Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Matematik-I MAT 1512016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Yrd.Doç.Dr. Ahmet ALTUNDAĞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Finansman, İslam Ekonomisi ve Finans, ve Sağlık Yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere matematiğin temel kavramlarını öğretmektir.
Dersin İçeriğiBu dersin ihtivasında doğrusal denklemler ve uygulamaları, eşitsizlikler, ikinci dereceden denklemler, fonksiyonlar, doğrusal cebir, matrisler ve doğrusal programlama konuları bulunmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11.,2.1, 2, 3, 4, 5, 6A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 5:Gösterim, 6:Gösterip Yaptırma
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin tanıtılması. Ders içeriğinin anlatılması. Doğrusal denklemler.
2. HaftaDoğrusal denklemlerin uygulaması, eşitsizlikler ve eşitsizlik uygulamaları.
3. HaftaFonksiyonlar ve grafikleri.
4. HaftaFonksiyonlar ve grafikleri.
5. Haftaİkinci dereceden denklemler. Paraboller.
6. HaftaLineer denklem sistemleri ve uygulaması.
7. HaftaÜstel ve logaritmik fonksiyonlar ve uygulamaları.
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaLimit ve süreklilik.
10. HaftaTürev tanımı, türev kuralları. Polinom, kesirli, logaritmik ve üstel fonksiyonların türevleri. Yüksek mertebeden türev.
11. HaftaKapalı fonksiyonların türevleri. Türev uygulamaları (bir eğrinin teğet ve normal doğrusu).
12. HaftaAsimptotlar. Artan ve azalan fonksiyonlar.
13. HaftaBir eğrinin maksimum, minimum ve dönüm noktalarının bulunması ve kesirli fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi.
14. HaftaBir eğrinin maksimum, minimum ve dönüm noktalarının bulunması ve kesirli fonksiyonların grafiklerinin çizilmesi.
15. HaftaTürev uygulamaları.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1. İşletme ve İktisat İçin Matematiksel Yöntemler, Edward T. Dowling, Schaum’s Outline Series. Çevirenler: Doç. Dr. Ömer Faruk Çolak, Murat Yıldırımoğlu, Nobel Yayınları. 2. İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler İçin Matematik, Doç. Dr. Ergün Eroğlu, Dora Yayınları.
Diğer Kaynaklar3. Genel Matematik İşletme, İktisat, Yaşam ve Sosyal Bilimler İçin, M. A. Barnett, M. R. Ziegler, K. E. Byleen, Pearson. Çevirenler: M. Yıldız ve diğerleri, Nobel Yayıncılık. 4. Thomas’ Calculus, 12. Th. Edition George B. Thomas, Jr. Massachusetts Institute of Technology, Addison Wesley Longman, 2012.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası ticaretin kuramsal altyapısı ile ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük ve lojistik gibi operasyona yönelik bilgilerini anlama ve kullanabilme becerisine sahip olma, küreselleşen sermaye, emek ve mal ticaretinde iş kültürü ve pazarlama etkileşimini özümseyebilmeX
PÇ2Uluslararası ticaret ile ilgili küresel ve ulusal temel düzenlemelere hakim olup, bunları pratik durumlara uygulayabilme ve yorumlayabilmeX
PÇ3Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilme, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma becerisi kazanmaX
PÇ4Bilgisayar kullanımının yanında uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımları kullanabilme becerisini kazanabilmeX
PÇ5Araştırma becerisine ve analitik düşünme yeteneğine sahip olma, alınacak kararların ve uygulanacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını öngörebilme, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurabilme, stratejik yaklaşım geliştirebilme, düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilme ve yüksek ikna gücüne sahip olmaX
PÇ6Görev aldığı alanlarda kurumun vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilmeX
PÇ7Eleştirel düşünme ve alternatifler üretebilme yetkinliğinin sonucu olarak farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip olma ve inisiyatif kullanabilmeX
PÇ8Kendi alanında sürekli iyileştirmeye odaklı ve yenilikçi olabilmeX
PÇ9Liderlik özelliklerine sahip olmakla birlikte takım çalışmasına yakın olma ve diğer alanlardaki uzmanlarla mesleki paylaşıma ve etkileşime dayalı yatay ve dikey iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma.X
PÇ10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.X
PÇ11En az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ12Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmeX
PÇ13Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmeX
PÇ14Paydaşlarla ilişkileri analiz edebilme, alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilme, kurumunun konumunu sorgulayabilme ve öneriler sunmaX
PÇ15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 110
3Kısa Sınav 210
4Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.005.0080.0000
3Ara Sınav1.002.002.0000
4Kısa Sınav2.001.002.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü134
Toplam İş Yükü / 25 (s)134 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"