Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Sosyolojiye GirişSOS 101E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Yulia KRYVENKO
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Yulia KRYVENKO
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere sosyoloji disiplinini genel hatlarıyla tanıtmaktır. Öğrencileri günümüz toplumlarına dair sıklıkla tartışılan meselelere ve bu meseleler etrafında geliştirilen sosyolojik yaklaşımlara aşina kılmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriğiSosyolojinin genel tanımı ile başlayan ders, çeşitli perspektiflerin işlenmesiyle devam eder. Derste sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkışına, ilk dönem sosyal teorideki başlıca kavram ve düşüncelere, çağdaş yaklaşımlara, sosyolojideki fikir ayrılıklarına ve bu minvalde güncel toplumsal alanın tabakalaşma, ırk-etnisite ve toplumsal cinsiyet gibi temel meselelerine değinilmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci günümüz sosyal meselelerine karşı bilimsel bir perspektif kazanır.1, 3, 10A, C
ÖÇ2Öğrenci klasik sosyologların görüşlerini ve çağdaş yaklaşımları ana hatlarıyla öğrenir.1, 3, 14A, C
ÖÇ3Öğrenci sosyolojinin temel tartışmalarından olan, modernlik, kapitalizm, ulus devlet, ırk-etnisite, sınıf, toplumsal cinsiyet gibi hususlara vakıf olur.1, 3, 12, 14A, C
ÖÇ4Öğrenci toplumsalı anlama noktasında sosyal becerilerini geliştirir.1, 3, 10A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDerse Giriş
2. HaftaAna Sosyolojik Paradigmaları
3. HaftaKültür
4. HaftaSosyolojinin Temel Konusu Olarak Toplum
5. HaftaAraştırma Stratejileri ve Sosyolojideki Teknikler
6. HaftaÇalışma ve Ekonomi
7. HaftaSunum
8. HaftaMidtermMidterm
9. Haftaİnsan Kişiliği
10. HaftaSosyalleşme
11. HaftaSosyal Kurumlar
12. HaftaEşitsizlik Sistemi
13. HaftaSapma ve Sosyal Kontrol
14. HaftaAile
15. HaftaSunum
16. HaftaFinal ExamFinal Exam
Kaynaklar
Ders Notu(1) Giddens and Sutton, Sociology, Polity Press, 2013. (2) Giddens and Sutton, Sociology: Introductory Readings, 2010. (3) Newman, Sociology: Brief Edition, Sage, 2014.
Diğer Kaynaklar(1) Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, 7. Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2010. (2) İbn Haldun, Mukaddime 1, (Haz. Süleyman Uludağ), Dergah Yayınları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 115
3Ödev 215
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi20.003.0060.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.006.0012.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.001.001.0000
Toplam İş Yükü122
Toplam İş Yükü / 25 (s)122 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"