Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Marka YönetimiISL 4212016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Mehmet Fuat KINA
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, ürüne değer katan marka kavramı ve marka ile ilişkili kavramların açıklanarak, başarılı markaların nasıl yönetildiğinin ele alınması ve bu konuların teorik ve uygulamalı olarak öğrencilere aktarılmasıdır.
Dersin İçeriğiBu dersin içeriği, markanın tanımı, isminin seçimi ve marka konumlandırması, marka imajı, marka kişiliği, marka sadakati, marka bilinirliliği, marka değeri ve ölçümü, marka stratejilerinin oluşturulması ve uygulanmasının örnekler yardımıyla açıklanmasıdır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) Marka kavramını tanımlar ve markalamanın üretici, tüketici ve perakendeci açısından önemini kavrar. 1, 2, 3A, C
ÖÇ22) Marka imajı, marka kişiliği, marka sadakati, marka bilinirliliği kavramlarını tanımlayarak uygulamadan örnekler verir. 1, 2, 3A, C
ÖÇ33) Marka değeri kavramını tanımlar ve marka değerinin ölçümü hakkında bilgi sahibi olur. 1, 2, 3A, C
ÖÇ44) İşletmelerin uyguladığı markalama stratejileri hakkında bilgi sahibi olur ve uygulamadan örnekler verir. 1, 2, 3A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaPazarlama ile İlgili Temel Kavramlar
2. HaftaÜrün Kararları
3. HaftaMarka Yönetimi
4. HaftaMarka Bilinirliliği, Marka İmajı, Marka Kişiliği, Marka Çağrışımları
5. HaftaMarkanın Konumlandırması
6. HaftaMarka Değeri ve Ölçümü
7. HaftaRekabete Yönelik Marka Stratejileri
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaRekabete Yönelik Marka Stratejileri
10. HaftaMarka Genişlemeleri
11. HaftaBütünleşik Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi
12. HaftaMüşteri İlişkileri Yönetimi ve Marka Stratejileri
13. HaftaPerakendeci Markaların Pazarlama Stratejileri
14. HaftaÖrnek olaylar
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuİslamoğlu , A.H. ve Fırat, D. Stratejik Marka Yönetimi, Beta Basım Yayın, (2011).
Diğer KaynaklarKeller Kevin Lane, (2008), Strategic Brand Management, Pearson. TİLDE Heding, Charlotte F. Knutdzer,Mogens Bijerre, (2009) Brand Management: Research, theory and practice, Routledge. David, A. A. (1996), Building Strong Brands, The Free Press. Işıl Karpat Aktuğlu (2004), Marka Yönetimi, İletişim Yayınları. Aslı Yüksel, Ülkü Yüksel (2009) Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi, Beta Yayınları. Serkan Kılıç ve Hakan Altıntaş (2010), Özel Markaların Pazarlama Stratejileri, Sistem Yayıncılık
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Uygulama 120
3Final40
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.002.0032.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama1.0015.0015.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"