Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İslam Finans ve BankacılıkIEF 431E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Zeyneb Hafsa ORHAN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, İslami Bankacılık ve Finans’ın temellerini aktarmak ve İslami finansal kuruluşların uygulamalarını tartışmak.
Dersin İçeriğiBu ders İslami finansal sisteme giriş ile başlar ve İslami finansın temel prensiplerini açıklar. Şeriat yönetiminin şekilleri ve kaynaklarının yanı sıra İslam hukukunun nihai hedeflerini açıklar. İşlemleri düzenleyen evrensel hukuki üstünlükleri ortaya koyar. Daha sonra sözleşmelerin İslam hukukuna odaklanır: bir sözleşmenin temel direkleri ve şartları, seçenekler ve sonlandırma. Bunların yanı sıra çeşitli sözleşme türleri tartışılır: değişim, ortaklık ve ücretsiz sözleşme. Ders İslami bankacılık ve finansal ürünleriyle ilgili konseptlere giriş ile sonlanır ve Tekafül sistemine genel bir bakış sağlar.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersin sonunda öğrenciler; -İslami finans ve bankacılığın temellerini ve günümüz durumunu öğreneceklerdir, -Ürün mantığını anlama, grafik okuma gibi yetilere sahip olacaktır, -Teori ile pratiği karşılaştırabilecektir.1, 2, 3, 5, 14, 16A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş ve tanıtıcısı dağıtmak
2. Haftaİslami finansın temellerine giriş
3. Haftaİslami finansın felsefesi
4. HaftaDevam
5. Haftaİslami finans ve bankacılık nasıl ve ne şekilde oluştur
6. HaftaMurabaha akti ve modern murabaha
7. HaftaSelem ve istisna akitleri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİcare ve finansal kiralama
10. HaftaOrtaklık türleri
11. HaftaSukuk ve İslami sigortacılık
12. HaftaDevam
13. HaftaUluslararası İslami Finans Kuruluşları
14. HaftaData eşliğinde günümüze bakış
15. Haftaİslami finans ve bankacılık eleştirisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. Saleem, M.Y. (2012). An Introduction to the Theoretical Foundations of Islamic Transactions. Revised Edition. Ilham Publishers. Malaysia. 2. IRTI (2016). Islamic Financial System. IRTI - Islamic Development Bank.
Diğer KaynaklarYasin, H.M. & Khan, A. (2016). Fundamentals of Islamic Economics and Finance. IRTI - Islamic Development Bank.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 125
2Ödev 210
3Ödev 310
4Ders Devam5
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.004.0064.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev3.003.009.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.004.004.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"