Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkiye EkonomisiIKT 4012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Rümeysa BİLGİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere Türkiye ekonomisinin temel yapısını ve dönüşümünü öğretmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'deki ekonomik gelişmeleri açıklamak için tarihi, politik ve analitik bir çerçeve sunmaktadır.
Dersin İçeriğiDerste, Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar, Türkiye ekonomisi büyüme, sanayileşme, enflasyon, gelir dağılımı ve ithalat-ihracat gibi temel göstergelerle değerlendirilmektedir. Ayrıca, güncel ekonomik konularda ve dış ekonomik ilişkiler de tartışılmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bir iş emri ve süreç maliyet muhasebesi sisteminde maliyetleri hesaplama ve maliyetlerin sistem üzerinden nasıl aktığını anlamak.1, 2, 4, 12, 15A
ÖÇ2Maliyet-hacim-kar ilişkilerini hesaplamak için maliyet türlerini ve bunların özelliklerini anlamak.1, 2, 4, 12, 15A
ÖÇ3Bütçelerin çeşitlerini anlamak ve işletme bütçelerini, finansal bütçeleri ve sermaye bütçesini hazırlayabilmek.1, 2, 4, 12, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaYönetim Muhasebesine GirişWeygandt (Bölüm 1)
2. Haftaİş Siparişi Maliyeti MuhasebesiWeygandt (Bölüm 2)
3. HaftaSüreç Maliyeti MuhasebesiWeygandt (Bölüm 3)
4. HaftaFaaliyet tabanlı maliyetlemeWeygandt (Bölüm 4)
5. HaftaMaliyet-Hacim-Kâr İlişkileriWeygandt (Bölüm 5)
6. HaftaArtımlı AnalizWeygandt (Bölüm 6)
7. HaftaDeğişken MaliyetlemeWeygandt (Bölüm 7)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaFiyatlamaWeygandt (Bölüm 8)
10. HaftaBütçe PlanlamaWeygandt (Bölüm 9)
11. HaftaBütçe Kontrolü ve Sorumluluk MuhasebesiWeygandt (Bölüm 10)
12. HaftaSabit MaliyetlerWeygandt (Bölüm 11)
13. HaftaSermaye Yatırımlarının PlanlanmasıWeygandt (Bölüm 12)
14. HaftaOlay Çalışması
15. HaftaOlay Çalışması
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKepenek ve Yentürk, Türkiye Ekonomisi, Remzi Kitabevi, 2016.
Diğer Kaynaklar(1) Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Yayınları, 2014. (2) Boratav, Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, İmge Kitabevi, 2012.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası ticaretin kuramsal altyapısı ile ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük ve lojistik gibi operasyona yönelik bilgilerini anlama ve kullanabilme becerisine sahip olma, küreselleşen sermaye, emek ve mal ticaretinde iş kültürü ve pazarlama etkileşimini özümseyebilmeX
PÇ2Uluslararası ticaret ile ilgili küresel ve ulusal temel düzenlemelere hakim olup, bunları pratik durumlara uygulayabilme ve yorumlayabilmeX
PÇ3Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilme, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma becerisi kazanmaX
PÇ4Bilgisayar kullanımının yanında uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımları kullanabilme becerisini kazanabilmeX
PÇ5Araştırma becerisine ve analitik düşünme yeteneğine sahip olma, alınacak kararların ve uygulanacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını öngörebilme, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurabilme, stratejik yaklaşım geliştirebilme, düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilme ve yüksek ikna gücüne sahip olmaX
PÇ6Görev aldığı alanlarda kurumun vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilmeX
PÇ7Eleştirel düşünme ve alternatifler üretebilme yetkinliğinin sonucu olarak farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip olma ve inisiyatif kullanabilmeX
PÇ8Kendi alanında sürekli iyileştirmeye odaklı ve yenilikçi olabilmeX
PÇ9Liderlik özelliklerine sahip olmakla birlikte takım çalışmasına yakın olma ve diğer alanlardaki uzmanlarla mesleki paylaşıma ve etkileşime dayalı yatay ve dikey iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma.X
PÇ10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.X
PÇ11En az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ12Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmeX
PÇ13Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmeX
PÇ14Paydaşlarla ilişkileri analiz edebilme, alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilme, kurumunun konumunu sorgulayabilme ve öneriler sunmaX
PÇ15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav2.003.006.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.006.006.0000
Toplam İş Yükü142
Toplam İş Yükü / 25 (s)142 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"