Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Finansal Tablolar AnaliziUTF 441E2016 - 2017T : 3+U : 035.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr. Gör. Havva ÖZBEK
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders finansal muhasebe verilerinin hazırlanması yerine finansal bilgi kullanıcıları ve ihtiyaçları üzerine odaklanmaktadır. Anahtar kullanıcılar, alacaklılar, hisse senedi yatırımcıları, finansal analistler ve yatırım bankacılardır.
Dersin İçeriğiMali tablolar ve diğer kaynaklardan elde edilen finansal bilgiler, finansal tablolarda sunulan bilgileri analiz etme araçları, gelecekteki performansı tahmin etme, değerleme modellerinde çeşitli girdileri kullanma araçları
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1 Finansal tabloların anlaşılması ve finansal bilgi diğer kaynaklari1, 2, 3, 4A, C, D
ÖÇ2 Firmaların nasıl işlediğini ve değer yarattığını anlamak, firmanın geçmişini kısaca açıklamak1, 2, 3, 4A, C, D
ÖÇ3 Gelecekteki performans hakkında bilinçli tahminler yapmak1, 2, 3, 4A, C, D
ÖÇ4Finansal tablo bilgileri kullanarak iş kararları vermeye hazır olma1, 2, 3, 4A, C, D
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 4:Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, D:Proje / Tasarım
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaIntroduction to Financial Statements and Analysis
2. HaftaBalance Sheet (Part I)
3. HaftaBalance Sheet (Part II)
4. HaftaIncome Statement (Part I)
5. HaftaIncome Statement (Part II)
6. HaftaStatement of Stockholders’ Equity (Part I)
7. HaftaStatement of Stockholders’ Equity (Part II)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaStatement of Cashflows (Part I)
10. HaftaStatement of Cashflows (Part II)
11. HaftaSpecific Accounts (Part I)
12. HaftaSpecific Accounts (Part II)
13. HaftaAccounting Cycle (Part I)
14. HaftaAccounting Cycle (Part II)
15. HaftaComprehensive Review
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuSchoenebeck, K.P, & Holtzman, M.P. (2013). Interpreting and Analyzing Financial Statements(6th edition). London, UK: Pearsom.
Diğer Kaynaklar
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İşletme alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, makaleler ve araştırmalarla desteklenen ileri düzeyde kurumsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. X
PÇ2İşletme alanında araştırmaya dayalı bilgileri bilimsel yöntemlerle derleyerek analitik bir bakış açısı ile problemlere çözümler üretme ve stratejik düşünme yetisine sahip olma. X
PÇ3İşletmenin farklı fonksiyonları konusunda edinilen bilgi, becerileri analitik yaklaşımla değerlendirmek, iş yaşamı boyunca becerileri geliştirici çalışmalara ağırlık veren bir vizyona sahip olma. X
PÇ4İş hayatında verimlilik, etkinlik ilkeleri doğrultusunda toplam kalite prensiplerini bilip uygulama. X
PÇ5Öğrenimi sırasında edindiği liderlik vasıflarını çalıştığı kurumda stratejik karar verme çerçevesinde başarı ile uygulama. X
PÇ6İşletme alanında edindiği bilgileri farklı kurumların değişik fonksiyonlarının işleyişinde analiz etme, yorumlama, çözümlerini ve önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarma. X
PÇ7Alanında edindiği kavramsal bilgileri ve uygulamaya dönük becerileri, ulusal ve uluslararası boyutta yorumlama, farklı disiplinlerle karşılaştırarak analiz ederek uygulama. X
PÇ8Kurumlarda karşılaşılan sorunların çözümünde fikirlerini araştırma bilgileri ile bütünleştirerek sorumluluk alabilme, eleştiriye açık ve yapıcı ekip çalışmasına yatkın olabilme. X
PÇ9Yönetim kademelerinde görev yaparken proje bazında çalışanların yeni beceriler ve bilgilerle donatılmasını sağlama ve gerekli görülen eğitimleri planlama ve yönetme. X
PÇ10İşletmelerin karşılaştıkları problemlerin çözümünde yerel ve küresel bakış açısı çerçevesinde yönetim teknikleri uygulayabilmek için gerekli bilgilerin kaynaklarını bulma, yeni bilgiler edinme. X
PÇ11İşletme kararlarında iş etiği değerlerinin önemini anlama, bilgi toplama, yorumlama, analiz etme ve stratejik uygulamalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerlere bağlı kalma. X
PÇ12İleride parçası olacakları kurumlarda/işletmelerde dürüstlük, tutarlılık ve yaratıcılık ortamı yaratmak üzere donanımlı olma.X
PÇ13Bir yabancı dil kullanarak işletme alanı ile bilgileri takip edebilme ve dünyanın her yerindeki meslektaşları ile iletişim kurabilme.X
PÇ14İşletme alanında ileri düzeyde bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma. X
PÇ15Alanında edindiği bilgi ve becerileri meslektaşları ile paylaşma, gerek makro gerekse sektörel bazda sorunların çözümüne bütünsel bir bakış açısı oluşturma.X
PÇ16Yeniliklere açık olma, yeni fikirler üretme, sadece öğrenilen bilgiler ışığında kalmadan yaratıcı çözümleri yeni ve farklı ortamlara uygulamaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Kısa Sınav 15
3Kısa Sınav 25
4Ödev 15
5Ödev 25
6Uygulama 120
7Ders Devam10
8Final30
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)14.003.0042.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.003.0042.0000
3Ara Sınav1.008.008.0000
4Kısa Sınav2.004.008.0000
5Ödev2.004.008.0000
6Uygulama1.007.007.0000
7Final1.0010.0010.0000
Toplam İş Yükü125
Toplam İş Yükü / 25 (s)125 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"