Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası TicaretUTF 3012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası ticaret teori ve politikaları, uluslararası finans ve sermaye piyasaları, Ticaretin serbestleşmesi, ekonomik gruplaşmalar, Dış ticarette kullanılan standart teslim ve ödeme şekillerini ele almaktır.
Dersin İçeriğiBu ders, öğrencilerin uluslararası ticaret ile ilgili temel konuları detaylı bir biçimde tartışabilecekleri ve analiz edebilecekleri bir fırsat sağlayacaktır. Dış ticaret teorileri, karşılaştırmalı ve mutlak üstünlük teorileri, ticaret sübvansiyonları, tarife, tarife dışı kotalar, bölgesel düzenlemeler ve ekonomik entegrasyonlar gibi konular yer alacaktır. Ayrıca ithalat ve ihracat konuları, bu işlemler yapılırken kullanılan teslim ve ödeme şekillerine ve dış ticaretin ülke ekonomisi bakımından önemi konularını kapsamaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1• Uluslararası ticaret ile ilgili sorunları analiz etmek için kapsamlı bir çerçeve geliştirebilecek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ2• Uluslararası ticareti kuramsal bakış altında değerlendirebilecek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ3• Uluslararası ticaret konularını ekonomi ve hükümet politikaları çerçevesinde açıklayabilecek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ4• Uluslararası ticaret fırsatlarını tarihsel bakış ve etkiler altında analiz edebilecektir.1, 2, 3, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaUluslararası Ticarete Giriş
2. HaftaDünya Ticareti: Genel Bakış
3. Haftaİşgücü Verimliliği
4. HaftaKarşılaştırmalı Üstünlük Teorisi: Ricardo Modeli
5. HaftaKaynaklar ve Ticaret: Heckscher-Ohlin Modeli
6. HaftaStandart Ticaret Modeli
7. HaftaKısa Sınav 1
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖlçek Ekonomileri ve Uluslararası Üretim
10. HaftaKüresel Ekonomide Firmalar
11. HaftaTicaret Politikası Araçları
12. HaftaGelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikaları
13. HaftaTicaret Politikasındaki Tartışmalar
14. HaftaUluslararası Ticaret Hukuku
15. HaftaGenel Tekrar - Kısa Sınav 2
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1-Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, 20. Baskı, Güzem Can Yayınları, İstanbul, 20115
Diğer Kaynaklar1-Ferudun Kaya, Dış Ticaret ve Finansmanı, 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbuş, 2013 2-Nigel Grimwade, İnternational Trade, 2.edition, Routledge, 2000.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ders Devam10
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.003.0045.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü130
Toplam İş Yükü / 25 (s)130 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"