Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası FinansUTF 3062016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, uluslararası finans teori ve pratiğini öğrencilere aktarabilmektir.
Dersin İçeriğiBu ders kapsamında uluslararası finansın gelişiminden başlanıp günümüzdeki mevcut durumun resmi çekildikten sonra uluslararası finans teorileri ve bunların pratikteki yansımalarına değinilecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1firma çeşitleri ve hane halkı davranışları ve piyasa mekanizması1, 2, 3A, C
ÖÇ2Üretim faktörleri arasında seçimin ölçülmesi1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ3Girdi faktörlerin değerlendirilmesi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ4oyun teorisi ve mahkum ikilemi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ5yoksulluk, gelir dağılımı ve lorenz eğrisi-teorisi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ6dışsallıklar ve kamu müdahalesinin önemi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ7Para ve finans piyasaları1, 2, 3, 4A, B
ÖÇ8Derecelendirme kuruluşlalrı1, 2, 3, 4A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaKüreselleşme ve Çok uluslu ŞirketlerUnite 1
3. HaftaDöviz PiyasasıUnite 2
4. HaftaVadeli Piyasalar ve İşlemler Döviz RiskiUnite 3
5. HaftaÖdemeler DengesiUnite 4
6. Haftaöviz Kuru SistemleriUnite 5
7. HaftaQuiz 1
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaInterest Rate ParityUnite 6
10. HaftaSpekülasyon ve Risk Döviz PiyasasıUnite 7
11. HaftaSatın alma gücü paritesi Ve Reel Döviz KurlarıUnite 8
12. HaftaPara piyasalarındaki tartışmalar, Reel Kur Riskinin Ölçülmesi ve YönetilmesiUnite 9
13. HaftaQuiz 2
14. HaftaÖdev teslimi ve tartışma
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGeert Bekaert, Robert Hodrick, Internatiınal Finance Management, Pearson 2012
Diğer KaynaklarUluslararası finans, Hatice Doğukanlı, Karahan Kitabevi Uluslararası Finans: Teori ve Politika, Ümit Hacıoğlu ve arkdş., Orion Kitabevi, 2016., 2015.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0023.0023.0000
Toplam İş Yükü127
Toplam İş Yükü / 25 (s)127 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"