Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Makro İktisatIKT 2062016 - 2017T : 4+U : 045.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Hasan ALPAGU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Makro iktisat teorilerini ve politikalarını analiz ederek günümüzde ulusal düzeyde geçerliliğini tartışmak ve makro iktisadi olayları ve olguları güncel konularla destekleyerek analiz etmek bu dersin temel hedefidir.
Dersin İçeriğiBu derste makro iktisadi konular ve uygulamalar ulusal ve uluslararası düzeyde incelenerek, sayısal değişkenler ile birlikte analiz edilmektir. Ayrıca incelenen konular ile ilgili güncel iktisadi olaylar derste değerlendirilmekte ve makroekonomik performansı arttırma yolları çözüm önerileriyle birlikte ortaya konulmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Para ve finans piyasaları ve işleyişi öğrenilecek. 1, 2, 3, 4A
ÖÇ2Merkez Bankası Yapısı ve API 1, 2, 3, 8A, C
ÖÇ3IS-LM IS-LM1, 2, 3, 8A, C
ÖÇ4Finansal Krizler ve İstikrar 1, 2, 3, 8A, C
ÖÇ5Enflasyon ve nedenleri 1, 2, 3, 4, 8A, B, C
ÖÇ6Emek Piyasası ve Phillips eğrisi 1, 2, 3, 4, 8A, B, C
ÖÇ7Menkul kıymetler piyasası ve tahvil-bono 1, 2, 3, 4, 8A, B, C
ÖÇ8Ekonomik büyüme ve sektörler arası dönüşüm 1, 2, 3, 4, 8A, B, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 8:Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), B:Sözlü Sınav, C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMakroekonomik Temel Teori
2. HaftaPara Arzı ve Federal Rezerv SistemÜnite 25
3. HaftaPara Talebi ve Denge Faizi OranıÜnite 26
4. HaftaMalların ve Paranın Toplam Talebi PazarıÜnite 27
5. HaftaToplam Arz ve Denge Fiyatı SeviyesiÜnite 28
6. HaftaQuiz 1
7. HaftaTekrar
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaMakroekonomide İşgücü PiyasasıÜnite 29
10. HaftaFinansal Krizler, İstikrar ve AçıklarÜnite 30
11. HaftaMakroekonomide Hanehalkı ve Firma Davranışı: Bir BakışÜnite 31
12. HaftaUzun Süreli BüyümeÜnite 32
13. HaftaMakroekonomide Alternatif GörüşlerÜnite 33
14. HaftaQuiz 2
15. HaftaTekrar
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuCase, fair, oster, Principles of Economics, Pearson yay.
Diğer KaynaklarDornbush, Rudiger,. ve Fıscher, Stanley, Makro Ekonomi, Akademi, Ankara. Yıldırım, Kemal ve Diğ., (2012), Makro İktisat, Seçkin, Ankara.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası ticaretin kuramsal altyapısı ile ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük ve lojistik gibi operasyona yönelik bilgilerini anlama ve kullanabilme becerisine sahip olma, küreselleşen sermaye, emek ve mal ticaretinde iş kültürü ve pazarlama etkileşimini özümseyebilmeX
PÇ2Uluslararası ticaret ile ilgili küresel ve ulusal temel düzenlemelere hakim olup, bunları pratik durumlara uygulayabilme ve yorumlayabilmeX
PÇ3Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilme, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma becerisi kazanmaX
PÇ4Bilgisayar kullanımının yanında uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımları kullanabilme becerisini kazanabilmeX
PÇ5Araştırma becerisine ve analitik düşünme yeteneğine sahip olma, alınacak kararların ve uygulanacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını öngörebilme, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurabilme, stratejik yaklaşım geliştirebilme, düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilme ve yüksek ikna gücüne sahip olmaX
PÇ6Görev aldığı alanlarda kurumun vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilmeX
PÇ7Eleştirel düşünme ve alternatifler üretebilme yetkinliğinin sonucu olarak farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip olma ve inisiyatif kullanabilmeX
PÇ8Kendi alanında sürekli iyileştirmeye odaklı ve yenilikçi olabilmeX
PÇ9Liderlik özelliklerine sahip olmakla birlikte takım çalışmasına yakın olma ve diğer alanlardaki uzmanlarla mesleki paylaşıma ve etkileşime dayalı yatay ve dikey iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma.X
PÇ10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.X
PÇ11En az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ12Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmeX
PÇ13Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmeX
PÇ14Paydaşlarla ilişkileri analiz edebilme, alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilme, kurumunun konumunu sorgulayabilme ve öneriler sunmaX
PÇ15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.003.003.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0025.0025.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0035.0035.0000
Toplam İş Yükü159
Toplam İş Yükü / 25 (s)159 / 25
Dersin AKTS Kredisi6

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"