Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Maliyet MuhasebesiISL 332E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Turgay GEÇER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, üretim işletmelerinde üretilen ve satılan mamullerin maliyetini hesaplamak için geliştirilen maliyet sistemlerini hem kuramsal açıdan hem de uygulamalı olarak öğrenciye öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu derste işletmelerin maliyetleri, maliyetlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt işçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin dağıtılması ve esnek genel imalat maliyetleri bütçelerinin hazırlanması, TDHP temelinde maliyet muhasebesi sisteminin uygulanması, başlıca maliyet sistemleri, bu bağlamda standart maliyet sistemi, sipariş maliyet sistemi, safha maliyet sistemi konuları ayrıntılı olarak işlenecektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci maliyet muhasebesinin temel kavramlarını bilir, kavramlar arasındaki farklılıkları açıklar.1, 2, 3, 5, 9, 10, 12A, B
ÖÇ2Öğrenci direkt ve endirekt malzeme ayrımını yapar, stok değerleme yöntemlerini kullanmak suretiyle İlk Madde ve Malzeme Maliyetini tespit eder.1, 2, 3, 5, 9, 10, 12A, B
ÖÇ3Öğrenci direkt ve endirekt işçilik ayırmını yapar, her bir mamul veya sipariş için tüketilen direkt işçilik maliyetini hesaplar.1, 2, 3, 5, 9, 10, 12A, B
ÖÇ4Öğrenci Genel İmalat Maliyetlerinin mamul veya siparişlere yüklenmesinde izlenecek aşamaları bilir, mamul veya siparişlere yüklenecek Genel İmalat Maliyet tutarını hesaplar1, 2, 3, 5, 9, 10, 12A, B
ÖÇ5Öğrenci maliyet muhasebesi sistemini etkileyen faktörleri bilir, maliyet sisteminin muhasebe bilgi sistemi içindeki yerini ve önemini açıklar, bu sistemi alt sistemler olan maliyet ölçüm sistemi ile maliyet kayıt sisteminin sürekli etkileşimi ölçer 1, 2, 3, 5, 9, 10, 12A, B
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 9:Benzetim, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMaliyet ve maliyetle ilgili temel kavramlar- Maliyetlerin sınıflandırılmasıTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
2. HaftaDirekt İlk Madde ve Malzeme, ve Endirekt Malzeme Maliyetlerinin belirlenmesiTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
3. HaftaDirekt İşçilik ve Endirekt İşçilik Maliyetlerinin belirlenmesiTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
4. HaftaGenel İmalat Maliyetlerinin belirlenmesiTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
5. HaftaGenel İmalat Maliyeti Esnek Bütçesinin HazırlanmasıTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
6. HaftaSatışların Maliyeti Tablosunun Düzenlenmesi- TDHP´ye göre maliyet hesap ve kayıtlarıTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
7. HaftaMaliyet Sistemlerinin Sınıflandırılması Maliyet Sistemlerini Etkileyen FaktörlerTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaStandart Maliyet Sistemi- Kavramsal ÇerçeveTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
10. HaftaStandart Maliyet Sistemi- Fark AnalizleriTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
11. HaftaSipariş Maliyetleme Sistemi- Kavramsal ÇerçeveTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
12. HaftaSipariş Maliyetleme Sisteminin TDHP Temelli UygulamasıTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
13. HaftaSafha Maliyet Sistemi- Kavramsal çerçeveTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
14. HaftaSafha Maliyet Sistemi- İGİÇ Yöntemi ve Ortalama Maliyet Yöntemi UygulamasıTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
15. HaftaSafha Maliyet Sistemi-SİGİÇ Yöntemi UygulamasıTavsiye edilen kaynakların ve konuyla ilgili olarak Öğretim Üyesi tarafından verilecek makalelerin gözden geçirilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuCost Accounting Fundamentals, Fifth Edition by Steven Bragg
Diğer KaynaklarManagement and Cost Accounting - Colin Drury
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ders Devam10
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü126
Toplam İş Yükü / 25 (s)126 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"