Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası Ticaret HukukuUTF 4452016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Rümeysa BİLGİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler, üniversite eğitimleri boyunca edinmiş oldukları bilgi ve becerileri bir Strateji simülasyonunda uygulamaya geçirir,1, 3, 13F
ÖÇ2İşletme kararlarının rekabet koşullarından nasıl etkilendiğini yakından deneyimlemiş ve anlamış olur1, 3, 13F
ÖÇ3Farklı İşletme fonksiyonlarının bütünsellik içinde nasıl çalışması gerektiğine dair çıkarımlar yapar1, 3, 13F
ÖÇ4Sanal ortamda ve yüz yüze takım çalışmasıyla ilişkili beceriler edinir1, 3, 13F
ÖÇ5Veri analizi, rapor yazma ve sunum becerilerini daha da ileriye taşımış olur.1, 3, 13F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGirişCapsim Öğrenci El Kitabı
2. HaftaCapsim İşletme Simülasyonuna GirişCapsim Öğrenci El Kitabı
3. Haftaİşletme Stratejilerinin TemelleriCapsim Öğrenci El Kitabı
4. HaftaHazırlık Simülasyonu İle İlgili TartışmaCapsim Öğrenci El Kitabı
5. HaftaPratik Uygulama Sonuçlarının TartışmasıCapsim Simulasyonu
6. HaftaSimülasyon, 1. RoundCapsim Simulasyonu
7. HaftaSimülasyon, 2. RoundCapsim Simulasyonu
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaSimülasyon, 3. RoundCapsim Simulasyonu
10. HaftaSimülasyon, 4. RoundCapsim Simulasyonu
11. HaftaSimülasyon, 5. RoundCapsim Simulasyonu
12. HaftaSimülasyon, 6. RoundCapsim Simulasyonu
13. HaftaSimülasyon, 7. RoundCapsim Simulasyonu
14. HaftaSimülasyon, 8. RoundCapsim Simulasyonu
15. HaftaFinal RoundCapsim Simulasyonu
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası ticaretin kuramsal altyapısı ile ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük ve lojistik gibi operasyona yönelik bilgilerini anlama ve kullanabilme becerisine sahip olma, küreselleşen sermaye, emek ve mal ticaretinde iş kültürü ve pazarlama etkileşimini özümseyebilmeX
PÇ2Uluslararası ticaret ile ilgili küresel ve ulusal temel düzenlemelere hakim olup, bunları pratik durumlara uygulayabilme ve yorumlayabilmeX
PÇ3Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilme, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma becerisi kazanmaX
PÇ4Bilgisayar kullanımının yanında uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımları kullanabilme becerisini kazanabilmeX
PÇ5Araştırma becerisine ve analitik düşünme yeteneğine sahip olma, alınacak kararların ve uygulanacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını öngörebilme, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurabilme, stratejik yaklaşım geliştirebilme, düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilme ve yüksek ikna gücüne sahip olmaX
PÇ6Görev aldığı alanlarda kurumun vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilmeX
PÇ7Eleştirel düşünme ve alternatifler üretebilme yetkinliğinin sonucu olarak farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip olma ve inisiyatif kullanabilmeX
PÇ8Kendi alanında sürekli iyileştirmeye odaklı ve yenilikçi olabilmeX
PÇ9Liderlik özelliklerine sahip olmakla birlikte takım çalışmasına yakın olma ve diğer alanlardaki uzmanlarla mesleki paylaşıma ve etkileşime dayalı yatay ve dikey iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma.X
PÇ10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.X
PÇ11En az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ12Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmeX
PÇ13Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmeX
PÇ14Paydaşlarla ilişkileri analiz edebilme, alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilme, kurumunun konumunu sorgulayabilme ve öneriler sunmaX
PÇ15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 135
2Uygulama 110
3Ders Devam5
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama10.004.0040.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü156
Toplam İş Yükü / 25 (s)156 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"