Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Örgütsel DavranışISL 3542016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mehmet ÇETİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Örgütlerdeki insan tutum ve davranışların bireysel ve örgütsel öncülleri, sonuçları ve oluşum süreçleri ile birlikte ele alınarak kurumlar için rekabet avantajı yaratabilecek örgüt dinamiklerinin süreçlerinin ve liderlik uygulamalarının geliştirilebilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetkinliği sağlamayı amaçlar.
Dersin İçeriğiDers, liderlik, kültür, örgüt yapısı, iklimi, işletmelerde birey ve grup davranışı, kişilik, değerler, motivasyon, çatışma, güç ve politik davranış, tutumlar gibi örgütsel davranışın bileşenlerini içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Örgütsel davranışın temel kavramlarını, tanır ve anlar 1, 3, 5A, B, C
ÖÇ2İşletmelerde insan davranışının temellerini, kişisel ve örgütsel öncüllerini ve sonuçlarını ilişkileri ile birlikte kavrar.1, 2, 3, 4, 5, 10, 12A, B, C
ÖÇ3Günümüz iş dünyasındaki örgütsel davranış alanındaki problemlere aşina olur ve çözümler geliştirir.1, 2, 3, 5, 10, 15A, B, C
ÖÇ4Liderlik, motivasyon, iletişim ve kişiler arası dinamikler gibi konularda örgütlerde insan davranışlarını tutumlarını anlayıp etkileyebilecek bilgi ve yetkinlikler edinir.1, 2, 3, 5, 10, 12, 14, 15A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Hafta1. Dersi bir bütün olarak görmek ve büyük resme hakim olmak için ders izlencesinin paylaşılması, ders hakkında beklentilerin ve dersin katkılarının paylaşılması, psikolojik kontrat oluşturulması, dersin işleniş yöntemi ve felsefesi hakkında bilgilendDers izlencesini ve kaynaklarının gözden geçirilmesi
2. HaftaÖrgütsel Davranışa GirişSığrı ve Gürbüz (2016) Örgütsel Davranışa Giriş
3. HaftaÖrgütsel Davranışın Kültürel ÖncelleriSığrı ve Gürbüz (2016) Kültür ve Örgüt Kültürü
4. HaftaÖrgütsel Davranışın Bireysel Öncelleri - Kişilik ve DeğerlerSığrı ve Gürbüz (2016) Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Değerler
5. HaftaAlgı, İletişim ve TASığrı ve Gürbüz (2016) Algı Tutum ve Duygular
6. HaftaAlgı, İletişim ve TA IISığrı ve Gürbüz (2016) İletişim
7. HaftaÖrgütsel TutumlarSığrı ve Gürbüz (2016) Algı Tutum ve Duygular, Sığrı ve Gürbüz (2016) Örgütsel Davranışın Karanlık Yüzü
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMotivasyonSığrı ve Gürbüz (2016) Motivasyon
10. HaftaÖrgütsel Çatışma YönetimiSığrı ve Gürbüz (2016) Çatışmalar ve Örgütsel Çatışma Yönetimi
11. HaftaLiderlik ve KültürSığrı ve Gürbüz (2016) Liderlik
12. HaftaGüç ve Politik DavranışSığrı ve Gürbüz (2016) Örgütlerde Güç ve Politika
13. HaftaÖrgüt TeorisiSığrı ve Gürbüz (2016) Örgütsel Tasarım ve Değişim
14. HaftaGrup DavranışıSığrı ve Gürbüz (2016) Gruplar ve Grup Dinamikleri
15. HaftaTekrar ve DeğerlendirmeDerste tutulan tüm notların düzenlenmesi ve sınıf içi tartışma için hazırlanılması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSığrı ve Gürbüz, (2016) Örgütsel Davranış
Diğer KaynaklarRobbins, S. P., Judge, T., & Erdem, İ. (2012). Örgütsel davranış. Nobel. Ders sunumları ve notları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ödev 110
5Ders Devam10
6Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.001.0016.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev1.0010.0010.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü134
Toplam İş Yükü / 25 (s)134 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"