Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Mikro İktisatIKT 2052016 - 2017T : 4+U : 045.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Piyasa sistemi: hanehalkı ve firmaların yanı sıra piyasa aksaklıklarını ve devletin rolü ve bu süreci etkileyen seçimler. Tekel dezavantajları, oligopol piyasaları - mükemmel rekabetçi piyasalarının yapısı ve avantajları, farkındalık ve genel hedefler. Buna ek olarak dışsallıklar ve kamu malları ve piyasa sistemi
Dersin İçeriğiDers, öğrencilere firma ve hane halkı davranışlarını ve piyasalarda tüketici ve üreticilerin davranışlarını analiz edebilecek yetiyi kazandıracak gerekli bilgileri verecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla bu derste firma çeşitleri, fiyat mekanizması, tüketici davranışlarını, üretim ve tüketim maliyetleri, tam rekabet, monopol, oligopol piyasaları, ve eksik rekabet piyasaları gibi mikro iktisadi konuları ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1firma çeşitleri ve hane halkı davranışları ve piyasa mekanizması1, 2, 3A, C
ÖÇ2Üretim faktörleri arasında seçimin ölçülmesi1, 2, 3, 4A, C
ÖÇ3Girdi faktörlerin değerlendirilmesi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ4oyun teorisi ve mahkum ikilemi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ5yoksulluk, gelir dağılımı ve lorenz eğrisi-teorisi 1, 2, 3, 4A, B, C
ÖÇ6dışsallıklar ve kamu müdahalesinin önemi 1, 2, 3, 4A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş
2. HaftaGirdi Talebi: İşgücü ve Toprak PiyasalarıUnite 10
3. HaftaGirdi Talebi: Sermaye piyasası ve yatırım kararıUnite 11
4. HaftaGenel denge ve tam rekabetin etkinliğiUnite 12
5. HaftaMonopol ve anti-tröst politikasıUnite 13
6. HaftaOligopol piyasalarUnite 14
7. HaftaQuiz 1
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMonopolcü-Tekelci rekabetUnite 15
10. HaftaDışsallıklar, kamusal mallar ve kamu tercihiUnite 16
11. HaftaGelir dağılımı ve yosullukUnite 17
12. HaftaKamu finansı: vergileme ve etkileriUnite 18
13. HaftaQuiz 2
14. HaftaÖdev teslimi ve tartışma
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKrugman, P.&Wells, R. (2009). Mikro İktisat, Palme Yay.
Diğer Kaynaklar1- Dinler, Z. (2015). Mikro Ekonomi, Ekin Bas. Yay. 2-Case, Fair, Oster, Principles of economics, Pearson 3-Ünsal, E. (2014). Mikro İktisat, BigBang Yay.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi0.000.000.0000
3Ara Sınav1.0016.0016.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0015.0015.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0030.0030.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"