıhan, Hukukun Temel Kavramları, Seçkin Yayıncılık, 2013
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Mali ve parasal politikaların temellerini ve bunların ekonomiyi nasıl etkilediğini içerecek şekilde toplu ekonomik aktivitenin belirleyenlerini açıklayabilmek.X
PÇ2Cebirsel, grafiksel ve istatistiksel araçları kullanarak iş dünyasındaki ve kamudaki sorunları ve meseleleri analiz etmek. X
PÇ3Piyasa ekonomisinin anlamını ve piyasaların toplumun kaynaklarını nasıl dağıttıklarını izah etmek.X
PÇ4Ekonominin çalışma sahasını -ekonominin alanına giren ve girmeyen soruları-anlamak. X
PÇ5Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonominin önemli yönlerini anlamak ve uzman olmayan birine açıklamak.X
PÇ6Ekonominin farklı alt disiplinleri arasındaki bağlantıları kurmak ve değişik ekonomik teorileri karşılaştırıp farklarını kavramak.X
PÇ7Yaptıkları orijinal yazılı ve sözlü çalışmalarında ekonomik kavramları ve özelleşmiş kelime dağarcığını kullanmak. X
PÇ8Sosyal araştırma ve planlama bilgisini kullanarak, toplumsal sorumluluk bilinciyle çeşitli projeler ve sosyal etkinlikler üretebilmek X
PÇ9Ekonomik verileri inceleme ve yorumlamada, bilgisayar yazılımlarını ve uluslararası veri kaynakları ile ilgili internet ve web olanaklarını etkin kullanabilmek.X
PÇ10Öğrenim sürecinde elde ettiği bilgileri; mezun olduktan sonra da pekiştirerek geliştirme arzusu ve bu bilgileri akademik veya iş kariyerinde etkin biçimde kullanma becerisi kazandırmak. X
PÇ11Etik değerlere saygılı, değişime ve yeniliğe açık, ekip çalışması yapabilen, gerektiğinde inisiyatif kullanabilen, tavırları ile topluma örnek olacak mezunlar yetiştirmek. X
PÇ12Öğrenim sürecinde aktif rol almak; bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirmek ve değerlendirmek. X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü119
Toplam İş Yükü / 25 (s)119 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"