Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
DenetimISL 4022016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Murat İŞIKER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders denetim konusuna teorik ve uygulama yönlerinden yaklaşır. Dersin amacı, denetçilerin görevlerinin ve sorumluluklarının, farklı denetim uygulamalarının, denetim çalışma kağıtlarının, denetim raporunun hazırlanma sürecinin, finansal tabloların denetiminin Uluslararası Denetim Standartları'na da uygun olarak öğrencilere anlatılmasıdır.
Dersin İçeriğiKurumsal yönetimin ve finansal raporlama sürecinin önemli bir parçası olan muhasebe denetimi kavramsal olarak ele alınacak. Bağımsız denetçilerin görev ve sorumlulukları, denetim sürecinin aşamaları, denetim raporunun hazırlanması konuları üzerinde durulacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Muhasebe denetimi ile ilgili olan temel kavramları ve Denetim standartlarını tam anlamıyla kavrar.1, 2, 4, 15A, C
ÖÇ2Denetimi türlerine ayırarak bunlar arasındaki ilişkiyi gösterir.1, 2A, C
ÖÇ3Denetim Kanıtları, kanıt toplama teknikleri ile kanıt türlerini kavrar,1, 2, 8A, C
ÖÇ4Varlık, kaynak ve sonuç hesaplarının denetimini usulüne uygun bir şekilde yapar.1, 2, 4A, C
ÖÇ5Denetim uygulamaları ile ilgili genel bir değerlendirme sunar.1, 2, 4A, C
ÖÇ6Kısa ve uzun denetim raporu yazma konusunda uzmanlaşır, adil yargılama kıstaslarını kavrar ve uygular.1, 2, 4A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDenetim ve denetçi kavramı, muhasebe denetimi ve denetim mesleğinin tarihi gelişimi, muhasebe denetimi türleri, denetçi türleri
2. HaftaMali tabloların bağımsız denetimini gerektiren faktörler, denetim aşamaları, denetim standartları
3. Haftaİç kontrol sisteminin anlamı ve temel unsurları
4. HaftaMuhasebe verilerinde hatalar, iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi
5. HaftaDenetim delillerinin tanımı, delil türleri, denetim teknikleri
6. HaftaDenetim delillerinin kalitesi, denetlenecek birim sayısının tespiti, denetim prosedürleri
7. Haftaİstatistiki örneklemenin esası ve üstünlükleri, örnek seçme teknikleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİstatistiki örnekleme yöntemleri, örnekleme yöntemlerinin genel değerlendirmesi, Uygulama zamanının tespiti, işgücü planlaması
10. HaftaDenetim programları, örnek denetim programı
11. HaftaÇalışma kağıtlarının tanımı ve yararları, türleri
12. HaftaÇalışma kağıtlarının hazırlanması, dosyalanması, mülkiyeti ve gizliliği
13. HaftaÖzel raporlar, iç kontrol raporu, rapor yazma ilkeleri
14. HaftaÖdev Sunumları
15. HaftaGenel Tekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuGürbüz, Hasan, Muhasebe Denetimi, Bilim Teknik Yayınevi, İstanbul
Diğer KaynaklarBozkurt, Nejat, Muhasebe Denetimi, Alfa, İstanbul Haftacı, Vasfi, Muhasebe Denetimi, Avcı Ofset, İstanbul
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü118
Toplam İş Yükü / 25 (s)118 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"