Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Matematik-II MAT 1522016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Elif Esra ARIKAN
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Elif Esra ARIKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İslam Ekonomisi ve Finans, ve Sağlık Yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere matematiğin temel kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiTürev kavramı ve türev alma kuralları,Türevin geometrik anlamı, çeşitli fonksiyonların türevleri ,türevin uygulamaları,L' Hospital kuralı, belirsizlik durumları,Asimtotlar ve eğri çizimleri belirsiz integral ve özellikleri,İntegral alma metotları,kısmi integrasyon ve değişken değiştirme metotları,rasyonel kesirlerin integrali, sayısal integral yöntemleri , Belirli integral ve özellikleri, Belirli integralin uygulamaları, Belirli integral yardım ile alan ve hacim hesapları, Belirli integral yardım ile yay uzunluğuve dönel yüzey alanı hesapları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Bu dersi başarıyla bitiren öğrenci, olguları matematiksel olarak ifade edebilecektir 1, 2A
ÖÇ2Değişim hızı, maksimizasyon ve minimizasyon gibi kavramlarla çalışabilecektir 1, 2A
ÖÇ3Matematiksel modelleri çözümleyebilecek ve matematiksel anlayışı iktisada uygulayabilecektir. 1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin tanıtılması ve genel prensipler. Matrisler.
2. HaftaMatrisler. Determinant.Bir matrisin determinantı, eş çarpan matrisi, adjoint matrisi, ters matrisi.
3. HaftaLineer denklem sisteminin matris yöntemi ile çözümü. Crammer yöntemi.
4. Haftaİntegral; belirsiz integraller, integrasyon teknikleri.
5. Haftaİntegral; belirsiz integraller, integrasyon teknikleri.
6. Haftaİntegral; belirsiz integraller, integrasyon teknikleri.
7. HaftaBelirli integraller.Belirli integralin temel teoremi. Belirli integraller için ortalama değer teoremi.
8. HaftaMidtermMidterm
9. HaftaBelirli integralin uygulamaları (alan ve eğri uzunluğu hesabı)
10. HaftaBelirli integralin uygulamaları (dönel cisimlerin hacimleri).
11. HaftaHas olmayan integraller.
12. HaftaÇok değişkenli fonksiyonlar; limit ve süreklilik.
13. HaftaLimit ve süreklilik. Kısmi türevler. Zincir (Leibnitz) kuralı.
14. HaftaLimit ve süreklilik. Kısmi türevler. Zincir (Leibnitz) kuralı. Çok değişkenli fonksiyonlarda maksimim ve minimum.
15. Haftaİki katlı integraller. Fibuni teoremi.
16. HaftaFinal ExamFinal Exam
Kaynaklar
Ders Notu1. İş, Ekonomi ve Sosyal Bilimler için Matematik, Edward T. Dowling, Schaum’s Outline Series. Çeviri Editörü: Prof. Dr. H. Hilmi Hacısalihoğlu, Nobel Yayınları. 2. Calculus for Business, Economics, and the Social Sciences, Edward T. Dowling, Schaum’s Outline Series.
Diğer Kaynaklar3. Calculus for Business, Economics, and the Social and Life Sciences, Laurence D. Hoffmann and Gerald L. Bradley, The McGraw-Hill Companies, 10 th. Edtion. 4. Thomas’ Calculus, 12. Th. Edition George B. Thomas, Jr. Massachusetts Institute of Technology, Addison Wesley Longman, 2012.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası ticaretin kuramsal altyapısı ile ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük ve lojistik gibi operasyona yönelik bilgilerini anlama ve kullanabilme becerisine sahip olma, küreselleşen sermaye, emek ve mal ticaretinde iş kültürü ve pazarlama etkileşimini özümseyebilmeX
PÇ2Uluslararası ticaret ile ilgili küresel ve ulusal temel düzenlemelere hakim olup, bunları pratik durumlara uygulayabilme ve yorumlayabilmeX
PÇ3Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilme, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma becerisi kazanmaX
PÇ4Bilgisayar kullanımının yanında uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımları kullanabilme becerisini kazanabilmeX
PÇ5Araştırma becerisine ve analitik düşünme yeteneğine sahip olma, alınacak kararların ve uygulanacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını öngörebilme, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurabilme, stratejik yaklaşım geliştirebilme, düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilme ve yüksek ikna gücüne sahip olmaX
PÇ6Görev aldığı alanlarda kurumun vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilmeX
PÇ7Eleştirel düşünme ve alternatifler üretebilme yetkinliğinin sonucu olarak farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip olma ve inisiyatif kullanabilmeX
PÇ8Kendi alanında sürekli iyileştirmeye odaklı ve yenilikçi olabilmeX
PÇ9Liderlik özelliklerine sahip olmakla birlikte takım çalışmasına yakın olma ve diğer alanlardaki uzmanlarla mesleki paylaşıma ve etkileşime dayalı yatay ve dikey iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma.X
PÇ10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.X
PÇ11En az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ12Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmeX
PÇ13Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmeX
PÇ14Paydaşlarla ilişkileri analiz edebilme, alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilme, kurumunun konumunu sorgulayabilme ve öneriler sunmaX
PÇ15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav2.001.002.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü134
Toplam İş Yükü / 25 (s)134 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"