Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İş EtiğiISL 341E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Harun Adams BABANGIDA
Dersi VerenlerÖğr. Gör. Harun Adams BABANGIDA
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Etik ve özellikle meslek ve iş etiği konularında üniversite öğrencilerinin bilinçlendirilmesine katkıda bulunmak ve akademik programları tamamlayıcı nitelikte faaliyetler yürütmek, "toplumsal sorumluluk" ilkesi çerçevesinde biraraya gelerek düşünce üretmesini ve bu şekilde toplumun diğer kesimlerine örnek olunmasını sağlamak
Dersin İçeriğiEtik ve ahlak kavramları, etik teoriler, hak ve adalet kavramları, etik karar alma, iş hayatında etik, sosyal sorumluluk, etik ve etik dışı davranışlar
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenciler kendi değerler sistemi ve doğrularını tanımlar. 1, 2A
ÖÇ2Şirket değerlerini ve ilkelerini anlar ve benimser. 1, 2A
ÖÇ3Ahlaki ve etik ayrımını yapabilecek yetkinliği kazanır. 1, 2A
ÖÇ4İşletme içerisinde ahlaki ve ahlaki olmayan davranışları ayırt edebilir. 1, 2A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaAhlak kavramı, Ahlakın tarihsel gelişimi
2. HaftaAhlak ve Etik Ayrımı
3. HaftaEtik ve disiplinler arası ilişkiler
4. HaftaEtik Yaklaşımlar-1(Ahlaki görecelik, Deontolojik yaklaşımlar)
5. HaftaEtik Yaklaşımlar-2 (Teleolojik yaklaşımlar)
6. HaftaEtik karar alma
7. Haftaİş ahlakı kavramı (İş hayatında etik)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Haftaİş hayatında etik dışı davranışlar
10. HaftaSosyal sorumluluk ve etik
11. HaftaHak, Adalet ve Etik
12. HaftaPolitik davranış ve Etik
13. HaftaGüven ve Etik
14. Haftaİnsan Kaynakları Uygulamalarında Etik
15. Haftaİşletme Uygulamalarından Örnekler
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuÇiğdem Kırel. ‘Örgütlerde Etik Davranışlar, Yönetimi ve Bir Uygulama Çalışması’ Eskişehir: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınları; No. 168. İnayet Aydın, Yönetsel, Mesleki ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, 2010. Suna Tevruz (Ed.), İş Hayatında Etik, Beta Yayıncılık, 2007. Ş. Özgener (2004), İş Ahlakının Temelleri, Nobel Yayın, Ankara
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Ödev 110
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi16.003.0048.0000
3Ara Sınav1.0012.0012.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.005.005.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0016.0016.0000
Toplam İş Yükü129
Toplam İş Yükü / 25 (s)129 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"