Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
GirişimcilikISL 4712016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Ömer Faruk ÖZBEK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere girişimcilikle alakalı temel bilgi, beceri ve tecrübeleri kazandırmak, ulusal ve uluslararası destekler, hibeler hakkında bilgilendirmek, iş planı, bütçe, yatırım, finansman gibi girişimcinin temel ihtiyaçları konusunda tecrübe kazandırmak
Dersin İçeriğiGrişimciliğin temelleri, iş planı, finansal plan, iş sunumu, e-ticaret, fikri mülki haklar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Girişimciliğin doğasını anlamak1, 2, 3, 4, 10A, C, D
ÖÇ2İş fırsatlarını değerlendirme, yaratıcılık1, 2, 3, 4, 10A, C, D
ÖÇ3Yeni girişimlerde başarının temeli anlama1, 2, 3, 4, 10A, C, D
ÖÇ4Girişimcilerin karşılaştığı zorluklar ve üstesinden gelme becerileri1, 2, 3, 4, 10A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 10:Beyin Fırtınası
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGirişimciliğin Temelleri
2. HaftaGirişimcilik Düşüncesi Özü : Fikirlerden Gerçeklere
3. HaftaFizibilite Analizi ve İşletme Modeli Dizaynı
4. Haftaİşletme Modeli Becerisi ve Sağlam bir Stratejik Plan Oluşumu
5. Haftaİşletme Ortaklık Çeşitleri ve Varolan bir İşletmeyi Satın Alma
6. HaftaFranchising ve Girişimci
7. HaftaGüçlü Pazarlama Planlaması
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaE-Ticaret ve Girişimci
10. HaftaFiyatlama ve Vade Stratejileri
11. HaftaBaşarılı bir Finansal Plan Oluşturma
12. HaftaNakit Döngüsü Yönetimi
13. HaftaDoğru Yerleşim Seçimi
14. HaftaGirişimciliğin Küresel Görünümü
15. HaftaYeni bir Girişim Ekibi Kurulması ve Gelecek Nesiller için Planlama
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuScarborough, N. M. & Cornwall, J. R. (2016). Essentials of Entrepreneurship and Small Business Management. London, UK: Pearson.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 115
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Kısa Sınav 35
5Ödev 15
6Ödev 25
7Ödev 45
8Ödev 35
9Uygulama 125
10Final25
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.002.0028.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav3.005.0015.0000
5Ödev4.003.0012.0000
6Uygulama1.0010.0010.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"