Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Üniversite Ortak Seçmeli DersIZU-ORTAK2016 - 2017T : 2+U : 023.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüGenel Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Sıra No Konular Ön Hazırlık
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletmelerin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonları alanlarından birinde uzmanlık düzeyinde gereken bilgilere sahip olmak.X
PÇ2İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı konularda ekip çalışması yapar ve ekibi ile bilgilerini paylaşır.X
PÇ3İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı konularda sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm yolları sunar.X
PÇ4İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda araştırma ve çalışma yapar, projelere katkı verir ve sorumluluk alır.X
PÇ5İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda işletmenin amaç ve hedeflerini belirleyebilir.X
PÇ6İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarla ilgili olarak sürekli kendini yenileme gerektiğine inanır ve gereğini yapar.X
PÇ7İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarla ilgili olarak sahip olduğu birikimini ve önerilerini her türlü iletişim aracını kullanarak aktarabilir, gerektiği durumlarda bunu en az bir yabancı dili kullanarak yapar.X
PÇ8İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarla ilgli olarak mesleki paylaşıma ve dayanışmaya açıktır.X
PÇ9İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarla ilgili olarak gereken bilgi teknolojilerini kullanabilir.X
PÇ10İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.X
PÇ11İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda paydaşlarla ilişkileri analiz eder ve yürütür.X
PÇ12İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda yenilikleri takip eder ve ekibini teşvik eder.X
PÇ13İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarda çalıştığı kurumun konumunu sorgular ve öneriler sunar.X
PÇ14İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlar yanında sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, çevresel ve kültürel değerleri koruma, iş sağlığı ve güvenliğine önem verme konusunda gerekli bilince sahiptir.X
PÇ15İşletmenin üretim, pazarlama, yönetim ve muhasebe-finans fonksiyonlarından görev aldığı alanlarla ilgili olarak sahip olduğu bilgileri sorgular.X

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
Toplam0
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Toplam İş Yükü0
Toplam İş Yükü / 25 (s)0 / 25
Dersin AKTS Kredisi0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"