Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisada Giriş IIIKT 1022016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersi VerenlerProf. Dr. Turan EROL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, makro iktisada giriş dersidir. Dersin amacı, öğrencilere milli gelir hesaplamaları, enflasyonun ve işsizliğin tanımı ve hesaplamaları gibi temel makroekonomik kavramları analiz edebilecek gerekli bilgileri kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders, makro iktisadın ile ilgili temel kavramların tanımı ile başlamaktadır. Daha sonra, milli gelir hesaplamaları, enflasyon ve işsizliğin tanımı ve hesaplamaları, fiyatlar genel seviyesi, para arz ve talebi, istihdam belirleyen faktörleri, kısa ve uzun dönem toplam arz ve toplam talep analizleri ve ekonomik büyüme gibi makroekonomik konular ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Mikro ve makro iktisat arasındaki farkı açıklayabilecek,1, 2, 4, 15A
ÖÇ2Makro iktisadın temel konularını tanımlayabilecek,1, 2, 4, 15A
ÖÇ3Ulusal gelir ve refahın ölçümünü ve milli gelir bileşenlerini tanımlayabilecek,1, 2, 4, 15A
ÖÇ4Fiyatlar genel seviyesini ve istihdamı belirleyen faktörleri açıklayabilecek,1, 2, 4, 15A
ÖÇ5Para, enflasyon ve işsizlik ile ilgili güncel meseleleri açıklayabilecek,1, 2, 4, 15A
ÖÇ6Kısa ve uzun dönem toplam arz ve talep analizlerini yapabilecek,1, 2, 4, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaMakro iktisadın Tanımı, Kapsamı ve Gelişimi
2. Haftaİşsizlik, Enflasyon ve İş Çevrimleri
3. HaftaTemel Makroekonomik Değişkenler ve Kavramlar
4. HaftaKlasik ve Keynesyen Ekonomi
5. HaftaToplam Harcama ve Milli Hasıla Düzeyinin Belirlenmesi
6. HaftaDışa Açık Ekonomide Denge Gelir Düzeyi
7. HaftaKısa Sınav 1- Ders Tekrarı
8. HaftaAra Sınav
9. HaftaPara ve Bankacılık
10. HaftaToplam Talep ve Toplam Arz
11. HaftaMaliye Politikası
12. HaftaPara Politikası
13. HaftaUluslararası Ticaret
14. HaftaBüyüme ve Kalkınma
15. HaftaKısa Sınav 2-Ders Tekrarı
16. HaftaFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSharon M. Oster , Karl E. Case , & Ray C. Fair, (2012). Ekonominin İlkeleri, (M. Karadağ; E, Deliktaş, ve M. Güçlü, Çev). İstanbul: Palme Yayıncılık.
Diğer Kaynaklar• Zeynel Dinler (2013). İktisada Giriş. Ekin Kitabevi Yayınları. • Bocutoğlu, E. , 2009; Makro İktisat: Teoriler ve Politikalar, Derya Kitabevi, Trabzon • İlker Parasız (2010), İktisada Giriş, Ezgi Kitabevi. • Kemal Yıldırım (Editör) (2010). İktisada Giriş. Nisan Kitabevi. • Boyes, W., & Melvin, M. (2013). Ekonominin Temelleri. (E. Telatar, Çev.) İstanbul: Nobel Akademik Yayıncılık. • Uzunoğlu, S. & Sönmezler, G. 2013. Ekonomiye Giriş. İstanbul: Literatür Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası ticaretin kuramsal altyapısı ile ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük ve lojistik gibi operasyona yönelik bilgilerini anlama ve kullanabilme becerisine sahip olma, küreselleşen sermaye, emek ve mal ticaretinde iş kültürü ve pazarlama etkileşimini özümseyebilmeX
PÇ2Uluslararası ticaret ile ilgili küresel ve ulusal temel düzenlemelere hakim olup, bunları pratik durumlara uygulayabilme ve yorumlayabilmeX
PÇ3Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilme, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma becerisi kazanmaX
PÇ4Bilgisayar kullanımının yanında uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımları kullanabilme becerisini kazanabilmeX
PÇ5Araştırma becerisine ve analitik düşünme yeteneğine sahip olma, alınacak kararların ve uygulanacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını öngörebilme, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurabilme, stratejik yaklaşım geliştirebilme, düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilme ve yüksek ikna gücüne sahip olmaX
PÇ6Görev aldığı alanlarda kurumun vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilmeX
PÇ7Eleştirel düşünme ve alternatifler üretebilme yetkinliğinin sonucu olarak farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip olma ve inisiyatif kullanabilmeX
PÇ8Kendi alanında sürekli iyileştirmeye odaklı ve yenilikçi olabilmeX
PÇ9Liderlik özelliklerine sahip olmakla birlikte takım çalışmasına yakın olma ve diğer alanlardaki uzmanlarla mesleki paylaşıma ve etkileşime dayalı yatay ve dikey iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma.X
PÇ10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.X
PÇ11En az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ12Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmeX
PÇ13Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmeX
PÇ14Paydaşlarla ilişkileri analiz edebilme, alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilme, kurumunun konumunu sorgulayabilme ve öneriler sunmaX
PÇ15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ders Devam10
5Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav1.0015.0015.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü115
Toplam İş Yükü / 25 (s)115 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"