Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İktisada Giriş IIKT 1012016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı, öğrencilere temel iktisadi kavramları, tüketim ve üretim fonksiyonları yardımı ile tüketicilerin fayda ve üreticilerin kâr maksimizasyonunun nerede ve nasıl oluşacağını, hem bireysel hem de piyasaya ait arz ve taleplerin hangi faktörler tarafından etkilenebileceğini göstermektir.
Dersin İçeriğiBu ders, mikro iktisada giriş dersidir. Ders, öğrencilere günlük hayatta kullanılan iktisadi kavramlarının, fiyat teorisini ve piyasalarda tüketici ve üreticilerin davranışlarını analiz edebilecek yetiyi kazandıracak gerekli bilgileri verecek şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla bu derste fiyat mekanizması, esneklikler, tüketim teorisi, üretim ve üretim maliyetleri, tam rekabet piyasası ve eksik rekabet piyasaları gibi mikro iktisadi konuları ayrıntılı bir biçimde ele alınacaktır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1• İktisadı ve temel kavramlarını tanımlayabilecek, 1, 2, 4A, C
ÖÇ2• Mikro iktisadın temel konularını, üretim imkânları eğrisini kullanarak kıtlık, fırsat maliyeti, etkinlik ve iktisadi büyüme gibi önemli iktisadi kavramları açıklayabilecek,1, 2, 4A, C
ÖÇ3• Talep ve arzı tanımlayabilecek ve talep ve arzdaki kaymaları açıklayabilecek,1, 2, 4A, C
ÖÇ4• Esnek kavramını, talebin fiyat esnekliği, talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerini ve arz esnekliğini açıklayabilecek, 1, 2, 4, 15A, C
ÖÇ5• Üretim ve tüketim işlerinde karar mekanizmalarını, toplam ve marjinal fayda ve fiyat kavramları yardımıyla tüketicinin piyasada nasıl davrandığını betimleyebilecek,1, 2, 4, 15A, C
ÖÇ6• İşletmelerin üretim faaliyetlerini, kâr ve maliyet terimlerini açıklayabilecek,1, 2, 4, 15A, C
ÖÇ7• Rekabetçi ve tekel piyasaların özelliklerini tanımlayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaktır. 1, 2, 4, 15A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 4:Alıştırma ve Uygulama, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİktisadın Tanımı, Kapsamı ve Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi1. Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
2. Haftaİktisadın Temel Kavramları: Kıtlık, Tercih ve Fayda1. Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
3. HaftaArz ve Talep2.Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
4. HaftaArz, Talep ve Piyasa Dengesi -Kısa Sınav 12.Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
5. HaftaArz ve Talep Uygulamaları2.Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
6. HaftaArz ve Talep Uygulamaları (Devam)- -Kısa Sınav 22.Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
7. HaftaEsneklik Kavramı ve Uygulamaları2.Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTüketici Teorisi3. Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
10. HaftaÜretici Teorisi ve Maliyetler4. Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
11. HaftaTam Rekabet Piyasası5.Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
12. HaftaEksik Rekabet Piyasaları - Kısa Sınav 3 (16 Aralık 2016)5.Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
13. HaftaFaktör Piyasası6.Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
14. HaftaFaktör Piyasası (Devam)6.Bölüm (Zeynel Dinler, 2015)
15. HaftaTekrar - Kısa Sınav 4 (30 Aralık 2016)1-6.Bölümler (Zeynel Dinler, 2015)
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu1- Zeynel Dinler, 2015, İktisada Giriş, Ekin Yayınları, 21. Basım
Diğer Kaynaklar1. Seyfettin Erdoğan, İktisada Giriş, Umuttepe Yayınları 2- Tümay Ertek, Temel Ekonomi, Beta Yayınları 3. Case K. E., Fair R. C. and Oster, S.M., 2012, Ekonominin İlkeleri, 10. Baskı, Palme Yayınları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Uluslararası ticaretin kuramsal altyapısı ile ithalat, ihracat, kambiyo, gümrük ve lojistik gibi operasyona yönelik bilgilerini anlama ve kullanabilme becerisine sahip olma, küreselleşen sermaye, emek ve mal ticaretinde iş kültürü ve pazarlama etkileşimini özümseyebilmeX
PÇ2Uluslararası ticaret ile ilgili küresel ve ulusal temel düzenlemelere hakim olup, bunları pratik durumlara uygulayabilme ve yorumlayabilmeX
PÇ3Uluslararası ekonomik ve ticari gelişmeleri analiz edebilme, örgüt içerisinde görev aldığı konularda sorunları tanımlama, görüş bildirme ve çözüm yolları sunma becerisi kazanmaX
PÇ4Bilgisayar kullanımının yanında uluslararası ticari operasyonlar ve veri analizlerinde kullanılan bilgi sistemleri ve yazılımları kullanabilme becerisini kazanabilmeX
PÇ5Araştırma becerisine ve analitik düşünme yeteneğine sahip olma, alınacak kararların ve uygulanacak projelerin süreçlerini ve sonuçlarını öngörebilme, sebep – sonuç ilişkilerini göz önünde bulundurabilme, stratejik yaklaşım geliştirebilme, düşüncelerini başkalarının anlayabileceği şekilde iletebilme ve yüksek ikna gücüne sahip olmaX
PÇ6Görev aldığı alanlarda kurumun vizyon, amaç ve hedeflerini belirleyebilmeX
PÇ7Eleştirel düşünme ve alternatifler üretebilme yetkinliğinin sonucu olarak farklı kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip olma ve inisiyatif kullanabilmeX
PÇ8Kendi alanında sürekli iyileştirmeye odaklı ve yenilikçi olabilmeX
PÇ9Liderlik özelliklerine sahip olmakla birlikte takım çalışmasına yakın olma ve diğer alanlardaki uzmanlarla mesleki paylaşıma ve etkileşime dayalı yatay ve dikey iletişim kurabilme yeteneğine sahip olma.X
PÇ10 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.X
PÇ11En az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü Bağımsız Kullanıcı kapsamında B2 düzeyinde bilgi sahibi olma ve bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ12Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilmeX
PÇ13Uluslararası ticaretin çeşitli alanlarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmeX
PÇ14Paydaşlarla ilişkileri analiz edebilme, alanındaki gelişmeleri ve yenilikleri izleyebilme, kurumunun konumunu sorgulayabilme ve öneriler sunmaX
PÇ15Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ders Devam10
5Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.002.0032.0000
3Ara Sınav1.0010.0010.0000
4Kısa Sınav2.005.0010.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama16.001.0016.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü131
Toplam İş Yükü / 25 (s)131 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"