Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Yönetim Bilişim SistemleriEND 306E2016 - 2017T : 2+U : 135.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüArş. Gör. Murat İŞIKER
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İşletmelerde bilişim sistemlerinin yapılandırılması ve analiz edilmesi
Dersin İçeriğiYönetim bilişim sistemlerine giriş, Elektronik veri hareketi sistemleri, Ofis otomasyon sistemleri, Yönetim raporlama sistemleri, Yapay Zeka Destekli bilgi sistemleri
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11) İş ve Süreç Analizi 1, 3A
ÖÇ22) Bir işletmenin bilişim sistemleri ile birlikte analizi 1, 3A
ÖÇ33) Analiz sonucunda bilişim sistemlerinin modellenmesi 1, 3A
ÖÇ44) Yeniden yapılandırma 1, 3A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaTemel Tanımlar
2. Haftaİşletme profesyonellerinin sistem ile ilgili yaşadığı problemlerin analizi
3. Haftaİşletme terimleri ile sistemleri analiz etmek için yöntemler
4. HaftaBilişim sistemleri ve işletme süreçleri arasındaki ilişki
5. HaftaBilişim sistemlerini analiz etme adımları
6. Haftaİş süreç mimarisini modelleme
7. Haftaİşletme performansı ve ürün performansı arasındaki ilişkiler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMüşteri bakış açısı ile ürün performansını değerlendirme
10. HaftaBilişim sistemlerindeki bileşenleri modelleme
11. HaftaVeri Modelleme ve veritabanı yönetim sistemleri
12. HaftaBilişim Sistemleri Olay Çalışması: Şirketin genel organizasyon yapısını oluşturma
13. HaftaBilişim Sistemleri Olay Çalışması: Üretim ve Personel Yönetimi yapısını bilişim sistemleri ile yeniden yapılandırma
14. HaftaBilişim Sistemleri Olay Çalışması: Finans/Muhasebe Yönetimi yapısını bilişim sistemleri ile yeniden yapılandırma
15. HaftaBilişim Sistemleri Olay Çalışması: Satınalma ve Satış/Pazarlama Yönetim yapısını bilişim sistemleri ile yeniden yapılandırma
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuManagement Information Systems, 14th Edition, Global Edition, Laudon and Laudon
Diğer KaynaklarYönetim Bilişim Sistemleri: Dijital İşletmeyi Yönetme, J.P. Laudon, K.C. Laudon, Nobel Yayın Dağıtım Information Systems: A Management Perspective, S. Alter, Addison-Wesley
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Kısa Sınav 110
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.003.0042.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav1.006.006.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"