Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Uluslararası Denetim StandartlarıUTF 4012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Rümeysa BİLGİN
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı uluslararası ticaret teorisini ele almaktır. Ders, ülkelerin neden ticaret yaptıklarını, ticaret modelinin belirleyicilerini ve ticaretin normatif ve olumlu etkilerini inceleyen teorileri araştırmaktır
Dersin İçeriğiBu ders, öğrencilerin uluslararası ticaret ile ilgili temel konuları detaylı bir biçimde tartışabilecekleri ve analiz edebilecekleri bir fırsat sağlayacaktır. Konular arasında, örneğin devletlerin neden uluslararası ticaret yaptığı, dış ticaret teorileri, karşılaştırmalı ve mutlak üstünlük teorileri, ticaret sübvansiyonları, tarife, tarife dışı kotalar, bölgesel düzenlemeler ve ekonomik entegrasyonlar gibi konular yer alacaktır. Ayrıca, ticaretin "kazananları" ve "kaybedenleri" içerebileceğini ve uluslararası politikaların zenginlik ve gerçek satın alma gücünü çeşitli taraflar arasında nasıl aktardığını göz önüne alarak, uluslararası ticarette etik konuların bazılarını ele alacağız
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1• Uluslararası ticaret ile ilgili sorunları analiz etmek için kapsamlı bir çerçeve geliştirebilecek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ2• Uluslararası ticareti kuramsal bakış altında değerlendirebilecek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ3• Uluslararası ticaret konularını ekonomi ve hükümet politikaları çerçevesinde açıklayabilecek,1, 2, 3, 4, 15A
ÖÇ4• Uluslararası ticaret fırsatlarını tarihsel bakış ve etkiler altında analiz edebilecektir.1, 2, 3, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaUluslararası Ticarete Giriş
2. HaftaDünya Ticareti: Genel Bakış
3. Haftaİşgücü Verimliliği
4. HaftaKarşılaştırmalı Üstünlük Teorisi: Ricardo Modeli
5. HaftaKaynaklar ve Ticaret: Heckscher-Ohlin Modeli
6. HaftaStandart Ticaret Modeli
7. HaftaKısa Sınav 1
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaÖlçek Ekonomileri ve Uluslararası Üretim
10. HaftaKüresel Ekonomide Firmalar
11. HaftaTicaret Politikası Araçları
12. HaftaGelişmekte Olan Ülkelerde Ticaret Politikaları
13. HaftaTicaret Politikasındaki Tartışmalar
14. HaftaUluslararası Ticaret Hukuku
15. HaftaGenel Tekrar - Kısa Sınav 2
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuPaul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc Melitz, International Economics: Theory and Policy, 9 edition (Prentice Hall; 2011)
Diğer KaynaklarYardımcı Kaynaklar 1. Mordechai E. Kreinin. International Economics: A Policy Approach, 10th edition (Thomson South-Western, 2006) 2. Appleyard, D. R., Field, A. J. and Cobb, S. L. International Economics, Seventh Edition, McGraw-Hill Irwin, New York, 2010. 3. Bhagwati, ed. International Trade: Selected Readings, 2nd edition (Cambridge, MA: MIT Press, 1987). 4. Andrea Maneschi, Comparative Advantage in International Trade: A Historical Perspective (Edward Elgar, 1998) 5. Feenstra, Robert (ed.), Empirical Methods for International Trade, Cambridge: MIT Press, 1988. 6. Paul R. Krugman, Rethinking International Trade (Cambridge, MA: MIT Press, 1990). 7. Dornbusch, Rudiger, “The Case for Trade Liberalization in Developing Countries,” The Journal of Economic Perspectives, Vol. 6, No. 1. (Winter, 1992), pp. 69-85. 8. Golub, S. and Hsieh, C., “Classical Ricardian Theory of Comparative Advantage Revisited,” Review of International Economics, 8(2), pp. 221-234, 2000. 9. Andrea Maneschi, “Dynamic Aspects of Ricardo’s International Trade Theory,”Oxford Economic Papers 35 (1983): 67-80. 10. Andrea Maneschi, “Ricardo’s International Trade Theory: Beyond the Comparative Cost Example,” Cambridge Journal of Economics 16 (1992): 421-37. 11. Daniel Trefler, “International Factor Price Differences:Leontief Was Right!” Journal of Political Economy, 101, no. 6 (December 1993): 961-87. 12. Deardorff, A.V. "Weak Links in the Chain of Comparative Advantage," Journal of International Economics 9:197209; 1979. 13. Samuelson, Paul, “International Factor Price Equalization Once Again,” The Economic Journal, 59, pp. 181-197, 1949.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası ticaretin kuramsal altyapısı ile ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük ve lojistik gibi operasyona yönelik bilgilerini anlama ve kullanabilme becerisine sahip olma, küreselleşen sermaye, emek ve mal ticaretinde iş kültürü ve pazarlama etkileşimini özümseyebilmeX
PÇ2Uluslararası ticaret ile ilgili küresel ve ulusal temel düzenlemelere hakim olup, bunları pratik durumlara uygulayabilme ve yorumlayabilmeX
PÇ3Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilme, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma becerisi kazanmaX
PÇ4Bilgisayar kullanımının yanında uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımları kullanabilme becerisini kazanabilmeX
PÇ5Araştırma becerisine ve analitik düşünme yeteneğine sahip olma, alınacak kararların ve uygulanacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını öngörebilme, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurabilme, stratejik yaklaşım geliştirebilme, düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilme ve yüksek ikna gücüne sahip olmaX
PÇ6Görev aldığı alanlarda kurumun vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilmeX
PÇ7Eleştirel düşünme ve alternatifler üretebilme yetkinliğinin sonucu olarak farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip olma ve inisiyatif kullanabilmeX
PÇ8Kendi alanında sürekli iyileştirmeye odaklı ve yenilikçi olabilmeX
PÇ9Liderlik özelliklerine sahip olmakla birlikte takım çalışmasına yakın olma ve diğer alanlardaki uzmanlarla mesleki paylaşıma ve etkileşime dayalı yatay ve dikey iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma.X
PÇ10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.X
PÇ11En az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ12Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmeX
PÇ13Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmeX
PÇ14Paydaşlarla ilişkileri analiz edebilme, alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilme, kurumunun konumunu sorgulayabilme ve öneriler sunmaX
PÇ15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ders Devam10
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0020.0020.0000
Toplam İş Yükü115
Toplam İş Yükü / 25 (s)115 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"